Xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót như thế nào

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

17/08/2018 104 27 2 Trang doc

ngocanh
Cách xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót theo thông tư 32/2011/TT-BTC
Cũng giống như hóa đơn giấy, trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, kế toán có
thể gặp những sai phạm như sai số lượng hàng hóa, đơn giá, mức thuế xuất,..và
phải xử lý lại trên hóa đơn điện tử. Bài viết sau đây,Kế toán Đức Minh sẽ hướng
dẫn các bạn xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót theo thông tư 32/2011/TT-BTC
trong 2 trường hợp cụ thể sau
Trường hợp 1: Hóa đơn điện tử có sai sót đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa
giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Hoặc đã lập hóa đơn điện tử và gửi cho người
mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế
Với trường hợp này kế toán bên bán xử lý như sau:
– Hủy hóa đơn điện tử khi đã có sự đồng ý và xác nhận của cả 2 bên mua và bán.
– Hủy hóa đơn có hiệu lực theo đúng thời hạn 2 bên bán và mua thỏa thuận.
– Hóa đơn điện tử đã hủy nhưng vẫn phải lưu trữ theo thời gian quy định để phục
vụ việc tra cứu của cơ quan chức năng khi có yêu cầu
– Bên bán lập hóa đơn điện tử mới theo đúng quy định để gửi cho bên mua. Trên
hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…,
hiệu, gửi ngày tháng năm”.
Trường hợp 2: Hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi cho người mua, đã giao hàng hóa,
cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế
Với trường hợp này kế toán bên bán xử lý như sau:
– Lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót
– Bên bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót.
– Hóa đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá
bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn điện tử
số…, ký hiệu…
Cách xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót theo thông tư 32/2011/TT-BTCCũng giống như hóa đơn giấy, trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, kế toán có thể gặp những sai phạm như sai số lượng hàng hóa, đơn giá, mức thuế xuất,..và phải xử lý lại trên hóa đơn điện tử. Bài viết sau đây,Kế toán Đức Minh sẽ hướng dẫn các bạn xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót theo thông tư 32/2011/TT-BTC trong 2 trường hợp cụ thể sauTrường hợp 1: Hóa đơn điện tử có sai sót đã lập và gửi cho người mua nhưng chưagiao hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Hoặc đã lập hóa đơn điện tử và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế Với trường hợp này kế toán bên bán xử lý như sau:– Hủy hóa đơn điện tử khi đã có sự đồng ý và xác nhận của cả 2 bên mua và bán.– Hủy hóa đơn có hiệu lực theo đúng thời hạn 2 bên bán và mua thỏa thuận.– Hóa đơn điện tử đã hủy nhưng vẫn phải lưu trữ theo thời gian quy định để phục vụ việc tra cứu của cơ quan chức năng khi có yêu cầu– Bên bán lập hóa đơn điện tử mới theo đúng quy định để gửi cho bên mua. Trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm”.Trường hợp 2: Hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế Với trường hợp này kế toán bên bán xử lý như sau:– Lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót– Bên bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót.– Hóa đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn điện tử số…, ký hiệu… – Sau khi xuất Hóa đơn điều chỉnh thì cả 2 bên thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.– Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)Lưu ý– Nếu bên mua không phải là Doanh nghiệp nên không có chữ ký số nên việc yêu cầu phải đủ chữ ký điện tử của hai bên trong văn bản thỏa thuận rất khó thực hiện. Vì vậy cả 2 bên có thể sử dụng văn bản thỏa thuận là bản giấy, 2 bên cùng ký trực tiếp.

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động