Đề tài thực tập - Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Hồng Hưng Hà

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

17/11/2017 4.581 498 3 Trang doc

Khoa kk
BÁO CÁO THC TP
Lời nói đầu
Lao động vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp. Bởi vậy việc quản sử dụng lao động phù hợp sẽ biện
pháp khuyến khích phát huy sáng kiến của người lao động nhằm nâng cao
năng suất lao động. Để đạt được mục đích trên, việc hạch toán tiền công, tiền
lương chính xác kịp thời sẽ đem lại lợi ích cho người lao động, đảm bảo
cho họ một mức sống ổn định, tạo điều kiện cho họ cống hiến khả năng
sức lao động, điều đó cũng đồng nghĩa với việc đem lại lợi nhuận cao hơn
cho doanh nghiệp.
Hay nói cách khác, tiền lương có vai trò là đòn bẩy kinh tế lao động tác
dụng trực tiếp đến người lao động. vậy, mỗi doanh nghiệp cần lựa chọn
hình thức phương pháp kế toán tiền lương để trả lương một cách hợp lý,
trên sở đó thoả mãn lợi ích cuả người lao động, để động lực thúc
đẩy lao động nhằm nâng cao năng suất lao động, góp phần làm giảm chi phí
sản xuất kinh doanh, hạ giá thành và tăng doanh lợi cho doanh nghiệp.
Luôn luôn đi liền với tiền lương các khoản trích theo lương bao
gồm : BHXH, BHYT, KPCĐ. Đây là các quỹ xã hội thể hiện sự quan tâm của
toàn hội dành cho mọi người lao động. Các quỹ này được hình thành trên
sở từ nguồn đóng góp của người sử dụng lao động người lao động.
nó chiếm một tỷ trọng tương đối lớn trong tổng số chi phí sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp. Việc tăng cường công tác, quản lao động, kế toán tiền
lương các khoản trích theo lương một cách khoa học sẽ tiết kiệm được chi
phí nhân công, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và hạ giá thành sản phẩm.
Qua thi gian thc tp ti Công ty TNHH Hng Hưng Hà, vi kiến thc thu
nhn đưc ti trưng, cùng vi sự hưng dn hết lòng ca cô giáo Nguyn Qunh
Như các anh chị Phòng tài vụ Công ty, em nhận thấy ng tác kế toán tiền
lương c khoản trích theo lương tầm quan trọng lớn lao đối với mỗi
doanh nghiệp. Bởi vậy em đã lựa chọn và viết báo o thực tập với đề tài "Kế
toán tiền ơng c khoản trích theo ơng tại Công ty TNHH Hồng
ng Hà-Số 46A-Phố Hàng Khoai-Hoàn Kiếm-Hà Nội".
Nội dung của báo cáo này ngoài lời nói đầu được chia thành 3 chương :
Chương I : “Các vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương”.
Chương II : “Thực tế công tác kế toán tiền lương các khoản trích
theo lương tại Công ty TNHH Hồng Hưng Hà”.
Chương III : “Nhận xét kiến nghị về công tác kế toán tiền lương
các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH Hồng Hưng Hà”.
Phan Thanh Mai - KT03A
1
BÁO CÁO THC TP
Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm
2005
Học sinh
Phan Thanh Mai - KT03A
2
BÁO CÁO THC TP
Chương I
NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG
VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
I - VAI TRÒ CỦA LAO ĐỘNG CHI PHÍ LAO ĐỘNG QUẢN QUỸ TIỀN
LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH
1. Vấn đề lao động trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh :
Lao động sự hao phí mục đích thể lực trí lực của con người
nhằm tác động vào các vật tự nhiên để tạo thành vật phẩm đáp ứng nhu cầu
của con người hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh.
Trong quá trình sản xuất kinh doanh không thể thiếu một trong ba yếu
tố : Đối tượng lao động, liệu lao động sức lao động. Trong đó sức lao
động - lao động được coi là yếu tố chủ yếu và cơ bản nhất quyết định sự hoàn
thành hay không hoàn thành quá trình lao động sản xuất kinh doanh.
Do vậy nên lao động - sức lao động vai trò quan trọng trong quá
trình sản xuất kinh doanh.
Vấn đề đặt ra quản lao động về mặt sử dụng lao động phải thật
hợp lý, hay nói cách khác quản lý số người lao động và thời gian lao động của
họ một cách có hiệu quả nhất. Bởi vậy cần phải phân loại lao động.
mỗi doanh nghiệp, lực lượng lao động rất đa dạng nên việc phân loại
lao động không giống nhau, tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lao động trong
điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp.
nhiều cách phân loại lao động như : phân loại theo thời gian lao
động, phân loại theo quan hệ với quá trình sản xuất, phân loại theo chức
năng của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nhưng chủ yếu
người ta phân loại lao động theo thời gian. Theo cách này, toàn bộ lao động
trong doanh nghiệp được chia thành hai loại sau :
- Lao động thường xuyên trong danh sách: Chịu sự quản trực tiếp
của doanh nghiệp được chi trả lương, gồm: Công nhân viên sản xuất kinh
doanh cơ bản và công nhân viên thuộc các hoạt động khác.
- Lao động tạm thời mang tính thời vụ : Là lực lượng lao động làm việc
tại các doanh nghiệp do các ngành khác chi trả lương như cán bộ chuyên trách
đoàn thể, học sinh, sinh viên thực tập...
Phan Thanh Mai - KT03A
3

BÁO CÁO THỰC TẬPLời nói đầuLao động có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh củadoanh nghiệp. Bởi vậy việc quản lý và sử dụng lao động phù hợp sẽ là biệnpháp khuyến khích phát huy sáng kiến của người lao động nhằm nâng caonăng suất lao động. Để đạt được mục đích trên, việc hạch toán tiền công, tiềnlương chính xác và kịp thời sẽ đem lại lợi ích cho người lao động, đảm bảocho họ một mức sống ổn định, tạo điều kiện cho họ cống hiến khả năng vàsức lao động, điều đó cũng đồng nghĩa với việc đem lại lợi nhuận cao hơncho doanh nghiệp.Hay nói cách khác, tiền lương có vai trò là đòn bẩy kinh tế lao động tácdụng trực tiếp đến người lao động. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần lựa chọnhình thức và phương pháp kế toán tiền lương để trả lương một cách hợp lý,trên cơ sở đó mà thoả mãn lợi ích cuả người lao động, để có động lực thúcđẩy lao động nhằm nâng cao năng suất lao động, góp phần làm giảm chi phísản xuất kinh doanh, hạ giá thành và tăng doanh lợi cho doanh nghiệp. Luôn luôn đi liền với tiền lương là các khoản trích theo lương baogồm : BHXH, BHYT, KPCĐ. Đây là các quỹ xã hội thể hiện sự quan tâm củatoàn xã hội dành cho mọi người lao động. Các quỹ này được hình thành trêncơ sở từ nguồn đóng góp của người sử dụng lao động và người lao động. Vànó chiếm một tỷ trọng tương đối lớn trong tổng số chi phí sản xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp. Việc tăng cường công tác, quản lý lao động, kế toán tiềnlương và các khoản trích theo lương một cách khoa học sẽ tiết kiệm được chiphí nhân công, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và hạ giá thành sản phẩm.Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Hồng Hưng Hà, với kiến thức thunhận được tại trường, cùng với sự hướng dẫn hết lòng của cô giáo Nguyễn QuỳnhNhư và các anh chị Phòng tài vụ Công ty, em nhận thấy công tác kế toán tiềnlương và các khoản trích theo lương có tầm quan trọng lớn lao đối với mỗidoanh nghiệp. Bởi vậy em đã lựa chọn và viết báo cáo thực tập với đề tài "Kếtoán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH HồngHưng Hà-Số 46A-Phố Hàng Khoai-Hoàn Kiếm-Hà Nội".Nội dung của báo cáo này ngoài lời nói đầu được chia thành 3 chương :Chương I : “Các vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản tríchtheo lương”.Chương II : “Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản tríchtheo lương tại Công ty TNHH Hồng Hưng Hà”.Chương III : “Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán tiền lương vàcác khoản trích theo lương ở Công ty TNHH Hồng Hưng Hà”.Phan Thanh Mai - KT03A1 BÁO CÁO THỰC TẬPHà Nội, ngày ....... tháng ....... năm2005Học sinhPhan Thanh Mai - KT03A2 BÁO CÁO THỰC TẬPChương INHỮNG VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNGI - VAI TRÒ CỦA LAO ĐỘNG VÀ CHI PHÍ LAO ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ TIỀNLƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH 1. Vấn đề lao động trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh :Lao động là sự hao phí có mục đích thể lực và trí lực của con ngườinhằm tác động vào các vật tự nhiên để tạo thành vật phẩm đáp ứng nhu cầucủa con người hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh.Trong quá trình sản xuất kinh doanh không thể thiếu một trong ba yếutố : Đối tượng lao động, tư liệu lao động và sức lao động. Trong đó sức laođộng - lao động được coi là yếu tố chủ yếu và cơ bản nhất quyết định sự hoànthành hay không hoàn thành quá trình lao động sản xuất kinh doanh.Do vậy nên lao động - sức lao động có vai trò quan trọng trong quátrình sản xuất kinh doanh.Vấn đề đặt ra là quản lý lao động về mặt sử dụng lao động phải thậthợp lý, hay nói cách khác quản lý số người lao động và thời gian lao động củahọ một cách có hiệu quả nhất. Bởi vậy cần phải phân loại lao động.Ở mỗi doanh nghiệp, lực lượng lao động rất đa dạng nên việc phân loạilao động không giống nhau, tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lý lao động trongđiều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp.Có nhiều cách phân loại lao động như : phân loại theo thời gian laođộng, phân loại theo quan hệ với quá trình sản xuất, và phân loại theo chứcnăng của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nhưng chủ yếu làngười ta phân loại lao động theo thời gian. Theo cách này, toàn bộ lao độngtrong doanh nghiệp được chia thành hai loại sau :- Lao động thường xuyên trong danh sách: Chịu sự quản lý trực tiếpcủa doanh nghiệp và được chi trả lương, gồm: Công nhân viên sản xuất kinhdoanh cơ bản và công nhân viên thuộc các hoạt động khác.- Lao động tạm thời mang tính thời vụ : Là lực lượng lao động làm việctại các doanh nghiệp do các ngành khác chi trả lương như cán bộ chuyên tráchđoàn thể, học sinh, sinh viên thực tập... Phan Thanh Mai - KT03A3

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động