Vai trò, nhiệm vụ Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

20/12/2017 996 41 3 Trang doc

huyenhd

Thể loại : Thực tập kế toán

Từ khóa
Vai trò, nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh
Kế toán bán hàng có ảnh hưởng gì đến kết quả hoạt động kinh doanh. Bạn
hiểu gì về vai trò cũng như nhiệm vụ của kế toán bán hàng trong doanh
nghiệp? Họ có thực sự quan trọng hay không? Hãy cùng Đức Minh tìm hiểu
về vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và mối quan hệ với việc xác
định kết quả hoạt động kinh doanh nhé!
1. Vai trò và sự cần thiết của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán
hàng.
Quản lý quá trình bán hàng là một yêu cầu thực tế, xuất phát từ yêu cầu quản
trị của doanh nghiệp. Doanh nghiệp quản lý tốt khâu bán hàng thì mới tồn tại và
phát triển được trong nền kinh tế cạnh tranh gay gắt hiện nay. Với chức năng thu
thập xử lý số liệu, cung cấp thông tin, kế toán được coi là công cụ quan trọng giúp
doanh nghiệp quản lý tiêu thụ hàng hóa, xác định kết quả kinh doanh.
Với sự hỗ trợ từ kế toán, doanh nghiệp sẽ hạn chế được sự thất thoát hàng
hóa, phát hiện được những hàng hóa luân chuyển chậm, có biện pháp xử lý thích
hợp, đẩy nhanh quá trình tuần hoàn vốn. Các số liệu mà kế toán bán hàng và xác
định kết quả bán hàng cung cấp giúp doanh nghiệp nắm bắt được mức độ hoàn
chỉnh về tình hình bán hàng, từ đó tìm những thiếu sót trong quá trình mua, bán, dự
trữ hàng hóa để đưa ra những phương án, điều chỉnh nhằm thu được lợi nhuận cao
nhất.
Từ các số liệu trên báo cáo tài chính mà kế toán cung cấp, Nhà nước nắm
được tình hình kinh doanh và tài chính của doanh nghiệp; từ đó thực hiện chức
năng quản lý, kiểm soát vĩ mô nền kinh tế, kiểm tra việc chấp hành các chính sách
và thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp với Nhà nước. Các đối tác kinh doanh
cũng sẽ có được thông tin về khả năng mua bán, cung cấp hàng hóa của doanh
Vai trò, nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanhKế toán bán hàng có ảnh hưởng gì đến kết quả hoạt động kinh doanh. Bạn hiểu gì về vai trò cũng như nhiệm vụ của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp? Họ có thực sự quan trọng hay không? Hãy cùng Đức Minh tìm hiểuvề vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và mối quan hệ với việc xác định kết quả hoạt động kinh doanh nhé!1. Vai trò và sự cần thiết của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.Quản lý quá trình bán hàng là một yêu cầu thực tế, xuất phát từ yêu cầu quảntrị của doanh nghiệp. Doanh nghiệp quản lý tốt khâu bán hàng thì mới tồn tại và phát triển được trong nền kinh tế cạnh tranh gay gắt hiện nay. Với chức năng thu thập xử lý số liệu, cung cấp thông tin, kế toán được coi là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp quản lý tiêu thụ hàng hóa, xác định kết quả kinh doanh.Với sự hỗ trợ từ kế toán, doanh nghiệp sẽ hạn chế được sự thất thoát hàng hóa, phát hiện được những hàng hóa luân chuyển chậm, có biện pháp xử lý thích hợp, đẩy nhanh quá trình tuần hoàn vốn. Các số liệu mà kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cung cấp giúp doanh nghiệp nắm bắt được mức độ hoàn chỉnh về tình hình bán hàng, từ đó tìm những thiếu sót trong quá trình mua, bán, dựtrữ hàng hóa để đưa ra những phương án, điều chỉnh nhằm thu được lợi nhuận cao nhất.Từ các số liệu trên báo cáo tài chính mà kế toán cung cấp, Nhà nước nắm được tình hình kinh doanh và tài chính của doanh nghiệp; từ đó thực hiện chức năng quản lý, kiểm soát vĩ mô nền kinh tế, kiểm tra việc chấp hành các chính sách và thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp với Nhà nước. Các đối tác kinh doanh cũng sẽ có được thông tin về khả năng mua bán, cung cấp hàng hóa của doanh nghiệp; qua đó có thể có quyết định đầu tư, cho vay vốn hoặc tiến hành hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trực tiếp thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về quá trình bán hàng của doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ:- Ghi chép đầy đủ, kịp thời khối lượng thành phẩm, hàng hóa bán ra và tiêu thụ nội bộ, tính toán đúng đắn giá trị vốn hàng đã bán, chi phí bán hàng và các chi phí khác nhằm xác định đúng đắn kết quả bán hàng của doanh nghiệp.- Cung cấp thông tin kịp thời về tình hình bán hàng phục vụ cho lãnh đạo điều hành hoạt động kinh doanh thương mại.- Kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch bán hàng, kế hoạch lợi nhuận, xác định kết quả bán hàng phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính và quản lýdoanh nghiệp.Sau khi có kết quả bán hàng, kế toán sẽ phân tích, đánh giá kết quả bán hàngcủa doanh nghiệp nói chung và của từng mặt hàng, từng bộ phận nói riêng; xác định và tính toán cụ thể mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố tới kết quả bán hàng. Từ đó, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao kết quả bán hàng của doanh nghiệp trong kỳ tới.Kế toán bán hàng cũng là một kế toán thực tế giữ một vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp. Hiểu được tầm quan trọng cũng như mức độ ảnh hưởng của kế toán bán hàng sẽ giúp cho cá nhân kế toán hay các nhà quản trị sẽ có hướng và chiến lược làm việc hiệu quả hơn rất nhiều. Bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết>>> Đặc điểm của kế toán bán hàng>>> Kinh nghiệm làm kế toán bán hàng từ những điều đơn giản nhất>>> Định khoản kế toán bán hàng >>> Những tuyệt chiêu Excel dùng trong kế toán bán hàng cực hữu hiệuHuyen Babi

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động