Đề tài thực tập - Công Tác Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH TM và XNK DVD

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

17/11/2017 28 8 3 Trang doc

Khoa kk
Chuyªn ®Ò thùc tËp
GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ
LỜI MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay, cạnh tranh đang diễn ra ngày
càng quyết liệt hơn. Do hạn chế về khả năng và nguồn lực nên các doanh nghiệp
muốn tồn tại đứng vững thì luôn luôn phải tự chủ trong mọi hoạt động sản
xuất kinh doanh của mình từ khâu tìm nguồn vốn, triển khai đầu từ vốn, tổ chức
sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, để cạnh tranh trên thị trường các
doanh nghiệp phải để ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm,
thay đổi mẫu sao cho phù hợp với thị hiếu người tiêu dụng, quan trọng hơn
là giá cả của sản phẩm không quá cao. Một trong những biện pháp hữu hiệu nhất
để các doanh nghiệp thể cạnh tranh trên thị trường đó là biện pháp hạ giá
thành sản phẩm. Chính vậy, việc nghiên cứu, tìm tòi tổ chức hạ giá thành
sản phẩm là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất.
Các doanh nghiệp muốn thực hiện được mục tiêu trên thì các doanh
nghiệp phải đưa ra các biện pháp để quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, tránh tình
trạng giảm thiểu chi phí không cần thiết lãng phí. Một trong biện pháp hữu
hiệu nhất để quản chi phí, hạ giá thành sản phẩm nâng cao chất lượng sản
phẩm đó là công tác kế toán mà trong đó kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính
giá thành sản phẩm vị trí quan trọng là khâu trung gian của toàn bộ công tác
kế toán doanh nghiệp sản xuất. vậy hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản
xuất tính giá thành sản phẩm việc làm rất cần thiết ý nghĩa quan
trọng trong quá trình hoàn thiện kế toán của doanh nghiệp.
Cũng như bao nhiêu doanh nghiệp khác, Công ty TNHH TM XNK
DVD đã không ngừng đổi mới hơn, hoàn thiện hơn để tồn tại, đứng vững
phát triển trên thị trường. Đặc biệt công tác kế toán nói chung, kế toán chi phí
sản xuất và tính giá thành nói riêng ngày càng được coi trọng.
Qua thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH TM XNK
DVD, nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán hạch toán chi phí sản
xuất và tính giá thành sản phẩm, em đã chọn đề tài:
SV: Vò ThÞ Thu Nga
1
Chuyªn ®Ò thùc tËp
GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ
“Hoàn thiện Công Tác Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm tại Công ty TNHH TM và XNK DVD”
Nội dung chuyên đề bao gồm:
Phần I: Cơ sở lý luận chung
Phần II: Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá
thành sản phẩm ở Công ty TNHH TM và XNK DVD
Phần III: Các giải pháp hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất
tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH TM và XNK DVD
SV: Vò ThÞ Thu Nga
2
Chuyªn ®Ò thùc tËp
GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ
PHẦN I
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG
I/ QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CỦA CÔNG TY
1. Quá trình thành lập
Tên đầy đủ: Công ty TNHH TM và XNK DVD
Tên thường gọi: Công ty TNHH TM và XNK DVD
Hình thức hoạt động: Theo ngành kinh tế sản xuất
Lĩnh vực kinh doanh: In sách, báo, tạp chí, tài liệu…
Tổng số nhân viên: 100
Trong đó nhân viên quản lý: 13
Trụ sở chính: Số 1 ngõ 994 Đường Láng - Đống Đa- TP
Nội
Điện thoại: 047662467 Fax: (84-4) 7662467
Vốn điều lệ của công ty: 10.000.000.000 đồng
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
Nhìn chung, kết quả của những năm gần đây cho thấy sự nỗ lực,
quyết tâm của Ban lãnh đạo toàn thể công nhân viên trong công ty do
sự tổ chức tạo cấu sản xuất đưa doanh thu tăng qua các năm, do
đó lợi nhuận thu được cũng tăng lên tỷ lệ với doanh thu. Kết quả sản xuất
kinh doanh của Công ty TNHH TM XNK DVD năm 2003, 2004, 2005
được thể hiện ở bảng sau:
Chỉ tiêu Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005
Doanh thu thuần 12.546.810.688 18.733.381.729 41.581.699.330
Giá vốn hàng bán 10.633.289.819 15.041.218.158 34.004.484.850
Lợi nhuận gộp 1.913.520.869 3.692.163.158 7.577.214.480
Chi phí bán hàng 1.193.151.675 1.479.913.815 3.341.508.348
Lợi nhuần thuần 369.194 2.212.249.343 4.235.706.132
Thu nhập HĐTài Chính - 6.051.236 39.499.102 -303.908.062
Thu nhập bất thường 308.420.430 937.594.648 221.761.764
Lợi nhuận trước thuế 302.000.000 3.189.643.093 4.153.559.834
Thuế thu nhập 96.640.000 226.726.567 507.902.748
SV: Vò ThÞ Thu Nga
3

Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu HµLỜI MỞ ĐẦUTrong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay, cạnh tranh đang diễn ra ngàycàng quyết liệt hơn. Do hạn chế về khả năng và nguồn lực nên các doanh nghiệpmuốn tồn tại và đứng vững thì luôn luôn phải tự chủ trong mọi hoạt động sảnxuất kinh doanh của mình từ khâu tìm nguồn vốn, triển khai đầu từ vốn, tổ chứcsản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, để cạnh tranh trên thị trường cácdoanh nghiệp phải để ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm,thay đổi mẫu mã sao cho phù hợp với thị hiếu người tiêu dụng, quan trọng hơnlà giá cả của sản phẩm không quá cao. Một trong những biện pháp hữu hiệu nhấtđể các doanh nghiệp có thể cạnh tranh trên thị trường đó là biện pháp hạ giáthành sản phẩm. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, tìm tòi và tổ chức hạ giá thànhsản phẩm là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất.Các doanh nghiệp muốn thực hiện được mục tiêu trên thì các doanhnghiệp phải đưa ra các biện pháp để quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, tránh tìnhtrạng giảm thiểu chi phí không cần thiết và lãng phí. Một trong biện pháp hữuhiệu nhất để quản lý chi phí, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao chất lượng sảnphẩm đó là công tác kế toán mà trong đó kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tínhgiá thành sản phẩm có vị trí quan trọng là khâu trung gian của toàn bộ công táckế toán doanh nghiệp sản xuất. Vì vậy hoàn thiện công tác kế toán chi phí sảnxuất và tính giá thành sản phẩm là việc làm rất cần thiết và có ý nghĩa quantrọng trong quá trình hoàn thiện kế toán của doanh nghiệp.Cũng như bao nhiêu doanh nghiệp khác, Công ty TNHH TM và XNKDVD đã không ngừng đổi mới hơn, hoàn thiện hơn để tồn tại, đứng vững vàphát triển trên thị trường. Đặc biệt công tác kế toán nói chung, kế toán chi phísản xuất và tính giá thành nói riêng ngày càng được coi trọng.Qua thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH TM và XNKDVD, nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán hạch toán chi phí sảnxuất và tính giá thành sản phẩm, em đã chọn đề tài:SV: Vò ThÞ Thu Nga1 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ“Hoàn thiện Công Tác Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thànhsản phẩm tại Công ty TNHH TM và XNK DVD”Nội dung chuyên đề bao gồm:Phần I: Cơ sở lý luận chungPhần II: Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giáthành sản phẩm ở Công ty TNHH TM và XNK DVDPhần III: Các giải pháp hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất vàtính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH TM và XNK DVDSV: Vò ThÞ Thu Nga2 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu HµPHẦN ICƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG I/ QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CỦA CÔNG TY1. Quá trình thành lậpTên đầy đủ: Công ty TNHH TM và XNK DVDTên thường gọi: Công ty TNHH TM và XNK DVDHình thức hoạt động: Theo ngành kinh tế sản xuấtLĩnh vực kinh doanh: In sách, báo, tạp chí, tài liệu…Tổng số nhân viên: 100Trong đó nhân viên quản lý: 13Trụ sở chính: Số 1 ngõ 994 Đường Láng - Đống Đa- TP HàNộiĐiện thoại: 047662467 Fax: (84-4) 7662467Vốn điều lệ của công ty: 10.000.000.000 đồng2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công tyNhìn chung, kết quả của những năm gần đây cho thấy sự nỗ lực,quyết tâm của Ban lãnh đạo và toàn thể công nhân viên trong công ty docó sự tổ chức tạo cơ cấu sản xuất và đưa doanh thu tăng qua các năm, dođó lợi nhuận thu được cũng tăng lên tỷ lệ với doanh thu. Kết quả sản xuấtkinh doanh của Công ty TNHH TM và XNK DVD năm 2003, 2004, 2005được thể hiện ở bảng sau:Chỉ tiêu Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005Doanh thu thuần 12.546.810.688 18.733.381.729 41.581.699.330Giá vốn hàng bán 10.633.289.819 15.041.218.158 34.004.484.850Lợi nhuận gộp 1.913.520.869 3.692.163.158 7.577.214.480Chi phí bán hàng 1.193.151.675 1.479.913.815 3.341.508.348Lợi nhuần thuần 369.194 2.212.249.343 4.235.706.132Thu nhập HĐTài Chính - 6.051.236 39.499.102 -303.908.062Thu nhập bất thường 308.420.430 937.594.648 221.761.764Lợi nhuận trước thuế 302.000.000 3.189.643.093 4.153.559.834Thuế thu nhập 96.640.000 226.726.567 507.902.748SV: Vò ThÞ Thu Nga3

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động