Tiểu luận kinh tế chính trị - Hội nhập kinh tế quốc tế và những thách thức đối với Việt Nam

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

27/11/2017 9.751 522 36 Trang doc

TieuPhong

Thể loại : Kinh tế chính trị

LỜI NÓI ĐẦU
Toàn cầu hoá kinh tế là xu thế tất yếu biểu hiện sự phát triển nhảy vọt của
lực lượng sản suất do phân công lao động quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng
trên phạm vi toàn cầu dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ
tích tụ tập trung bản dẫn tới hình thành nền kinh tế thống nhất. Sự hợp
nhất về kinh tế giữa các quốc gia tác động mạnh mẽ sâu sắc đến nền kinh tế
chính trị của các nước nói riêng của thế giới nói chung. Đó sự phát triển
vượt bậc của nền kinh tế thế giới với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh
tế nhiều sự thay đổi. Sự ra đời của các tổ chức kinh tế thế giới như WTO,
EU, AFTA...và nhiều tam giác phát triển khác cũng là do toàn cầu hoá đem lại.
Theo xu thế chung của thế giới, Việt Nam đã đang từng bước cố gắng
chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Đây không phải một mục tiêu nhiệm vụ
nhất thời vấn đề mang tính chất sống còn đối với nền kinh tế Việt Nam
hiện nay cũng như sau này. Bởi một nứoc mà đi ngược với xu hướng chung của
thời đại sẽ trở nên lạc hậu và bị cô lập, sớm hay muộn nước đó sẽ bị loại bỏ trên
đấu trường quốc tế. Hơn thế nữa, một nước đang phát triển, lại vừa trải qua
chiến tranh tàn khốc, ác liệt...thì việc chủ động hội nhập kinh tế với khu vực
thế giới thì lại càng cần thiết hơn bao giờ hết. Trong quá trình hội nhập, với nội
lực dồi dào sẵn cùng với ngoại lực sẽ tạo ra thời phát triển kinh tế. Việt
Nam sẽ mở rộng được thị trường xuất nhập khẩu, thu hút được vốn đầu tư nước
ngoài, tiếp thu được khoa học công nghệ tiên tiến, những kinh nghiệm quý báu
của các nước kinh tế phát triển tạo được môi trường thuận lợi để phát triển
kinh tế. Tuy nhiên, một vấn đề bao giờ cũng hai mặt đối lập. Hội nhập kinh
tế quốc tế mang đến cho Việt Nam rất nhiều thời thuận lợi nhưng cũng đem
lại không ít khó khăn thử thách. Nhưng theo chủ trương của Đảng: Việt Nam
muốn làm bạn với tất cả các nước “, chúng ta sẽ khắc phục những khó khăn để
1

LỜI NÓI ĐẦU Toàn cầu hoá kinh tế là xu thế tất yếu biểu hiện sự phát triển nhảy vọt củalực lượng sản suất do phân công lao động quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộngtrên phạm vi toàn cầu dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệvà tích tụ tập trung tư bản dẫn tới hình thành nền kinh tế thống nhất. Sự hợpnhất về kinh tế giữa các quốc gia tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến nền kinh tếchính trị của các nước nói riêng và của thế giới nói chung. Đó là sự phát triểnvượt bậc của nền kinh tế thế giới với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinhtế có nhiều sự thay đổi. Sự ra đời của các tổ chức kinh tế thế giới như WTO,EU, AFTA...và nhiều tam giác phát triển khác cũng là do toàn cầu hoá đem lại.Theo xu thế chung của thế giới, Việt Nam đã và đang từng bước cố gắngchủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Đây không phải là một mục tiêu nhiệm vụnhất thời mà là vấn đề mang tính chất sống còn đối với nền kinh tế Việt Namhiện nay cũng như sau này. Bởi một nứoc mà đi ngược với xu hướng chung củathời đại sẽ trở nên lạc hậu và bị cô lập, sớm hay muộn nước đó sẽ bị loại bỏ trênđấu trường quốc tế. Hơn thế nữa, một nước đang phát triển, lại vừa trải quachiến tranh tàn khốc, ác liệt...thì việc chủ động hội nhập kinh tế với khu vực vàthế giới thì lại càng cần thiết hơn bao giờ hết. Trong quá trình hội nhập, với nộilực dồi dào sẵn có cùng với ngoại lực sẽ tạo ra thời cơ phát triển kinh tế. ViệtNam sẽ mở rộng được thị trường xuất nhập khẩu, thu hút được vốn đầu tư nướcngoài, tiếp thu được khoa học công nghệ tiên tiến, những kinh nghiệm quý báucủa các nước kinh tế phát triển và tạo được môi trường thuận lợi để phát triểnkinh tế. Tuy nhiên, một vấn đề bao giờ cũng có hai mặt đối lập. Hội nhập kinhtế quốc tế mang đến cho Việt Nam rất nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng đemlại không ít khó khăn thử thách. Nhưng theo chủ trương của Đảng: “ Việt Nammuốn làm bạn với tất cả các nước “, chúng ta sẽ khắc phục những khó khăn để1 hoàn thành sứ mệnh. Hội nhập kinh tế quốc tế là tất yếu khách quan đối vớiViệt Nam. Em xin chọn đề tài: "Hội nhập kinh tế quốc tế và những thách thứcđối với Việt Nam". Đây là đề tài rất sâu rộng, mang tính thời sự. Đã có rất nhiềunhà kinh tế đề cập đến vấn đề này. Bản thân em, một sinh viên năm thứ hai, khiđược giao viết đề tài này cũng cảm thấy rất hứng thú và say mê. Tuy nhiên dosự hiểu biết còn hạn chế nên em chỉ xin đóng góp một phần nhỏ suy nghĩ củamình. Bài viết còn có rất nhiều sai sót, em kính mong thầy giúp đỡ em hoànthành bài viết tốt hơn.Em xin chân thành cảm ơn.2 PHẦN NỘI DUNGI. Một số vấn đề lí luận về hội nhập kinh tế quốc tế:1. Khái niệm:Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình gắn bó một cách hữu cơ nền kinh tếquốc gia với nền kinh tế thế giới góp phần khai thác các nguồn lực bên trongmột cách có hiệu quả.2. Nội dung của hội nhập kinh tế quốc tế:2.1. Nguyên tắc của hội nhập kinh tế quốc tế: Bất kì một quốc gia nào khi tham gia vào các tổ chức kinh tế trong khuvực cũng như trên thế giới đều phải tuân thủ theo những nguyên tắc của các tổchức đó nói riêng và nguyên tắc của hội nhập kinh tế quốc tế nói chung. Sau đây là một số nguyên tắc cơ bản của hội nhập:- Không phân biệt đối xử giữa các quốc gia; tiếp cận thị trường các nước, cạnhtranh công bằng, áp dụng các hành động khẩn cấp trong trường hợp cầnthiết, dành ưu đãi cho các nước đang và chậm phát triển. Đối với từng tổ chức có nguyên tắc cụ thể riêng biệt.2.2. Nội dung của hội nhập (chủ yếu là nội dung hội nhập WTO):Nội dung của hội nhập kinh tế quốc tế là mở cửa thị trường cho nhau,thực hiện thuận lợi hoá, tự do hoá thương mại và đầu tư:- Về thương mại hàng hoá: các nước cam kết bãi bỏ hàng rào phi thuế quannhư QUOTA, giấy phép xuất khẩu..., biểu thuế nhập khẩu được giữ hiệnhành và giảm dần theo lịch trình thoả thuận...- Về thương mại dịch vụ, các nước mở cửa thị trường cho nhau với cả bốnphương thức: cung cấp qua biên giới, sử dụng dịch vụ ngoài lãnh thổ, thôngqua liên doanh, hiện diện3

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động