TỈ LỆ CHIA SẺ DOANH THU

  • Ngày đăng: 26/07/2017 - 19:31

112doc.com quy định tỉ lệ chia sẻ Doanh Thu cho người bán tài liệu như sau:

 

-  Tỷ lệ chia sẻ doanh thu: 80/20

+  Người đăng bài nhận 80% giá trị tài liệu bán

+ 112doc.com nhận 20% giá trị tài liệu bán để trang trải các chi phí duy trì server, cung cấp đường truyền và cở sở hạ tầng, ….

Ví dụ: nếu tài liệu bán được có giá 100.000 VND thì người đăng bài sẽ nhận được doanh thu 80.000 VND.

 

-  Số tiền tối thiểu được rút khi bán tài liệu: 100.000 VND,

-  BQT thanh toán chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho các thành viên.

-  Chú ý: Để đảm bảo quyền lợi của các thành viên, các bạn phải điền thông tin thanh toán chính xác. 112doc.com sẽ căn cứ và thông tin các bạn khai báo để thanh toán tiền cho các bạn.

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động