SKKN REN nang luc cho HS lop 5

8.000đ

Tải xuống Đọc tài liệu

13/02/2020 119 0 23 Trang doc

violet2

Thể loại : LUẬN VĂN CÁC MÔN HỌC

Từ khóa
1
MỘT SỐ KINH NGHIỆM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
NĂNG LỰC CHO HỌC SINH LỚP 5/10
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG B- NĂM HỌC 2017-2018
PHẦN MỞ ĐẦU
1/ Bối cảnh của giải pháp
Bác Hồ đã dạy : “Có tài mà không có đức là người vô dụng,
Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó.”
Thực tiễn, xây dựng, bảo vệ đất nước, lời dạy của Bác Hồ cho thấy việc
hình thành phát triển năng lực, phẩm chất cho thế hệ trẻ nói chung, cho học
sinh bậc Tiểu học nói riêng là hết sức cần thiết quan trọng. Đó là trách nhiệm
của mỗi tổ chức hội, mọi người, mọi gia đình, trong đó trách nhiệm của giáo
viên chủ nhiệm ở bậc tiểu học là vô cùng quan trọng.
Quá trình dạy học cần coi trọng đồng thời cả hoạt động dạy học hoạt
động trải nghiệm để hình thành phát triển người học năng lực duy độc
lập, vận dụng tổng hợp linh hoạt tri thức để giải quyếthiệu quả các vấn đề
trong học tập và cuộc sống.Việc dạy học phát triển năng lực là phương pháp tích
tụ dần dần các yếu tố của phẩm chất năng lực người học để chuyển hóa
góp phần cho việc hình thành, phát triển nhân cách.
Các năng lực của học sinh tiểu học cần được hình thành phát triển
trong quá trình học tập, rèn luyện, hoạt động trải nghiệm cuộc sống trong
ngoài nhà trường gồm: Tự phục vụ, tự quản; giao tiếp, hợp tác; tự học giải
quyết vấn đề: [1]
Nội dung đánh giá năng lực, phẩm chất trước đây chưa được quan tâm
đúng mức. Mặc rất nhiều giáo viên cố gắng quan tâm rèn năng lực, phẩm
chất cho các em theo nhiều phương cách khác nhau, nhiều giải pháp, tuy
nhiên do chương trình chủ yếu đưa thật nhiều tri thức khoa học vào nội dung cần
dạy, khiến cho người dạy chọn cách “truyền thụ một chiều” để trong thời gian
1MỘT SỐ KINH NGHIỆM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH LỚP 5/10 TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG B- NĂM HỌC 2017-2018 PHẦN MỞ ĐẦU1/ Bối cảnh của giải phápBác Hồ đã dạy : “Có tài mà không có đức là người vô dụng, Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó.”Thực tiễn, xây dựng, bảo vệ đất nước, lời dạy của Bác Hồ cho thấy việchình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho thế hệ trẻ nói chung, cho họcsinh bậc Tiểu học nói riêng là hết sức cần thiết và quan trọng. Đó là trách nhiệmcủa mỗi tổ chức xã hội, mọi người, mọi gia đình, trong đó trách nhiệm của giáoviên chủ nhiệm ở bậc tiểu học là vô cùng quan trọng. Quá trình dạy học cần coi trọng đồng thời cả hoạt động dạy học và hoạtđộng trải nghiệm để hình thành và phát triển ở người học năng lực tư duy độclập, vận dụng tổng hợp và linh hoạt tri thức để giải quyết có hiệu quả các vấn đềtrong học tập và cuộc sống.Việc dạy học phát triển năng lực là phương pháp tíchtụ dần dần các yếu tố của phẩm chất và năng lực người học để chuyển hóa vàgóp phần cho việc hình thành, phát triển nhân cách.Các năng lực của học sinh tiểu học cần được hình thành và phát triểntrong quá trình học tập, rèn luyện, hoạt động trải nghiệm cuộc sống trong vàngoài nhà trường gồm: Tự phục vụ, tự quản; giao tiếp, hợp tác; tự học và giảiquyết vấn đề: [1]Nội dung đánh giá năng lực, phẩm chất trước đây chưa được quan tâmđúng mức. Mặc dù có rất nhiều giáo viên cố gắng quan tâm rèn năng lực, phẩmchất cho các em theo nhiều phương cách khác nhau, có nhiều giải pháp, tuynhiên do chương trình chủ yếu đưa thật nhiều tri thức khoa học vào nội dung cầndạy, khiến cho người dạy chọn cách “truyền thụ một chiều” để trong thời gian 2hạn chế vẫn chuyển tải được nhiều kiến thức đến người học. Một bộ phận giáoviên do ngại soạn đổi mới, do ngại tổ chức cho học sinh học tập trải nghiệm,…,nên vẫn chỉ quan tâm đến việc truyền đạt kiến thức lí thuyết, không tạo cơ hộicho học sinh được phát triển, rèn năng lực thực sự. Điều này dẫn đến việc họctrở thành nặng nề, quá tải. [3] Qua hồ sơ, có thể dễ nhận thấy cách ghi nhận xét của một số giáo viêncòn chung chung, chưa chỉ ra được những điểm mạnh, điểm yếu về năng lực đểtừ đó có biện pháp giáo dục phù hợp. Khi dự giờ thăm lớp ở một số lớp, nhiềugiáo viên chưa chú ý rèn học sinh các nền nếp như: sắp xếp sách vở đồ dùng trênbàn học,… còn làm thay, làm hộ học sinh, hoặc cho là những điều nhỏ nhặt nênkhông chú ý nhắc nhở,…Mặt khác, việc đánh giá năng lực đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn làphải tổ chức những hoạt động dạy học và giáo dục tích cực để hình thành nănglực theo mục tiêu đề ra, trong khi trang thiết bị tiên tiến còn hạn chế, …2/ Lí do chọn giải phápXã hội càng phát triển, con người càng phải hoàn thiện về mọi mặt, nhấtlà năng lực. Năng lực của con người muốn được hình thành và phát triển cần bắtđầu ngay từ khi mới sinh ra và đặc biệt là trong giai đoạn ngồi trên ghế nhàtrường. Có thể nói, việc hình thành và phát triển các năng lực cho thế hệ trẻ làmột trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, cũng là một trong những nhiệmvụ của ngành giáo dục nói chung, của nhà trường nói riêng cần phải thực hiện.Đối với lứa tuổi học sinh tiểu học, đây là lứa tuổi đang được hình thànhnhân cách, nếu được định hướng đúng, hình thành đúng ngay từ đầu thì nhâncách của các em sẽ được hình thành và phát triển đúng đắn, lành mạnh. Nếukhông được sửa chữa, uốn nắn kịp thời, khi nhân cách ấy đã được định hình thìrất khó uốn nắn, sửa chữa lại.Tuy nhiên việc hình thành và phát triển năng lực cho học sinh không chỉlà đơn giản một sớm một chiều, hoặc như nhiều người nghĩ: “học sinh tiểu họccòn nhỏ, dễ dạy, có gì đâu mà phải lo…” Thực tế, chưa bao giờ xã hội lại xảy ra 3nhiều vụ việc bạo lực học đường, học trò hỗn láo cãi lại, đánh, trả thù thầy cônhư hiện nay. Người lớn sống gấp, thờ ơ, thiếu trách nhiệm trước cuộc sống thìtrẻ em sẽ lạnh lùng, vô cảm trước mọi việc... Một số HS chưa tự giác chấp hành nội quy lớp học; chưa cố gắng tự hoànthành công việc; chưa chuẩn bị đồ dùng học tập để phục vụ cho bài học; …HSgiao tiếp, hợp tác còn hạn chế: chưa mạnh dạn khi giao tiếp; trình bày còn lúngtúng; ngôn ngữ chưa phù hợp với hoàn cảnh và đối tượng; ứng xử với bạn đôikhi chưa thân thiện; … Nhiều học sinh học giỏi nhưng không biết ứng xử trongcuộc sống, không biết làm ngay cả những công việc phục vụ cho chính bản thânmình, …Có một số ít học sinh còn nhút nhát, chưa mạnh dạn trong giao tiếp vàchia sẻ kết quả học tập với bạn, chưa tự tin khi tham gia hoạt động nhóm.Nguyên nhân phần lớn do các em ở gia đình có khi suốt ngày làm bạn với bốnbức tường và chiếc ti-vi, thậm chí là máy vi tính… Một số em có hoàn cảnh khókhăn, không có điều kiện vật chất đầy đủ như các bạn bè khác trong lớp, khôngvượt lên được hoàn cảnh sinh ra tự ti, co mình,... Chính vì thế, tôi nghiên cứu sâu về các giải pháp hình thành và phát triểnnăng lực cho học sinh lớp 5 trong năm học 2017-2018 nhằm thực hiện tốt nhiệmvụ giáo dục toàn diện cho học sinh.3/ Phạm vi đối tượng nghiên cứu- Đối tượng nghiên cứu: giải pháp hình thành và phát triển năng lực chohọc sinh lớp 5. - Phạm vi nghiên cứu: lớp 5/10, năm học 2017- 2018, trường Tiểu họcTân Phong B.- Lĩnh vực nghiên cứu: Công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học.4/ Mục đích nghiên cứu* Những mâu thuẫn, những khó khăn cần giải quyết:

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động