SKKN Mot so kinh nghiem day cac bai toan chuyen dong deu mon Toan lop 5 dat hieu qua cao

8.000đ

Tải xuống Đọc tài liệu

13/02/2020 28 0 19 Trang doc

violet2

Thể loại : LUẬN VĂN CÁC MÔN HỌC

Từ khóa
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Toán học có vị trí rất quan trọng phù hợp với cuộc sống thực tiễn, đó cũng
là công cụ cần thiết cho các môn học khác và để giúp cho học sinh nhận thức thế
giới xung quanh, để hoạt động có hiệu quả trong mọi lĩnh vực.
Khả năng giáo dục nhiều mặt của môn toán rất to lớn: phát triển
duy, trí tuệ, vai t quan trọng trong việc rèn luyện tính suy luận, tính khoa
học toàn diện, chính xác, duy độc lập sáng tạo, linh hoạt, góp phần giáo dục
tính nhẫn nại, ý chí vượt khó khăn.
Từ vị trínhiệm vụ cùng quan trọng của môn toán, vấn đề đặt ra cho
người thầy làm thế nào để giờ dạy học toán hiệu quả cao, học sinh phát
triển tính tích cực, chủ động sáng tạo trong việc chiếm lĩnh kiến thức toán học.
Theo tôi, các phương pháp dạy học bao gi cũng phải xuất phát từ vị trí, mục
đích nhiệm vụ, mục tiêu giáo dục của bài học môn toán. không phải
cách thức truyền thụ kiến thức, cách giải toán đơn thuần phương tiện tinh
vi để tổ chức hoạt động nhận thức tích cực, độc lập giáo dục phong cách làm
việc một cách khoa học, hiệu quả.
Hiện nay, giáo dục tiểu học đang thực hiện yêu cầu đổi mới phương pháp
dạy học theo hướng phát huy nh tích cực của học sinh, làm cho hoạt động dạy
học trên lớp “nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả”. Để đạt được yêu cầu đó, giáo viên
phải phương pháp hình thức dạy học để vừa nâng cao hiệu quả cho học
sinh, vừa phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi tiểu học trình độ
nhận thức của học sinh, để đáp ứng với công cuộc đổi mới của đất nước nói
chung và của ngành giáo dục tiểu học nói riêng.
2. Mục đích nghiên cứu
Xét riêng về loại toán chuyển động đều lớp 5, ta thấy đây loại toán
khó, nội dung phong phú, đa dạng... thế cần phải phương pháp cụ thể đề ra
để dạy giải các bài toán chuyển động đều nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy
của giáo viên, phát triển khả năng duy linh hoạt óc sáng tạo của học sinh
tiểu học.
Bên cạnh đó ta còn thấy các bài toán chuyển động đều rất nhiều kiến
thức được áp dụng vào thực tế cuộc sống, bài toán chuyển động đều cung cấp
một lượng vốn sống hết sức cần thiết cho một bộ phận các em học sinh không có
điều kiện học tiếp bậc phổ thông sở mà phải nghỉ học để bước vào cuộc sống
lao động sản xuất.
Từ nhiều do nêu trên, tôi chọn đề tài “Một số kinh nghiệm dạy các bài
toán chuyển động đều môn Toán lớp 5 đạt hiệu quả cao" với mong muốn đưa
ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học các bài toán chuyển động đều
lớp 5.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
a. Đối tượng nghiên cứu:
Lớp thực nghiệm: Lớp 5B Trường Tiểu học Minh Khôi
b. Phạm vi nghiên cứu:
1
I. PHẦN MỞ ĐẦU1. Lí do chọn đề tàiToán học có vị trí rất quan trọng phù hợp với cuộc sống thực tiễn, đó cũnglà công cụ cần thiết cho các môn học khác và để giúp cho học sinh nhận thức thếgiới xung quanh, để hoạt động có hiệu quả trong mọi lĩnh vực.Khả năng giáo dục nhiều mặt của môn toán rất to lớn: Nó phát triển tưduy, trí tuệ, có vai trò quan trọng trong việc rèn luyện tính suy luận, tính khoahọc toàn diện, chính xác, tư duy độc lập sáng tạo, linh hoạt, góp phần giáo dụctính nhẫn nại, ý chí vượt khó khăn.Từ vị trí và nhiệm vụ vô cùng quan trọng của môn toán, vấn đề đặt ra chongười thầy là làm thế nào để giờ dạy – học toán có hiệu quả cao, học sinh pháttriển tính tích cực, chủ động sáng tạo trong việc chiếm lĩnh kiến thức toán học.Theo tôi, các phương pháp dạy học bao giờ cũng phải xuất phát từ vị trí, mụcđích và nhiệm vụ, mục tiêu giáo dục của bài học môn toán. Nó không phải làcách thức truyền thụ kiến thức, cách giải toán đơn thuần mà là phương tiện tinhvi để tổ chức hoạt động nhận thức tích cực, độc lập và giáo dục phong cách làmviệc một cách khoa học, hiệu quả.Hiện nay, giáo dục tiểu học đang thực hiện yêu cầu đổi mới phương phápdạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, làm cho hoạt động dạyhọc trên lớp “nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả”. Để đạt được yêu cầu đó, giáo viênphải có phương pháp và hình thức dạy học để vừa nâng cao hiệu quả cho họcsinh, vừa phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi tiểu học và trình độnhận thức của học sinh, để đáp ứng với công cuộc đổi mới của đất nước nóichung và của ngành giáo dục tiểu học nói riêng.2. Mục đích nghiên cứuXét riêng về loại toán chuyển động đều ở lớp 5, ta thấy đây là loại toánkhó, nội dung phong phú, đa dạng... vì thế cần phải có phương pháp cụ thể đề rađể dạy giải các bài toán chuyển động đều nhằm nâng cao chất lượng giảng dạycủa giáo viên, phát triển khả năng tư duy linh hoạt và óc sáng tạo của học sinhtiểu học.Bên cạnh đó ta còn thấy các bài toán chuyển động đều có rất nhiều kiếnthức được áp dụng vào thực tế cuộc sống, bài toán chuyển động đều cung cấpmột lượng vốn sống hết sức cần thiết cho một bộ phận các em học sinh không cóđiều kiện học tiếp bậc phổ thông cơ sở mà phải nghỉ học để bước vào cuộc sốnglao động sản xuất.Từ nhiều lí do nêu trên, tôi chọn đề tài “Một số kinh nghiệm dạy các bàitoán chuyển động đều môn Toán lớp 5 đạt hiệu quả cao" với mong muốn đưara giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học các bài toán chuyển động đềulớp 5.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.a. Đối tượng nghiên cứu:Lớp thực nghiệm: Lớp 5B Trường Tiểu học Minh Khôib. Phạm vi nghiên cứu:1 Chương trình Toán 5 (hiện hành), Chương bốn, phần II - Vận tốc, Quãng đường,Thời gian.4. Phương pháp nghiên cứu.Để thực hiện đề tài này tôi đã sử dụng một số phương pháp như sau: + Phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề + Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm + Phương pháp vận dụng lý thuyết kiến tạo trong dạy học + Phương pháp trực quan II. PHẦN NỘI DUNG1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm1.1. Mục tiêu dạy học môn toán lớp 5-Bổ sung những hiểu biết cần thiết về phân số thập phân, hỗn số để chuẩn bị họcsố thập phân.-Biết khái niệm ban đầu về số thập phân; đọc, viết, so sánh, sắp thứ tự các sốthập phân*Lớp 5 là lớp cuối cùng ở tiểu học. Nội dung môn toán lớp 5 đã được chỉnh lýtheo tinh thần đổi mới giáo dục tiểu học. Sách giáo khoa toán 5 được biên soạntheo nội dung đó được thể hiện theo chủ đề lớn sau đây :- Ôn tập và bổ sung về số tự nhiên. - Phân số. Các phép tính về phân số.-Số thập phân các phép tính về số thập phân - Hình học, chu vi, diện tích và thể tích - Số đo thời gian, toán chuyển động đều- Ôn tập cuối năm *Với nội dung trên toán 5 có vị trí:- Hệ thống hóa và khái quát hóa ở mức độ hoàn chỉnh hơn lớp 4 đối với các kiếnthức về số tự nhiên (đặc điểm cấu trúc của số tự nhiên, hệ thập phân các phéptính, tính chất các phép tính và quy tắc tính, bổ sung kiến thức về dấu hiệu chiahết cho 2, 5, 3, 9) nó mở rộng khái niệm số tự nhiên sang phân số và số thậpphân, cách đọc và viết bốn phép tính trên phân số, số thập phân. - Bổ sung và hệ thống hóa các bảng đơn vị đo đại lượng thông thường, trong đócác bảng đơn vị đo thời gian. Bảng đơn vị đo khối lượng, đo độ dài, đo diện tích,đo thể tích. Các đơn vị đo đại lượng dược viết dưới dạng số tự nhiên, phân số vàsố thập phân. Do đó các phép tính trên số đo đại kượng, về thực chất là đưa vềcác phép tính trên số tự nhiên, phân số và số thập phân. - Tiếp tục sử dụng các biểu thức chữ để khái quát hóa bằng công thức chữ tất cảcác tính chất phép tính. Các quy tắc tính chu vi, diện tích và thể tích các hình đãhọc. Giúp học sinh tiếp tục thực hiện giải phương trình và bất phương trình đơngiản trên phân số và số thập phân.2 - Tiếp tục củng cố kỹ năng giải toán và trình bày bài giải càc bài toán đơn toánhợp với các số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng bổ sung các bàitoán về vận tốc, quãng đường, thời gian trong chuyển động đều.- Giới thiệu những biểu tượng về chu vi và diện tích hình tròn, về thể tích hìnhhộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ, giới thiệu quy tắc tính diện tích và thểtích các hình đã học. 1.2. Yêu cầu về kiến thức – kỹ năng của môn toán lớp 5 - Nắm được khái niệm về phân số và số thập phân biết đọc viết các số đó, biếtcách rút gọn phân số và qui đồng mẫu số các phân số, biết so sánh các phân sốvà số thập phân. - Biết thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia các phân số, số thập phân và tínhđược các biểu thức số. - Biết đổi đơn vị các số đo thời gian biết thực hiện cộng, trừ, nhân, chia số đothời gian trong những trường hợp đơn giản. - Biết giải và trình bày bài giải các bài toán đơn và hợp với phân số, số thậpphân. Biết giải các bài toán đơn giản về chuyển động đều. - Biết giải một số phương trình và bất phương trình đơn giản với phân số số thậpphân. - Nắm được các đơn vị đo thể tích (cm3, dm3, m3) và mối quan hệ giữa chúng.Biết vận dụng công thức để tính diện tích hình chữ nhật, hình lập phương, hìnhtrụ. 1.3. Yêu cầu về kiến thức – kỹ năng cần đạt về số đo thời gian và chuyển độngđều của môn toán lớp 51.3.1. Về số đo thời gian- Biết mối quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian thông dụng :Ví dụ: 1 thế kỉ = 100 năm 1tuần lễ = 7 ngày 1 năm = 12 tháng 1 ngày = 24 giờ 1 năm có 365 ngày 1 giờ = 60 phút 1 năm nhuận có 366ngày 1 phút có 60 giây-Biết đổi đơn vị đo thời gian.Ví dụ: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :a) 6 năm = ……..tháng; 43 giờ = ……….phút; 3 năm rưỡi = ………….tháng; 0,5 ngày = ………..giờ 2 giờ 15 phút =…………………phút.b) 60 giờ =……..ngày……….giờ; 182 phút = ………..giờ………phút 75 giây = …….. phút ……… giây.- Biết cách thực hiện :* Phép cộng, phép trừ các số đo thời gian (có đến hai tên đơn vị đo).Ví dụ: Tính :a)12 phút 43 giây + 5 phút 37 giâyb)5 giờ 20 phút – 2 giờ 45 phút.3

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động