SKKN 3

8.000đ

Tải xuống Đọc tài liệu

13/02/2020 0 0 23 Trang doc

violet2

Thể loại : LUẬN VĂN CÁC MÔN HỌC

Từ khóa
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĂN CHẤN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THỊNH
@ & ?
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
RÈN K NĂNG VIT ĐÚNG CHÍNH T CHO HC SINH LP BA
Văn Chấn, tháng 02 năm 2018
MỤC LỤC
Tiêu đề từng phần Trang
- 1 -
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĂN CHẤNTRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THỊNH@ & ? SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “RÈN KỸ NĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP BA”Văn Chấn, tháng 02 năm 2018MỤC LỤCTiêu đề từng phần Trang- 1 - MỤC LỤC 2Phần thứ nhất: ĐẶT VẤN ĐỀ 31. Lý do chọn sáng kiến kinh nghiệm 32. Thời gian thực hiện và triển khai sáng kiến kinh nghiệm 4Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 41. Cơ sở lý luận của vấn đề 42. Thực trạng của vấn đề 53. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề 74. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm 19Phần thứ ba: KẾT LUẬN 201. Kết luận 202. Khuyến nghị 21* Tài liệu tham khảo 22* Đánh giá, xếp loại của Hội đồng khoa học cấp huyện 23PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ1. Lí do chọn sáng kiến kinh nghiệm:- 2 - Như chúng ta đã biết, Đảng ta nhận định: “Tiểu học là bậc học nền tảngtrong hệ thống giáo dục quốc dân”. Nền tảng có vững chắc thì toàn hệ thống mớitạo nên cấu trúc bền vững và phát triển hài hòa. Mục tiêu của giáo dục Tiểu họclà nhằm hình thành cho học sinh cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâudài về trí tuệ, thể chất, tình cảm và các kĩ năng cơ bản. Giáo dục tiểu học tạo tiềnđề cơ bản để nâng cao dân trí, là cơ sở ban đầu hết sức quan trọng để đào tạo thếhệ trẻ trở thành người có ích trong giai đoạn mới.Ở Tiểu học, Chính tả là một phân môn đặc biệt quan trọng nhằm thực hiệnmục tiêu của môn học “Tiếng Việt”, là rèn luyện kĩ năng nghe và viết chính tả,kết hợp rèn luyện một số kĩ năng sử dụng Tiếng Việt và phát triển tư duy chohọc sinh. Nó giúp mở rộng vốn hiểu biết về cuộc sống, con người, góp phầnhình thành nhân cách con người mới, phát triển tiếng mẹ đẻ cho học sinh trongđó có năng lực chữ viết. Phân môn Chính tả có nhiệm vụ giúp học sinh nắmvững các quy tắc chính tả, hình thành năng lực và thói quen viết đúng, nhanh vàđẹp. Qua phân môn này còn giúp các em có một số phẩm chất như: Tính kỉ luật,tính cẩn thận và óc thẩm mĩ… Đồng thời bồi dưỡng cho học sinh lòng yêu quýTiếng Việt. Muốn viết đúng được câu văn, đoạn văn thì trước hết học sinh cầnviết đúng đơn vị từ. Việc hướng dẫn cho các em nắm vững các quy tắc chính tảsẽ hình thành kĩ năng viết đúng đơn vị từ cho học sinh. Khi các em đã viết đúng,viết chính xác thì mới có điều kiện học tốt các môn học khác, và trên cơ sở đócác em rèn luyện kĩ năng sử dụng Tiếng Việt có hiệu quả. Trong suy nghĩ vàgiao tiếp, đặc biệt là giao tiếp bằng ngôn ngữ viết, người xưa thường nói: “Nétchữ nết người - Văn hay chữ tốt”. Quả thật, khi viết chữ không tốt thì văn khôngthể hay được. Do vậy, việc nghiên cứu phương pháp để dạy tốt phân môn Chínhtả là một việc làm hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay, nhằm góp phần vàoviệc nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tiếng Việt ở trường tiểu học. Chính tảđược hiểu là hệ thống quy tắc về cách viết thống nhất cho các từ của một ngônngữ. Nói cách khác, Chính tả là những chuẩn mực của một ngôn ngữ được thừanhận trong ngôn ngữ toàn dân. Mục đích của nó là làm phương tiện cho việcgiao tiếp bằng ngôn ngữ, đảm bảo cho người viết và người đọc thống nhất- 3 -

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động