sang kien kinh nghiem mam non giao duc ky nang song

8.000đ

Tải xuống Đọc tài liệu

13/02/2020 41 0 20 Trang doc

violet2

Thể loại : LUẬN VĂN CÁC MÔN HỌC

Từ khóa
Sáng kiến kinh nghiệm rèn kỹ năng sống cho trẻ 4-
5 tuổi trong trường Mầm non
Đọc bài Lưu
Kỹ năng sống là gì? Đã bao giờ bạn tự hỏi mình câu hỏi này chưa? Đã bao giờ bạn thấy tự tin trước cuộc
sống với những kỹ năng mà bạn có được chưa? Khi bạn lưỡng lự trả lời những câu hỏi này thì cũng có
nghĩa là bạn đang nghi ngờ vào những kỹ năng mà bạn đang có. Kỹ năng sống cần thiết cho tất cả mọi
người. Muốn có được kỹ năng sống thì phải trải qua một quá trình rèn luyện lâu dài và nó được bắt đầu ngay
từ lứa tuổi mầm non - lứa tuổi mà được xem như tờ giấy trắng.
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Kỹ năng sống là gì? Đã bao giờ bạn tự hỏi mình câu hỏi này chưa? Đã bao giờ bạn thấy tự tin trước cuộc sống
với những kỹ năng mà bạn có được chưa? Khi bạn lưỡng lự trả lời những câu hỏi này thì cũng có nghĩa là bạn đang
nghi ngờ vào những kỹ năng bạn đang có. Kỹ năng sống cần thiết cho tất cả mọi người. Muốnđược kỹ năng
sống thì phải trải qua một quá trình rèn luyện lâu dài và nó được bắt đầu ngay từ lứa tuổi mầm non - lứa tuổi mà được
xem như tờ giấy trắng.
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non là giáo dục cách sống tích cực trong xã hội hiện đại. Giáo dục cho trẻ
những kỹ năng mang tínhnhân hội nhằm giúp trẻ thể chuyển kiến thức, thái độ, cảm nhận thành những
khả năng thực thụ, giúp trẻ biết xử lý hành vi của mình trong các tình huống khác nhau trong cuộc sống.
Đảng và nhà nước cũng đã khẳng định bậc học mầm non là bậc học và là nền tảng đầu tiên trong hệ thống giáo
dục quốc n. Mục tiêu của giáo dục mầm non là chăm c nuôi dưỡng giáo dục trẻ 0 6 tuổi giúp trphát triển toàn
diện về 5 lĩnh vực: thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm kỹ năng xã hội và thẩm mỹ. Hình thành những yếu tố đầu
tiên của nhân cách và chuẩn bị những tâm thế tốt nhất cho trẻ trước khi bước vào trường học phổ thông; hình thành và
phát triển cho trẻ những chức năng tâm lý, năng lực phẩm chất mang tính nền tảng, những kỹ năng sống cần thiết, phù
hợp với lứa tuổi, khơi dạy phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo
cho việc học suốt đời.
Nếu không làm tốt việc chăm sóc- giáo dục trẻ trong những năm này thì việc giáo dục trẻ của những năm sau sẽ gặp
khó khăn và phức tạp hơn. Chính vì vậy, việc đưa Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vào các hoạt động giáo dục trong
trường mầm non cũng là một nội dung không những cần mà còn rất quan trọng đối vi tr lứa tuổi mầm non trong giai đon
hiện nay.
Trong năm học 2015-2016, tôi được Ban giám hiệu nhà trường phân công phụ trách lớp Mẫu giáo 4-5 tuổi B. Đây
lứa tuổi trẻ bắt đầu nhận thức, phân biệt được những hành vi đúng sai, biết được những gì mình nên hay không nên,
thậm chí bước đầu trẻ còn biết tự giải quyết được một số tình huống do cô tạo ra trong các hoạt động. Vì thế , tôi đã
chọn đề tài “ Một số giải pháp rèn kỹ năng sống cho trẻ 4-5 tuổi”.
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lý luận:
Con nời khi đã có đầy đủ kiến thức trong cuộc sống nng lại chưa có kỹ năng sống và biết sử dụng linh hoạt kỹ năng
y thì kng đảm bảo cá nn đó thể đưa ra các quyết định hợp lý, giao tiếp hiu quả mối quan htốt với mọi
người. Knăng sống chính là năng lực tâm lý xã hội để đáp ng và đối phó với những yê cầu và thách thức trong cuộc
sống ng ngày.
Nghiên cứu gần đây về sự phát triển của não trẻ cho thấy rằng khả năng giao tiếp với mọi người, khả năng biết tự
kiểm soát, thể hiện các cảm giác của mình, biết cách ứng xử phù hợp với các yêu cầu, biết giải quyết các vấn đề
bản một cách tự lậpnhững ảnh hưởng rất quan trọng đối vi kết quả hc tp ca trẻ ti trường. vy, việc đi sâu lồng
gp dy k năng sng cho tr phù hợp với lứa tui nht là lứa tui mầm non là rt cn thiết.
Phong trào 
 đã được Bộ giáo dục đào tạo phát động từ năm
học 2008 – 2009 đã được các trường trong cả nước thực hiện trong suốt 8 năm qua. Với yêu cầu tăng cường sự
tham gia một cách hứng thú của học sinh trong các hoạt động giáo dục trong nhà trường và tại cộng đồng với thái độ
tự giác, chủ động ý thức sáng tạo. Nội dung rèn kỹ năng sống cho học sinh chính là một trong năm nội dung của
phong trào này.
Sáng kiến kinh nghiệm rèn kỹ năng sống cho trẻ 4-5 tuổi trong trường Mầm non Đọc bài LưuKỹ năng sống là gì? Đã bao giờ bạn tự hỏi mình câu hỏi này chưa? Đã bao giờ bạn thấy tự tin trước cuộc sống với những kỹ năng mà bạn có được chưa? Khi bạn lưỡng lự trả lời những câu hỏi này thì cũng có nghĩa là bạn đang nghi ngờ vào những kỹ năng mà bạn đang có. Kỹ năng sống cần thiết cho tất cả mọi người. Muốn có được kỹ năng sống thì phải trải qua một quá trình rèn luyện lâu dài và nó được bắt đầu ngaytừ lứa tuổi mầm non - lứa tuổi mà được xem như tờ giấy trắng. 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Kỹ năng sống là gì? Đã bao giờ bạn tự hỏi mình câu hỏi này chưa? Đã bao giờ bạn thấy tự tin trước cuộc sốngvới những kỹ năng mà bạn có được chưa? Khi bạn lưỡng lự trả lời những câu hỏi này thì cũng có nghĩa là bạn đangnghi ngờ vào những kỹ năng mà bạn đang có. Kỹ năng sống cần thiết cho tất cả mọi người. Muốn có được kỹ năngsống thì phải trải qua một quá trình rèn luyện lâu dài và nó được bắt đầu ngay từ lứa tuổi mầm non - lứa tuổi mà đượcxem như tờ giấy trắng. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non là giáo dục cách sống tích cực trong xã hội hiện đại. Giáo dục cho trẻnhững kỹ năng mang tính cá nhân và xã hội nhằm giúp trẻ có thể chuyển kiến thức, thái độ, cảm nhận thành nhữngkhả năng thực thụ, giúp trẻ biết xử lý hành vi của mình trong các tình huống khác nhau trong cuộc sống. Đảng và nhà nước cũng đã khẳng định bậc học mầm non là bậc học và là nền tảng đầu tiên trong hệ thống giáodục quốc dân. Mục tiêu của giáo dục mầm non là chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ 0 – 6 tuổi giúp trẻ phát triển toàndiện về 5 lĩnh vực: thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm kỹ năng xã hội và thẩm mỹ. Hình thành những yếu tố đầutiên của nhân cách và chuẩn bị những tâm thế tốt nhất cho trẻ trước khi bước vào trường học phổ thông; hình thành vàphát triển cho trẻ những chức năng tâm lý, năng lực phẩm chất mang tính nền tảng, những kỹ năng sống cần thiết, phùhợp với lứa tuổi, khơi dạy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theovà cho việc học suốt đời.Nếu không làm tốt việc chăm sóc- giáo dục trẻ trong những năm này thì việc giáo dục trẻ của những năm sau sẽ gặpkhó khăn và phức tạp hơn. Chính vì vậy, việc đưa Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vào các hoạt động giáo dục trong trường mầm non cũng là một nội dung không những cần mà còn rất quan trọng đối với trẻ lứa tuổi mầm non trong giai đoạnhiện nay.Trong năm học 2015-2016, tôi được Ban giám hiệu nhà trường phân công phụ trách lớp Mẫu giáo 4-5 tuổi B. Đây làlứa tuổi trẻ bắt đầu nhận thức, phân biệt được những hành vi đúng sai, biết được những gì mình nên hay không nên,thậm chí bước đầu trẻ còn biết tự giải quyết được một số tình huống do cô tạo ra trong các hoạt động. Vì thế , tôi đãchọn đề tài “ Một số giải pháp rèn kỹ năng sống cho trẻ 4-5 tuổi”.2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1. Cơ sở lý luận:Con người khi đã có đầy đủ kiến thức trong cuộc sống nhưng lại chưa có kỹ năng sống và biết sử dụng linh hoạt kỹ năngnày thì không đảm bảo cá nhân đó có thể đưa ra các quyết định hợp lý, giao tiếp có hiệu quả và có mối quan hệ tốt với mọingười. Kỹ năng sống chính là năng lực tâm lý xã hội để đáp ứng và đối phó với những yê cầu và thách thức trong cuộcsống hàng ngày.Nghiên cứu gần đây về sự phát triển của não trẻ cho thấy rằng khả năng giao tiếp với mọi người, khả năng biết tựkiểm soát, thể hiện các cảm giác của mình, biết cách ứng xử phù hợp với các yêu cầu, biết giải quyết các vấn đề cơbản một cách tự lập có những ảnh hưởng rất quan trọng đối với kết quả học tập của trẻ tại trường. Vì vậy, việc đi sâu lồngghép dạy kỹ năng sống cho trẻ phù hợp với lứa tuổi nhất là lứa tuổi mầm non là rất cần thiết.Phong trào  đã được Bộ giáo dục và đào tạo phát động từ nămhọc 2008 – 2009 và đã được các trường trong cả nước thực hiện trong suốt 8 năm qua. Với yêu cầu tăng cường sựtham gia một cách hứng thú của học sinh trong các hoạt động giáo dục trong nhà trường và tại cộng đồng với thái độtự giác, chủ động và ý thức sáng tạo. Nội dung rèn kỹ năng sống cho học sinh chính là một trong năm nội dung củaphong trào này. Nghi thức văn hóa trong ăn uống là một nét văn hóa mà trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhưng ít đượcquan tâm chú ý tới và ít người biết được rằng: Văn hóa trong ăn uống là một trong những tiêu chí đánh giá nhân cánhcủa con người. Vì thế, trẻ cần được rèn luyện kỹ năng thực hiện các nghi thức văn hóa ăn uống.Đối với giáo viên mầm non thường tập trung lo lắng cho những trẻ có những vấn đề về hành vi và khả năng tập trungtrong những năm tháng đầu tiên trẻ đến trường. Đơn giản là vì những trẻ này thường không có khả năng chờ đếnlượt, không biết chú ý lắng nghe và làm việc theo nhóm, điều này làm cho trẻ không thể tập trung lĩnh hội những điềucô giáo dạy. Vì vậy, giáo viên phải tốn rất nhiều thời gian vào đầu năm học để giúp trẻ có được những kỹ năng sốngcơ bản ở trường mầm non.2.2. Thực trạng của vấn đề2.2.1. Thuận lợi:Trường Mầm non Song Khê được công nhận trường chuẩn Quốc gia từ năm 2008, trường khang trang rộng rãi làmôi trường lý tưởng cho mọi hoạt động của cô và trẻ.Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, sát sao với công tác chuyên môn luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất,các phương tiện dạy học.Đội ngũ giáo viên trong trường có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có tinh thần đoàn kết cao, nhiệt tình, tâm huyếtvới nghề.Hàng năm, bản thân tôi cũng được nhà trường tạo điều kiện tham gia học tập chuyên môn, chuyên đề do Phòng giáodục đào tạo Thành phố Bắc Giang tổ chức.Trẻ của lớp tôi tương đối ngoan, có nề nếp trong các hoạt động, mạnh dạn ham học hỏi và thích khám phá. Mặt khácđa số trẻ đã được học qua lớp nhà trẻ và 3 tuổi nên đã có kiến thức và kỹ năng nhất định.Phụ huynh của lớp tôi luôn quan tâm, chia sẻ và ủng hộ nhiệt tình trong các hoạt động của lớp.2.2.2. Khó khăn: Song Khê là một xã nông thôn, nền kinh tế còn chưa phát triển nên công việc đầu tư trang thiết bị dạy vàhọc trong trường mầm non còn gặp nhiều khó khăn.Về phía các bậc cha mẹ trẻ thường có tư tưởng nóng vội trong việc dạy con. Do đó, khi thấy trẻ về nhà mà chưa biết đọc,viết chữ hoặc chưa biết làm toán thì lo lắng một cách thái quá, đồng thời lại chiều chuộng con cái khiến trẻ không có ý thứctự phục vụ, bướng bỉnh, ỷ lại và hay làm nũng. Một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc dạy kỹ năng sống cho con emmình, cũng chưa hiểu tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ở lứa tuổi mầm non.Một số trẻ có thói quen tự do, hay nói leo, trả lời chống không, ra vào lớp tự nhiên, không xin phép, chưa biết tự xúccơm ăn, trong khi ăn uống còn đùa nghịch, nói chuyện….Một số trẻ mới bắt đầu đi học nên chưa có được thói quennề nếp ở trường.* Qua khảo sát đầu năm, tôi nhận được kết quả như sau:Nội dung giáo dục lễ giáo Kết quảTrẻ mạnh dạn trong giao tiếp, tự tin thể hiện mình 17/28 = 60,7%Trẻ biết chào hỏi xưng hô lễ phép 19/28 = 67,8%Trẻ có nề nếp, thói quen vệ sinh trong ăn uống 18/28 = 64%Trẻ biết nhường nhịn,chia sẻ, hợp tác giúp đỡ bạn 18/28 = 64%Trẻ biết cất dọn, sắp xếp đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định 19/28 = 67,8%Trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường 19/28 = 67,8% 2.3. Biện pháp thực hiệnTrước những khó khăn như vậy, tôi cảm thấy rất băn khoăn và suy nghĩ xem phải dạy trẻ như thế nào, bằng cách nàođể tất cả trẻ lớp tôi tự tin, có được những hành vi lành mạnh , và biết cách ứng xử với mọi người xung quanhmình. Từ những suy nghĩ đó, tôi mạnh dạn đưa ra một số biện pháp nhằm giải quyết vấn đề trên như sau: 2.3.1. Biện pháp 1: Tìm hiểu những đặc điểm tâm sinh lý của trẻ 4 -5 tuổi và xác định nội dung giáodục kỹ năng sống cho trẻ. Để bắt đầu với đề tài này, tôi đã xác định được công việc trước tiên cần phải làm đó là tìm hiểu về đặc điểm tâmsinh lý của trẻ 4-5 tuổi để từ đó có được cơ sở cho việc đưa ra các nội dung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ phù hợpnhất. Trẻ 4-5 tuổi ngày càng ý thức mình là một thành viên trong tập thể, trẻ rất dễ dàng sử dụng vốn từ vựng để khen,chê hay “chỉnh” những đứa trẻ khác nhằm hướng sự chú ý của người khác vào chúng và thuyết phục các bạn cùngchơi khác chấp nhận ý tưởng mà chúng đưa ra.Trẻ rất thích chơi với trẻ khác, có thể dọa dẫm để dành lại một đứa bạn hoặc để được tham gia vào một nhóm bạn. Vậynên, đôi khi ta có thể nghe thấy chúng nói với nhau “mình là bạn nhé” hoặc “mình không chơi với bạn đâu” Trẻ 4-5 tuổi cần nhiều không gian để chơi vì trò nào chúng cũng có thể chơi được, chúng có thể tranh dành đồ chơithậm chí còn đánh đấm nhau để dành được đồ chơi. Trẻ thích được khám phá những điều mới lạ. Chúng tin vào những gì chúng nhìn thấy, nghe thấy và chạm vào. Ở tuổinày trẻ cũng rất tò mò và hay đặt câu hỏi “Tại sao?”Từ việc tìm hiểu và nắm được các đặc điểm tâm sinh lý của từng trẻ đã giúp tôi xây dựng nội dung giáo dục kỹ năngsống cho trẻ được dễ dàng và đạt hiệu quả cao hơn.Mục đích của việc dạy kỹ năng sống cho trẻ mầm non nhằm giúp trẻ có kinh nghiệm trong cuộc sống, biết đượcnhững điều nên làm và không nên làm. Từ đây, chúng ta xác định được những nội dung giáo dục kỹ năng sống chotrẻ 4-5 tuổi bao gồm:- Sự hợp tác, tự kiểm tra, tính tự tin, tự lập, tò mò, khả năng thấu hiểu và giao tiếp. Học cách có được những mối liênkết mật thiết với các bạn khác trong lớp, biết chia sẻ, chăm sóc, lắng nghe trình bày và diễn đạt được ý của mìnhtrong nhóm bạn.- Giúp trẻ luôn cảm thấy tự tin khi tiếp nhận các thử thách mới.- Biết giới thiệu về bản thân và gia đình mình truốc đám đông, biết mình đang học lớp nào? Cô nào?Thích cái gì? Địachỉ nhà mình ở đâu?- Nhận biết được các ưu điểm cũng như khuyết điểm của bản thân mình- Biết cách ứng xử với mọi người xung quanh. Học cách lắng nghe mọi người và đối đáp.- Nhận biết được hoàn cảnh không an toàn, cách giữ an toàn cho mình nơi công cộng.2.3.2. Biện pháp 2: Xây dựng nội dung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4 – 5 tuổi: !"#$Bằng các trò chơi, câu chuyện, bài hát giáo viên giúp trẻ học cách cùng làm việc với bạn, đây là một côngviệc không nhỏ đối với trẻ lứa tuổi này. Khả năng hợp tác sẽ giúp trẻ biết cảm thông và cùng làm việc với cácbạn. !$Một trong những kỹ năng quan trọng mà giáo viên cần chú tâm là phát triển sự tự tin, lòng tự trọng của trẻ. Nghĩa làgiúp trẻ cảm nhận được mình là ai, cả về cá nhân cũng như trong mối quan hệ với những người khác. Kỹ năng sốngnày giúp trẻ luôn cảm thấy tự tin trong mọi tình huống ở mọi nơi.%&%'(&)'* +,-,$Đây là một trong những kỹ năng quan trọng nhất cần có ở trẻ vào giai đoạn này là sự khát khao được học. Giáo viên cần sửdụng nhiều tư liệu và ý tưởng khác nhau để khêu gợi tính tò mò tự nhiên của trẻ. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, các câuchuyện hoặc các hoạt động và tư liệu mang tính chất khác lạ thường khêu gợi trí não nhiều hơn là những thứ có thể đoántrước được.

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động