Sang Kien kinh nghiem lop 2 (1)

8.000đ

Tải xuống Đọc tài liệu

13/02/2020 8 0 20 Trang doc

violet2

Thể loại : LUẬN VĂN CÁC MÔN HỌC

Từ khóa
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn sáng kiến
Tiểu học bậc học nền tảng, bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục
quốc dân. Đây bậc học tạo ra những bản ban đầu bền vững về tri thức,
về năng cho trẻ, góp phần hình thành phát triển nhân cách học sinh, giúp
các em học tốt ở bậc học tiếp theo. Chính vì vậy ở Tiểu học yêu cầu phải dạy đủ
9 môn học bắt buộc. Trong những môn học đó môn Tiếng Việt môn học hết
sức quan trọng. Môn Tiếng việt giúp các em tiếp nhận những tri thức ban đầu,
giản nhưng rất cần thiết về tiếng Việt phổ thông như: Ngữ âm, ngữ nghĩa,
ngữ pháp, từ vựng…Trên sở đó rèn những năng: nghe, nói, đọc, viết
năng giao tiếp. Phân môn Tập đọc được coi như môn khởi đầu để học tiếp các
môn khác. Lúc đầu trẻ học để biết đọc, qua đó dùng đọc để học các môn học
khác và để tiếp thu các tri thức của nhân loại.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2017 - 2018 “nâng
cao chất lượng hiệu quả hoạt động giáo dục”. Những năm gần đây, cùng
với sự đầu phát triển của giáo dục, chất lượng giáo dục ngày được nâng
cao. Giáo viên trường PTDT BT Tiểu học Khao Mang không ngừng học tập
nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp dạy học trong
đó việc đổi mới phương pháp “rèn đọc” cho học sinh. Việc rèn năng đọc
cho học sinh bên cạnh những thành công còn một số hạn chế, nhất là đối với lớp
2, các em mới chuyển t lớp 1 lên, qua ba tháng nghỉ hè, nhiều em không
thường xuyên ôn luyện nên khi bắt đầu vào năm học lớp 2, kỹ năng đọc của một
số em còn hạn chế, dẫn đến kết quả “đọc” của một số lớp chưa cao, đặc biệt
các lớp có nhiều học sinh dân tộc. Vì thế giáo viên cần phải dạy đọc bài Tập đọc
với giọng thế nào? làm thế nào chữa lỗi “đọc” cho học sinh, làm thế nào để các
em đọc đúng, đọc nhanh hơn, hay hơn, phối hợp đọc thành tiếng đọc hiểu...
để hiểu nội dung văn bản được đọc, để cho những đọc được tác động vào
chính cuộc sống của các em. Chính do trên đòi hỏi người giáo viên phải
phương pháp dạy “đọc” như thể nào để giúp các em thực hiện được nhiệm vụ
phân môn Tập đọc. Trong điều kiện xã hội ngày càng phát triển, nhất là chúng ta
đang sống trong thời kì bùng nổ công nghệ thông tin, nếu học sinh đọc chậm các
em sẽ bị hạn chế nhiều trong việc tiếp cận với công nghệ thông tin, các em sẽ
thiệt thòi trong giao tiếp, trong việc học tập... Trong suốt quá trình học tập học
sinh sử dụng “đọc” rất nhiều, các em đọc bài học, đọc bài ghi, đọc sách giáo
khoa, đọc truyện…chính vậy, dạy tốt phân môn Tập đọc không những rèn
năng đọc còn phát triển những năng khác. Qua việc học các bài Tập đọc
học sinh được tiếp xúc với ngôn ngữ văn học, bước đầu khái niệm bản về
nhân vật, hình ảnh, bố cục…góp phần hình thành bồi dưỡng cho các em
những tình cảm tốt đẹp của con người như tình yêu quê hương đất nước, tình
thầy trò, tình bạn bè…, tình yêu Tiếng Việt.
Đối với học sinh Tiểu học nhất là đối với học sinh lớp 1, lớp 2 thì yêu cầu
đọc đến đâu hiểu - cảm nhận được đến đó thì quả là một điều rất khó, muốn làm
được điều đó thì giáo viên phải những biện pháp để học sinh đọc được lưu
loát, rõ ràng, đọc trôi chảy. Sau đó tuỳ từng bài, từng thể loại giáo viên tìm cách
khai thác, hướng dẫn cho học sinh hiểu ý tứ, nội dung, nghệ thuật của từng đoạn
1
PHẦN 1. MỞ ĐẦU1. Lý do chọn sáng kiếnTiểu học là bậc học nền tảng, bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dụcquốc dân. Đây là bậc học tạo ra những cơ bản ban đầu và bền vững về tri thức,về kĩ năng cho trẻ, góp phần hình thành và phát triển nhân cách học sinh, giúpcác em học tốt ở bậc học tiếp theo. Chính vì vậy ở Tiểu học yêu cầu phải dạy đủ9 môn học bắt buộc. Trong những môn học đó môn Tiếng Việt là môn học hếtsức quan trọng. Môn Tiếng việt giúp các em tiếp nhận những tri thức ban đầu,sơ giản nhưng rất cần thiết về tiếng Việt phổ thông như: Ngữ âm, ngữ nghĩa,ngữ pháp, từ vựng…Trên cơ sở đó rèn những kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết và kĩnăng giao tiếp. Phân môn Tập đọc được coi như môn khởi đầu để học tiếp cácmôn khác. Lúc đầu trẻ học để biết đọc, qua đó dùng đọc để học các môn họckhác và để tiếp thu các tri thức của nhân loại. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2017 - 2018 là “nângcao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục”. Những năm gần đây, cùngvới sự đầu tư và phát triển của giáo dục, chất lượng giáo dục ngày được nângcao. Giáo viên trường PTDT BT Tiểu học Khao Mang không ngừng học tậpnâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp dạy học trongđó có việc đổi mới phương pháp “rèn đọc” cho học sinh. Việc rèn kĩ năng đọccho học sinh bên cạnh những thành công còn một số hạn chế, nhất là đối với lớp2, các em mới chuyển từ lớp 1 lên, qua ba tháng nghỉ hè, nhiều em khôngthường xuyên ôn luyện nên khi bắt đầu vào năm học lớp 2, kỹ năng đọc của mộtsố em còn hạn chế, dẫn đến kết quả “đọc” của một số lớp chưa cao, đặc biệt làcác lớp có nhiều học sinh dân tộc. Vì thế giáo viên cần phải dạy đọc bài Tập đọcvới giọng thế nào? làm thế nào chữa lỗi “đọc” cho học sinh, làm thế nào để cácem đọc đúng, đọc nhanh hơn, hay hơn, phối hợp đọc thành tiếng và đọc hiểu...để hiểu nội dung văn bản được đọc, để cho những gì đọc được tác động vàochính cuộc sống của các em. Chính vì lí do trên đòi hỏi người giáo viên phải cóphương pháp dạy “đọc” như thể nào để giúp các em thực hiện được nhiệm vụphân môn Tập đọc. Trong điều kiện xã hội ngày càng phát triển, nhất là chúng tađang sống trong thời kì bùng nổ công nghệ thông tin, nếu học sinh đọc chậm cácem sẽ bị hạn chế nhiều trong việc tiếp cận với công nghệ thông tin, các em sẽthiệt thòi trong giao tiếp, trong việc học tập... Trong suốt quá trình học tập họcsinh sử dụng “đọc” rất nhiều, các em đọc bài học, đọc bài ghi, đọc sách giáokhoa, đọc truyện…chính vì vậy, dạy tốt phân môn Tập đọc không những rèn kĩnăng đọc mà còn phát triển những kĩ năng khác. Qua việc học các bài Tập đọchọc sinh được tiếp xúc với ngôn ngữ văn học, bước đầu có khái niệm cơ bản vềnhân vật, hình ảnh, bố cục…góp phần hình thành và bồi dưỡng cho các emnhững tình cảm tốt đẹp của con người như tình yêu quê hương đất nước, tìnhthầy trò, tình bạn bè…, tình yêu Tiếng Việt. Đối với học sinh Tiểu học nhất là đối với học sinh lớp 1, lớp 2 thì yêu cầuđọc đến đâu hiểu - cảm nhận được đến đó thì quả là một điều rất khó, muốn làmđược điều đó thì giáo viên phải có những biện pháp để học sinh đọc được lưuloát, rõ ràng, đọc trôi chảy. Sau đó tuỳ từng bài, từng thể loại giáo viên tìm cáchkhai thác, hướng dẫn cho học sinh hiểu ý tứ, nội dung, nghệ thuật của từng đoạn1 văn và cả bài để có thể đọc cho đúng, có đọc đúng rồi thì mới luyện cho họcsinh đọc hay, đọc diễn cảm được (thực hiện mục tiêu rèn đọc cho học sinh).Thực trạng việc rèn kĩ năng đọc cho học sinh trong các tiết Tập đọc ở một sốgiáo viên trong trường còn gặp khó khăn, còn lúng túng, giờ Tập đọc ở một sốlớp còn nhiều gò ép, học sinh “đọc” chưa đạt được kết quả như mong muốn đặcbiệt là đối với Tập đọc lớp 2. Là một giáo viên trường PTDTBT Tiểu học KhaoMang, một trong những trường luôn coi trong về chất lượng giáo dục củahuyện Mù Cang Chải, tôi luôn băn khoăn cần phải làm thế nào để góp phầnnâng cao chất lượng giáo dục qua việc dạy Tập đọc, cần phải có biện pháp rènđọc cho học sinh lớp 2 như thế nào để đạt được hiệu quả như mong muốn, nhấtlà học sinh lớp 2A là lớp mà đa số học sinh có học lực hoàn thành. Mặt khác,lớp 2A có 88% số lượng học sinh là dân tộc Mông, Thái, có 12% là dân tọckinh hầu hết các gia đình học sinh, cha mẹ làm ruộng, làm nghề tự do ... nêncác em ít được sự quan tâm của bố mẹ về học tập, bởi vậy giáo viên phải cốgắng rất nhiều để đạt được mục tiêu giáo dục của nhà trường. Xuất phát từ những lí do trên tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Biệnpháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2” 2. Mục đích của sáng kiến* Về phía giáo viên: Tìm ra biện pháp giúp học sinh lớp 2 có kỹ năng đọc đúng trong giờ Tậpđọc, qua đó từng bước nâng cao năng lực đọc đúng, đọc hay, đọc diễn cảm ởmỗi học sinh, nhằm nâng cao hiệu quả của việc dạy học Tập đọc cho học sinhlớp 2. * Về phía học sinh: Các em có kỹ năng đọc đúng, làm chủ được tốc độ đọc; học sinh say mê,hứng thú khi học Tập đọc. 3 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu* Phạm vi nghiên cứu: Học sinh lớp 2A trường PTDTBT Tiểu học Khao Mang năm học 2016 -2017. * Đối tượng nghiên cứu: Rèn kỹ năng đọc đúng cho học sinh lớp 2A trường PTDTBT Tiểu họcKhao Mang. 4. Thời gian nghiên cứu: Bắt đầu thực hiện và áp dụng thực tế từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 10năm 2017. PHẦN 2. NỘI DUNGI. Cơ sở lý luận của sáng kiếnĐọc là quá trình chuyển chữ viết sang lời nói có âm thanh và có ngữ điệu- ứng với hình thức đọc thành tiếng, là quá trình chuyển trực tiếp từ hình thứcchữ viết thành các đơn nghĩa không có âm thanh - ứng với đọc thầm (Sổ taythuật ngữ phương pháp dạy học tiếng Nga của MR. Lô-vốp). Con người thật là hạnh phúc khi biết đọc. Chúng ta đã biết phần lớnnhững tri thức, khái niệm của đời sống và những thành tựu văn hóa, khoa học,tư tưởng, tình cảm của thế hệ trước và cả của thời đương đại được ghi lại bằng2 chữ viết, nếu không biết đọc thì con người khó có thể tiếp thu được nền vănminh của loài người, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc làm chủ xã hộihiện đại. Không biết đọc con người không được hưởng thụ những thành tựu vănhoá khoa học, tư tưởng, tình cảm của nhân loại qua ngôn ngữ viết. Đặc biệt làtrong thời kì bùng nổ thông tin thì đọc càng quan trọng, vì nó sẽ giúp người tasử dụng tốt các nguồn thông tin. Biết đọc con người đã nhân khả năng tiếp nhậnlên nhiều lần. Từ đây, con người mới tìm hiểu đánh giá cuộc sống, nhận thứcmối quan hệ tự nhiên, xã hội. Biết đọc, con người có khả năng giao tiếp đượcvới thế giới bên trong của con người khác thông qua tác phẩm văn, thơ, bút kí...của họ. Không biết đọc, con người sẽ khó có điều kiện hưởng thụ giáo dục màxã hội dành cho họ, khó có thể hình thành một nhân cách toàn diện. Đọc giúpcác em học sinh chiếm lĩnh được ngôn ngữ để dùng trong giao tiếp và học tập.Nó là công cụ để học tập các môn học khác. Đọc một cách có ý thức cũng sẽ cótác động tích cực tới trình độ ngôn ngữ cũng như tư duy của người đọc. Đọc làmột kỹ năng quan trọng hàng đầu của con người. Nhờ biết đọc, con người cóthể tự học, học nữa, học mãi, học suốt đời. Đó là một yêu cầu không thể thiếuđược của con người trong thời đại hiện nay. Biết đọc, ngắt câu, đổi giọng chođúng ngữ điệu vừa đảm bảo được diễn cảm, hấp dẫn người nghe, vừa đảm bảođúng ngữ pháp, ý nghĩa thông tin của tác giả muốn truyền đạt cho người nghehiểu, nhận thức được đúng cũng là góp phần làm trong sáng ngôn ngữ TiếngViệt. Chính vì vậy “đọc” có ý nghĩa to lớn ở bậc Tiểu học. Bước đầu trẻ học“đọc”, sau đó trẻ “đọc” để “học”. Đọc giúp trẻ chiếm lĩnh được ngôn ngữ tronggiao tiếp và học tập, nó là công cụ để học các môn học khác, đọc tốt giúp cácem kĩ năng giao tiếp có giáo dục. Môn Tập đọc ở Tiểu học có nhiệm vụ hìnhthành năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh, thể hiện ở bốn chức năng:nghe, nói, đọc, viết. Đọc không phải chỉ là công việc chuyển kí hiệu chữ viếtthành âm thanh mà còn là quá trình nhận thức để có kĩ năng thông hiểu nhữnggì mình đọc được.+ Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:- Phát âm đúng - Đọc rõ ràng, liền mạch từng câu, đoạn, cả bài, biết ngắt nghỉ hơi hợp lísau dấu câu, giữa các cụm từ, các phần trong bài tập đọc.- Cường độ, tốc độ đọc vừa phải (không đọc to quá hay đọc lí nhí). - Tốc độ đọc vừa phải (không ê,a, ngắc ngứ hay liến thoắng), đạt yêu cầukhoảng 35 đến 45 tiếng/phút. + Rèn kĩ năng đọc thầm và hiểu nội dung: Biết đọc không thành tiếng, không mấp máy môi. Hiểu được nghĩa của các từ ngữ trong văn cảnh (bài đọc); nắm được nộidung của câu, đoạn hoặc bài đã đọc, trả lời được các câu hỏi ở cuối mỗi bài tậpđọc, tập nhận xét một số nhân vật, hình ảnh, chi tiết trong bài đọc. + Rèn kĩ năng nghe nói: + Nghe: Nghe giáo viên đọc mẫu và nắm được cách đọc đúng các từ ngữ, câu,đoạn, bài. 3

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động