Những quy định pháp luật về nghề kế toán trưởng cần biết

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

26/01/2018 50 12 6 Trang doc

ngocanh

Thể loại : Các công văn, biên bản, HĐ mẫu

Từ khóa
Một số hướng dẫn và quy định về Kế toán trưởng bạn nên biết– Kế toán Đức Minh
Kế toán trưởng là người đứng đầu cũng như có vị trí đặc biệt trong trong bộ máy
kế toán tại một doanh nghiệp. Do giữ vai trò vô cùng quan trọng như vậy nên Luật
kế toán cũng dành riêng những quy định, tiêu chuẩn trách nhiệm và quyền hạn của
kế toán trưởng. Dù có hay không khi mơ về giấc mơ “Kế toán trưởng” thì các bạn
kế toán viên cũng nên đọc qua một lần cho biết nhé.
1. Kế toán trưởng được ký thừa ủy quyền trên hóa đơn
Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 156/2013/TT-BTC , Người đại diện pháp luật
của Công ty có thể ủy quyền cho Kế toán trưởng ký thừa ủy quyền các văn bản, hồ
sơ giao dịch với cơ quan thuế, kể cả hóa đơn.
Ngoài ra, theo điểm d khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC , Người đại
diện pháp luật của Công ty cũng có thể ủy quyền cho Người trực tiếp bán hàng ký
hóa đơn. Tuy nhiên, đối với hóa đơn ký theo ủy quyền thì chỉ được đóng dấu vào
phía trên bên trái tờ hóa đơn (dấu treo).
(Công văn số 30632/CT-TTHT ngày 16/5/2017)
2. Không được ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản thanh toán
Theo sửa đổi tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 32/2016/TT-NHNN, chỉ có Chủ tài
khoản thanh toán mới được ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản thanh toán
của mình. Trước đó, tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 23/2014/TT-NHNN cho phép
Chủ tài khoản và Kế toán trưởng ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản thanh
toán.
Như vậy, kể từ ngày 1/3/2017, chữ ký trên các ủy nhiệm chi phải là chữ ký của
chính Kế toán trưởng đương nhiệm
(Thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016)
3. Trách nhiệm theo đuổi hàng chục năm
Theo Khoản 3 Điều 51 Luật kế toán số 88/2015/QH13: “Người làm kế toán cũ phải
chịu trách nhiệm về công việc kế toán trong thời gian mình làm kế toán”. Như vậy,
trách nhiệm trong thời gian làm kế toán vẫn luôn theo đuổi người kế toán ngay cả
khi họ đã nghỉ việc.
Một số hướng dẫn và quy định về Kế toán trưởng bạn nên biết– Kế toán Đức MinhKế toán trưởng là người đứng đầu cũng như có vị trí đặc biệt trong trong bộ máy kế toán tại một doanh nghiệp. Do giữ vai trò vô cùng quan trọng như vậy nên Luật kế toán cũng dành riêng những quy định, tiêu chuẩn trách nhiệm và quyền hạn của kế toán trưởng. Dù có hay không khi mơ về giấc mơ “Kế toán trưởng” thì các bạn kế toán viên cũng nên đọc qua một lần cho biết nhé.1. Kế toán trưởng được ký thừa ủy quyền trên hóa đơnTheo quy định tại Điều 6 Thông tư 156/2013/TT-BTC , Người đại diện pháp luật của Công ty có thể ủy quyền cho Kế toán trưởng ký thừa ủy quyền các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế, kể cả hóa đơn.Ngoài ra, theo điểm d khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC , Người đại diện pháp luật của Công ty cũng có thể ủy quyền cho Người trực tiếp bán hàng ký hóa đơn. Tuy nhiên, đối với hóa đơn ký theo ủy quyền thì chỉ được đóng dấu vào phía trên bên trái tờ hóa đơn (dấu treo).(Công văn số 30632/CT-TTHT ngày 16/5/2017)2. Không được ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản thanh toánTheo sửa đổi tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 32/2016/TT-NHNN, chỉ có Chủ tài khoản thanh toán mới được ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản thanh toáncủa mình. Trước đó, tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 23/2014/TT-NHNN cho phépChủ tài khoản và Kế toán trưởng ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản thanhtoán.Như vậy, kể từ ngày 1/3/2017, chữ ký trên các ủy nhiệm chi phải là chữ ký của chính Kế toán trưởng đương nhiệm(Thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016)3. Trách nhiệm theo đuổi hàng chục nămTheo Khoản 3 Điều 51 Luật kế toán số 88/2015/QH13: “Người làm kế toán cũ phảichịu trách nhiệm về công việc kế toán trong thời gian mình làm kế toán”. Như vậy,trách nhiệm trong thời gian làm kế toán vẫn luôn theo đuổi người kế toán ngay cả khi họ đã nghỉ việc. Do thời hạn lưu trữ của một tài liệu kế toán kéo dài đến 10 năm (Điều 13 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP) nên người làm kế toán vẫn sẽ chịu trách nhiệm về chữ ký của mình trên các tài liệu đó cho đến khi nó được tiêu hủy.(Luật số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015)4. Doanh nghiệp siêu nhỏ được miễn chức danh Kế toán trưởngVề nguyên tắc, mỗi doanh nghiệp đều phải có một kế toán trưởng.Tuy nhiên, nguyên tắc trên không bắt buộc đối với doanh nghiệp siêu nhỏ.Doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP là có rất ít lao động, không quá 10 người.Doanh nghiệp không phải siêu nhỏ nhưng mới thành lập cũng được phép khuyết chức danh này trong vòng 12 tháng.Mặc dù không bắt buộc phải có Kế toán trưởng nhưng doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp mới thành lập phải đảm bảo có người phụ trách kế toán(Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016)5. Điều kiện về trình độ đối với Kế toán trưởngTheo Điều 51; Điều 54 Luật Kế toán số 88/2015/QH13, Kế toán trưởng phải có:1. Bằng Trung cấp về kế toán trở lên. Trong đó, kế toán trưởng tại doanh nghiệp cóvốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên hoặc doanh nghiệp có vốn nhà nước phải có bằng Đại học2. Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng3. Có ít nhất 2 – 3 năm kinh nghiệm. Riêng Kế toán trưởng tại doanh nghiệp có từ 50% vốn nhà nước phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm (Khoản 5 Điều 21 Nghị địnhsố 174/2016/NĐ-CP )(Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016)6. Không được vay tiền của của chính Công ty chứng khoán đang làm việc Theo quy định bổ sung tại Khoản 25 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP, Kế toán trưởng (cùng với các thành viên thuộc Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Hội đồng thành viên / Hội đồng quản trị) không được vay tiền của Công ty chứng khoán mà mình đang làm việc. Vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt từ 150 đến 200 triệu đồng(Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 1/11/2016)7. Kế toán trưởng phải có mặt trong Hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toánTheo Luật Kế toán, tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ có thể tiêu hủy. Doanh nghiệp được phép tự lập Hội đồng tiêu hủy nhưng Hội đồng này phải đảm bảo có mặt Kế toán trưởng(Công văn số 3668/CT-TTHT ngày 22/4/2016)8. Không được ký thừa ủy quyền Giám đốc Công ty chứng khoánTrong chế độ kế toán dành riêng cho Công ty chứng khoán, Kế toán trưởng hiện không được phép thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc / Giám đốc công ty chứng khoán ký thay trên các chứng từ kế toán.(Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014)9. Hóa đơn do Kế toán trưởng ký “thừa ủy quyền” không được đóng dấu treoTrường hợp Tổng giám đốc Công ty (người đại diện theo pháp luật) có văn bản ủy quyền cho Kế toán trưởng ký thừa ủy quyền trên hóa đơn bán hàng thì hóa đơn vẫnđóng dấu tại tiêu thức “Người bán hàng”, không được đóng dấu treo.(Công văn số 9599/CT-TTHT ngày 23/10/2015)10. Kế toán trưởng thừa ủy quyền ký hóa đơn, dấu treo hay dấu ngay chữ ký?Mặc dù Công văn số 30632/CT-TTHT ngày 16/5/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội cho rằng chữ ký trên Hóa đơn nếu là ký theo ủy quyền thì chỉ được đóng dấu treo, nhưng trước đó, ngày 20/1/2015, tại Công văn số 209/TCT-CS, Tổng cục Thuế lại cho rằng con dấu được phép đóng tại chữ ký của cấp trưởng, cấp phó hoặc của cấp dưới trực tiếp được ủy quyền.

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động