Luận văn kinh tế chính trị - Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nay.

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

28/11/2017 1.526 79 25 Trang doc

tonystark

Thể loại : Kinh tế chính trị

Từ khóa
PHẦN MỞ ĐẦU
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp một chủ trương lớn của
Đảng và Nhà nước ta, nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo công ăn việc làm,
tăng thu nhập cho dân nông thôn tạo tiền đề để giải quyết hàng loạt các
vấn đề chính trị - hội của đất nước, đưa nông thôn nước ta tiến lên văn
minh hiện đại.
Đại hội Đảng lần thứ VIII đã xác định phải "đặc biệt coi trọng công
nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn" Trong những năm gần
đây nhờ "đổi mới" nông nghiệp nước ta đã đt được những thành tựu đáng
khích lệ. Tuy vậy nông nghiệp hiện nay vẫn đang đứng trưc những thách thức
to ln, có nhiều vn đề v sản xutđi sống cang dân đang nổi lên gay
gắt. Do vậy đẩy nhanh tiến độ thực hin chủ tơng này của Đảng và Nhà nước
nhu cu rất cp thiết.
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệpmột quá trình lâu dài, cần
được tiến hành theo cách tuần tự, không nóng vội, không thể tuỳ tiện. Quá
trình này được thực hiện không nhằm mục đích tự thân, phục vụ các mục
tiêu kinh tế hội của nông thôn cũng như của cả nước. vậy nếu ta không
nhìn nhận phân tích một cách sâu sắc quá trình chuyển đổi phát triển
của nền nông nghiệp hiện nay thì sẽ khó thểm ra những giải pháp vi
cũng như đúng phát huy được hiệu quả trong quá trình công nghiệp
hoá và hiện đại hoá nền nông nghiệp của đất nước.
Xuất phát từ thực tế cấp bách đó, với vốn kiến thức đã được truyền thụ,
cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy, cô giáo. Tôi mạnh dạn nghiên cứu
đề tài "Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn nước ta
hiện nay" đề tài nghiên cứu nội dung sau:
Phần nội dung:
I. Một số vấn đề lý luận chung về CNH - HĐH nông nghiệp.
II. Thực trạng của quá trình CNH - HĐH nông nghiệp Việt Nam hiện nay.
III. Giải pháp phát triển nông nghiệp Việt Nam trong quá trình CNH -
HĐH.
Với kiến thức đã được học tập và thời gian tiếp xúc với thực tế ít, nên tôi
nhận thấy việc nghiên cứu đề tài này skhông tránh khỏi những mặt hạn chế.
1

PHẦN MỞ ĐẦUCông nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp là một chủ trương lớn củaĐảng và Nhà nước ta, nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo công ăn việc làm,tăng thu nhập cho dân cư nông thôn tạo tiền đề để giải quyết hàng loạt cácvấn đề chính trị - xã hội của đất nước, đưa nông thôn nước ta tiến lên vănminh hiện đại. Đại hội Đảng lần thứ VIII đã xác định phải "đặc biệt coi trọng côngnghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn" Trong những năm gầnđây nhờ có "đổi mới" nông nghiệp nước ta đã đạt được những thành tựu đángkhích lệ. Tuy vậy nông nghiệp hiện nay vẫn đang đứng trước những thách thứcto lớn, có nhiều vấn đề về sản xuất và đời sống của nông dân đang nổi lên gaygắt. Do vậy đẩy nhanh tiến độ thực hiện chủ trương này của Đảng và Nhà nướclà nhu cầu rất cấp thiết.Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp là một quá trình lâu dài, cầnđược tiến hành theo cách tuần tự, không nóng vội, không thể tuỳ tiện. Quátrình này được thực hiện không nhằm mục đích tự thân, mà phục vụ các mụctiêu kinh tế xã hội của nông thôn cũng như của cả nước. Vì vậy nếu ta khôngnhìn nhận và phân tích một cách sâu sắc quá trình chuyển đổi và phát triểncủa nền nông nghiệp hiện nay thì sẽ khó có thể tìm ra những giải pháp vi môcũng như vĩ mô đúng và phát huy được hiệu quả trong quá trình công nghiệphoá và hiện đại hoá nền nông nghiệp của đất nước.Xuất phát từ thực tế cấp bách đó, với vốn kiến thức đã được truyền thụ,cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy, cô giáo. Tôi mạnh dạn nghiên cứuđề tài "Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước tahiện nay" đề tài nghiên cứu nội dung sau:Phần nội dung:I. Một số vấn đề lý luận chung về CNH - HĐH nông nghiệp.II. Thực trạng của quá trình CNH - HĐH nông nghiệp Việt Nam hiện nay.III. Giải pháp phát triển nông nghiệp Việt Nam trong quá trình CNH -HĐH.Với kiến thức đã được học tập và thời gian tiếp xúc với thực tế ít, nên tôinhận thấy việc nghiên cứu đề tài này sẽ không tránh khỏi những mặt hạn chế.1 Vậy kính mong thầy cô giáo cho nhận xét, đóng góp ý kiến cho đề tài của tôiđược tốt hơn.2 PHẦN NỘI DUNGI. Một số vấn đề lý luận chung về CNH - HĐH nông nghiệp.1. Những nội dung chủ yếu của CNH - HĐH nông nghiệp.Công nghiệp hoá nông nghiệp có nghĩa là đưa máy móc, thiết bị, ứngdụng những tiến bộ khoa học công nghệ và các phương pháp sản xuất , cáchình thức tổ chức kiểu công nghiệp. Tiến bộ khoa học công nghệ nông nghiệpđã thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất nông nghiệp phát triển và cũng là động lực cơbản, là nhân tố quyết định trong quá trình công nghiệp hoá nông nghiệp. Nộidung chủ yếu của tiến bộ khoa học công nghệ trong nông nghiệp là cácphương thức tiến hành như thuỷ lợi hoá, cơ giới hoá, điện khí hoá, hoá họchoá và sinh học hoá.Thuỷ lợi hoá là gì? nó chính là quá trình thực hiện tổng thể các biện phápsử dụng các nguồn nước trên mặt đất và dưới mặt đất để phục vụ sản xuất vàsinh hoạt trong nông nghiệp, nông thôn đồng thời hạn chế các tác hại củanước gây ra cho sản xuất và đời sống.Cơ giới hoá nông nghiệp là quá trình thay thế công cụ thô sơ bằng côngcụ cơ giới, lao động thủ công bằng lao động cơ giới, thay thế phương phápsản xuất lạc hậu bằng phương pháp khoa học.Điện khí hoá nông nghiệp là quá trình sử dụng năng lượng điện và sảnxuất nông nghiệp và mọi hoạt động phục vụ đời sống nông thôn.Hoá học hoá trong nông nghiệp là quá trình sử dụng các phương tiện hoáhọc do công nghiệp hoá chất sản xuất vào sản xuất nông nghiệp. Hoá học hoácó tác dụng rất quan trọng trong việc nâng cao năng suất cây trồng, năng suấtsản phẩm gia súc và đưa lại hiệu quả kinh tế cao.Sinh học hoá nông nghiệp là quá trình áp dụng những thành tựu mới vềkhoa học sinh vật và khoa học sinh thái vào nông nghiệp, tiến hành cáchmạng về giống, cách mạng về cơ cấu cây trồng, cơ cấu vật nuôi và cách mạngvề quy trình kỹ thuật nông nghiệp.Như vậy công nghiệp hoá nông nghiệp còn bao hàm cả việc tạo sự gắnbó chặt chẽ giữa phương thức sản xuất công nghiệp với sản xuất nông nghiệpnhằm khai thác triệt để lợi thế của nông nghiệp nâng cao hàm lượng chế biếnsản phẩm của nông nghiệp để tăng giá trị của chúng, mở rộng thị trường chochúng.3

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động