MỨC-PHẠT-NỘP-CHẬM-THUẾ-MỚI-NHẤT-2018

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

05/04/2018 235 54 3 Trang doc

ngocanh

Thể loại : Kế toán tổng hợp

Từ khóa
MỨC PHẠT NỘP CHẬM THUẾ MỚI NHẤT 2018
1. Cách xác định số ngày Chậm thuế GTGT
Mức xử phạt nộp chậm tiền thuế mới nhất hiện nay đang được quy định tại Khoản
3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH thông qua:
Người nộp chậm tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời
hạn ghi trong thông báo của quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xửcủa
quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền nộp chậm theo mức = 0.03%/ngày tính
trên tiền thuế nộp chậm.
VD: CTCP Minh Khánh, thực hiện khai thuế GTGT Quý 2 m 2016 số
thuế phải nộp 8 triệu đồng, nhưng chưa mang tiền đi nộp. Đến ngày 15/8 năm 2016
Công ty Minh Khánh mới nộp tiền của Quý 2/2016, thì số tiền nộp chậm được xác định
như sau:
Số ngày nộp chậm được xác định như sau:
Số ngày nộp chậm bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định được
tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo
của quan quản thuế, thời hạn trong quyết định xử của quan quản thuế đến
ngày người nộp thuế phải trách nhiệm tự giác nộp số tiền thuế nộp chậm vào Ngân
sách Nhà nước.
Thời hạn nộp thuế GTGT Quý 2/2016 được xác định là ngày 30/7
Ngày nộp chậm được tính từ 01/8/2016 (Do ngày 31/07/2016 ngày chủ nhật
(ngày nghỉ) đến hết ngày mang số tiền phải nộp quá hạn đi nộp: Ngày 15/8/2016.
Vậy tổng số ngày nộp chậm là: 15 ngày
Công thức tính số tiền chậm nộp:
Số tiền phạt nộp chậm = Số tiền nộp chậm (x) 0.03% (x) Số ngày nộp chậm
= 8 triệu đồng (x) (x) 0.03% (x) 15 ngày
= 8.000.000 x 0.03% x 15 = 45.000 đ
MỨC PHẠT NỘP CHẬM THUẾ MỚI NHẤT 20181. Cách xác định số ngày Chậm thuế GTGTMức xử phạt nộp chậm tiền thuế mới nhất hiện nay đang được quy định tại Khoản3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH thông qua:Người nộp chậm tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thờihạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơquan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền nộp chậm theo mức = 0.03%/ngày tínhtrên tiền thuế nộp chậm.VD: CTCP Minh Khánh, thực hiện kê khai thuế GTGT Quý 2 năm 2016 có sốthuế phải nộp là 8 triệu đồng, nhưng chưa mang tiền đi nộp. Đến ngày 15/8 năm 2016Công ty Minh Khánh mới nộp tiền của Quý 2/2016, thì số tiền nộp chậm được xác địnhnhư sau:Số ngày nộp chậm được xác định như sau: Số ngày nộp chậm bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và đượctính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báocủa cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế đếnngày người nộp thuế phải có trách nhiệm tự giác nộp số tiền thuế nộp chậm vào Ngânsách Nhà nước.Thời hạn nộp thuế GTGT Quý 2/2016 được xác định là ngày 30/7 Ngày nộp chậm được tính từ 01/8/2016 (Do ngày 31/07/2016 là ngày chủ nhật(ngày nghỉ) đến hết ngày mang số tiền phải nộp quá hạn đi nộp: Ngày 15/8/2016. Vậy tổng số ngày nộp chậm là: 15 ngàyCông thức tính số tiền chậm nộp:Số tiền phạt nộp chậm = Số tiền nộp chậm (x) 0.03% (x) Số ngày nộp chậm = 8 triệu đồng (x) (x) 0.03% (x) 15 ngày= 8.000.000 x 0.03% x 15 = 45.000 đ 2. Mức phạt nộp chậm tờ khaiTheo TT 166/2013/ TT-BTC của Bộ tài chính Quy định : Mức phạt nộp chậm hồ sơ, tờ khai thuế môn bài, thuế GTGT, TNCN, TNDN như sau:Căn cứ vào tình tiết nặng hoặc nhẹ, có tự giác nộp thuế trước khi Cơ quan thuế vào kiểm tra tại đơn vị doanh nghiệp, áp dụng các mức phạt : * Đối với các Báo cáo khi gửi thuế có các hành vi không khai đầy đủ các nội dungkinh tế xử phạt như sau:Kế toán Đức Minh chúc các bạn hoàn thành tốt công việc!Nga ThanhĐường link tham khảo:http://ketoanducminh.edu.vn/tin-tuc/77/2394/Muc-phat-khi-nop-cham-to-khai-thue.html.http://ketoanducminh.edu.vn/tin-tuc/77/3692/Chuan-bi-Thue-TNDN-khi-Thanh-tra-Thue-kiem-tra--Ke-toan-Duc-Minh.htmlhttp://ketoanducminh.edu.vn/tin-tuc/70/2873/Mau-cong-van-giai-trinh-voi-co-quan-thue-ve-viec-ke-khai-sai-thue.html

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động