Luận văn kinh tế chính trị - Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

24/11/2017 31 3 3 Trang doc

TieuPhong

Thể loại : Kinh tế chính trị

Từ khóa
§Ò
¸n kinh tÕ chÝnh trÞ
LỜI MỞ ĐẦU
Như mọi người đã biết, kinh tế thị trường một kiểu tổ chức kinh tế
phản ánh trình độ phát triển cao của văn minh nhân loại. Từ trước đến nay nó
tồn tại phát triển chủ yếu các nước chủ nghĩa bản, nhân tố quyết
định sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản đã biết lợi
dụng tối đa ưu thế của kinh tế thị trường để phục vụ cho mục tiêu phát triển
tiềm năng kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận, một cách khách quan thúc
đẩy lực lượng sản xuất của hội phát triển mạnh mẽ. Ngày nay, kinh tế thị
trường bản chủ nghĩa đã đạt tới giai đoạn phát triển khá cao phồn thịnh
trong các nước tư bản phát triển.
Từ đại hội IV của Đảng ( năm 1986 ) đất nước ta thực hiện đường lối
đổi mới ,chuyển từ chế tập trung quan liêu bao cấp sang chế thị trường
sự quản của nhà nước theo định hướng hội chủ nghĩa. Để đạt được
mục tiêu đã đề ra trong điều kiện kinh tế thị trường hơn 10 năm qua, đất nước
đã vượt qua bao khó khăn, thử thách giành được nhiều thành tựu trên các lĩnh
vực của đời sống hội, trong đó lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên trong các
Văn kiện của Đảng tại đại hội lần thứ VII,VIII đã đề cập đến 4 nguy thách
thức đối với sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, trong đó “chệch
hướng xã hội chủ nghĩa”thể coi là nguylớn nhất. Vì vậy khả năng định
hướng hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường nước ta trở thành hiện thực
hay không trước hết phụ thuộc vào vai trò lãnh đạo kinh tế của Đảng nhà
nước nhân tố quyết định nhất bảo đảm định hướng hội chủ nghĩa của
nền kinh tế thị trường cũng như toàn bộ sự nghiệp phát triển của đất nước.
Ngày nay trong nền kinh tế thị trường hiện đại, với phát triển nhanh
chóng của khoa học - công nghệ, nếu không sự can thiệp của nhà nước thì
không thể giải quyết được nhiều vấn đề kinh tế lớn tầm cỡ quốc gia, quốc
tế . thế kết hợp hài hoà giữa sự vận hành của chế thị trường với sự điều
tiết của nhà nước cần thiết là giải pháp mang lại thành công trên con
đường phát triển. Trong mối quan hệ đó, nhà nước giữ vai trò định hướng tạo
“hành lang pháp môi trương đầu tư để các chủ thể thể thể phát
huy tính năng động, sáng tạo của mình.
Nhận thức được tầm quan trọng về vai trò của nhà nước trong nền kinh
tế thị trường nên em đã chọn đề tài Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế
thị trường nước ta’’. một sinh viên năm thứ 2 nên tầm hiểu biết, nhận
thức và lý luận của em còn nhiều hạn chế . Bởi vậy em rất mong được sự giúp
đỡ của thầy để bài viết của em được hoàn chỉnh hơn.
Em xin cảm ơn thầy giáo TS Đức Hạnh đã giúp đỡ em hoàn thành
bài viết này.
1

§Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞLỜI MỞ ĐẦUNhư mọi người đã biết, kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh tếphản ánh trình độ phát triển cao của văn minh nhân loại. Từ trước đến nay nótồn tại và phát triển chủ yếu ở các nước chủ nghĩa tư bản, là nhân tố quyếtđịnh sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản đã biết lợidụng tối đa ưu thế của kinh tế thị trường để phục vụ cho mục tiêu phát triểntiềm năng kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận, và một cách khách quan nó thúcđẩy lực lượng sản xuất của xã hội phát triển mạnh mẽ. Ngày nay, kinh tế thịtrường tư bản chủ nghĩa đã đạt tới giai đoạn phát triển khá cao và phồn thịnhtrong các nước tư bản phát triển.Từ đại hội IV của Đảng ( năm 1986 ) đất nước ta thực hiện đường lốiđổi mới ,chuyển từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trườngcó sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để đạt đượcmục tiêu đã đề ra trong điều kiện kinh tế thị trường hơn 10 năm qua, đất nướcđã vượt qua bao khó khăn, thử thách giành được nhiều thành tựu trên các lĩnhvực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên trong cácVăn kiện của Đảng tại đại hội lần thứ VII,VIII đã đề cập đến 4 nguy cơ tháchthức đối với sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, trong đó “chệchhướng xã hội chủ nghĩa” có thể coi là nguy cơ lớn nhất. Vì vậy khả năng địnhhướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường nước ta có trở thành hiện thựchay không trước hết phụ thuộc vào vai trò lãnh đạo kinh tế của Đảng và nhànước là nhân tố quyết định nhất bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa củanền kinh tế thị trường cũng như toàn bộ sự nghiệp phát triển của đất nước.Ngày nay trong nền kinh tế thị trường hiện đại, với sư phát triển nhanhchóng của khoa học - công nghệ, nếu không có sự can thiệp của nhà nước thìkhông thể giải quyết được nhiều vấn đề kinh tế lớn có tầm cỡ quốc gia, quốctế . Vì thế kết hợp hài hoà giữa sự vận hành của cơ chế thị trường với sự điềutiết của nhà nước là cần thiết và là giải pháp mang lại thành công trên conđường phát triển. Trong mối quan hệ đó, nhà nước giữ vai trò định hướng tạo“hành lang “ pháp lý và môi trương đầu tư để các chủ thể có thể có thể pháthuy tính năng động, sáng tạo của mình.Nhận thức được tầm quan trọng về vai trò của nhà nước trong nền kinhtế thị trường nên em đã chọn đề tài “Vai trò của nhà nước trong nền kinh tếthị trường ở nước ta’’. Là một sinh viên năm thứ 2 nên tầm hiểu biết, nhậnthức và lý luận của em còn nhiều hạn chế . Bởi vậy em rất mong được sự giúpđỡ của thầy để bài viết của em được hoàn chỉnh hơn.Em xin cảm ơn thầy giáo TS Tô Đức Hạnh đã giúp đỡ em hoàn thànhbài viết này.1 §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞPHẦN INHỮNG LÝ LUẬN VỀNỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG2 §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞA . KINH TẾ THỊ TRƯỜNG I. NHỮNG LÝ LUẬN VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG1. Khái niệm và đặc điểmKTTT là nền kinh tế hàng hoá phát triển ở trình độ cao, là một hình thức tổchức sản xuất xã hội hiệu quả nhất phù hợp với trình độ phát triển của xã hộihiện nay. Các đặc điểm chính của KTTT: -Các chủ thể kinh tế có tính tự chủ cao. Mỗi chủ thể kinh tế là mộtthành phần của nền kinh tế có quan hệ độc lập với nhau, mỗi chủ thể tự quyếtđịnh lấy hoạt động của mình.-Tính phong phú của hàng hóa. Do các chủ thể kinh tế đều tự quyếtđịnh lấy hoạt động của mình nên bất cứ hàng hoá nào có nhu cầu thì sẽ cóngười sản xuất. Mà nhu cầu của con người thì vô cùng phong phú, điều nàytạo nên sự phong phú của hàng hoá trong nền KTTT .-Cạnh tranh là tất yếu trong KTTT .Hàng hoá nào có nhu cầu lớn thí sẽcó nhiều người sản xuất. Khi có quá nhiều người cùng sản xuất một mặt hàngthì sự cạnh tranh là tất yếu.-KTTT là một hệ thống kinh tế mở, trong đó có sự giao lưu rộng rãikhông chỉ trong thị trường một nước màgiữa các thị trường với nhau.-Giá cả hình thành ngay trên thị trường. Không một chủ thể kinh tế nàoquyết định được giá cả. Giá của một mặt hàng được quyết định bởi cung vàcầu của thị trường.Nền KTTT có thể tự hoạt động được là nhờ vào sự điều tiết của cơ chếthị trường. Đó là các quy luật kinh tế khách quan như quy luật giá trị, quy luậtcung cầu, lưu thông tiền tệ, cạnh tranh…tác động, phối hợp hoạt động củatoàn bộ thị trường thành một hệ thống thống nhất.2. Ưu và nhược điểm của nền kinh tế thị trường a. Ưu điểmKinh tế thị trường thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển tạo ra sự cạnhtranh gắt gao giữa các nhà sản xuất. Người tiêu dùng được thoả mãn nhu cầucũng như đáp ứng được đầy đủ mọi chủng loại hàng hoá và dịch vụ.Phân công lao động ngày càng xã hội hoá cao. Mở rộng quan hệ nhiềuloại thị trường từ thị trường địa phương, thị trường dân tộc và khu vực, thitrường quốc tế.Tạo xu thế liên doanh, liên kết đẩy mạnh giao lưu kinh tế, các nướcđang phát triển có cơ hội được tiếp xúc được chuyển giao công nghệ sản xuất,3

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động