Luận văn kinh tế chính trị - Nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận là gì và lợi nhuận đóng vai trò như thế nào trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

28/11/2017 130 9 3 Trang doc

tonystark

Thể loại : Kinh tế chính trị

Từ khóa
MỤC LỤC
A. Đặt vấn đề 2
B. Nội dung 3
I. Một số vấn đề lý luận vê 3
1. Bản chất và các hình thức của lợi nhuận 4
2. Các quan điểm tư sản về lợi nhuận 11
II. Vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường đinh hướng
xã hội chủ nghĩa Việt nam
14
1. Những tác động tích cực trong nền kinh tế 14
2. Giá trị thặng siêu ngạch - một trong những nguồn gốc sự
giàu có của các quốc gia trong điều kiện hiện đại
19
3.Vấn đề lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh Việt
nam
22
III. Giá trị lý luận và thực tiễn của học thuyết lợi nhuận 28
1. ý nghĩa của học thuyết lợi nhuận - lịch sử và hiện tại 28
1. ý nghĩa của học thuyết lợi nhuận - lịch sử và hiện tại 19
2. ý nghĩa của lợi nhuận trong quá trình đi lên CNXH ở Việt Nam 30
3. Hậu quả của việc theo đuổi lợi nhuận 33
C. Kết luận 35
1

MỤC LỤCA. Đặt vấn đề 2B. Nội dung 3I. Một số vấn đề lý luận vê 31. Bản chất và các hình thức của lợi nhuận 42. Các quan điểm tư sản về lợi nhuận 11II. Vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường đinh hướngxã hội chủ nghĩa Việt nam141. Những tác động tích cực trong nền kinh tế 142. Giá trị thặng dư siêu ngạch - một trong những nguồn gốc sựgiàu có của các quốc gia trong điều kiện hiện đại 193.Vấn đề lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở Việtnam22III. Giá trị lý luận và thực tiễn của học thuyết lợi nhuận 281. ý nghĩa của học thuyết lợi nhuận - lịch sử và hiện tại 281. ý nghĩa của học thuyết lợi nhuận - lịch sử và hiện tại 192. ý nghĩa của lợi nhuận trong quá trình đi lên CNXH ở Việt Nam 303. Hậu quả của việc theo đuổi lợi nhuận 33C. Kết luận 351 A: Đặt vấn đềMac đã cống hiến cả cuộc đời của mình vào một xã hội tốt đẹp, một xã hộicông bằng văn minh đó chính là CNXH. Ông đã để lại cho nhân loại rấtnhiều tác phẩm. Hai phát kiến vĩ đại nhất của Mác là học thuyết giá trịthặng dư và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Hai phát kiến này đã làm thay đổinhận thức của toàn nhân loại. Với hai phát kiến này, Mac đã biến chủ nghĩaxã hội không tưởng thành CNXH khoa học. Cho tới nay gần hai thế kỷ đãtrải qua nhưng hai phát kiến vĩ đại này vẫn giữ nguyên giá trị của nó.Đối với nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên CNXH thì vấn đề nhận thứcvà vận dụng các học thuyết của Mac - Đặc biệt là học thuyết GTTD, để làmkim chỉ nam cho các hoạt động để đi đến đích cuối cùng là một vấn đề cựckỳ quan trọng. Xuất phát từ nhận thức trên với nền kinh tế nước ta đangchuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường thìkhông ai khác, không quốc gia nào khác mà tự tìm ra đường lối phát triểnkinh tế phù hợp với điều kiện tình hình hiện nay. Yêu cầu đặt ra là chúng taphải hiểu rõ nguồn gốc, bản chất của các yếu tố bên trong của nền kinh tếđặc biệt là những yếu tố chính thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế thịtrường. Một trong những yếu tố chính là lợi nhuận. Vậy thế nào là lợinhuận? nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận là gì và lợi nhuận đóng vai trònhư thế nào trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường... Đây cũng chínhlà những vấn đề cấp thiết, tất yếu đòi hỏi phải có lời giải đáp nhanh chóng,chính xác phù hợp với tình hình để đáp ứng được yêu cầu phát triển hiệnnay. Và đây cũng chính là lý do vì sao em chọn đề tài này.2 Nội dung chính của đề tài bao gồm 3 phần:I: Một số vần đề lý luận về lợi nhuận.II: Vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủnghĩa ở Việt Nam III: Giá trị lý luận và thực tiễn của học thuyết lợi nhuận.Đây là một vấn đề có tầm quan trọng rất lớn. Quá trình nghiên cứu nó đòihỏi phải xuất phát từ các quan điểm của các nhà kinh tế học trước Mác kếthợp với quan điểm của Mác và với thực tiễn. Với những hiểu biết cònnhiều hạn chế và thời gian có hạn nên trong bài viết còn nhiều vấn đề chưachính xác nhiều vấn đề còn thiếu tính thời sự, em mong được sự chỉ bảosửa chữa cho thấy. Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Tiến Long đãtận tình chỉ bảo, hướng dẫn em hoàn thành bài đề án này.3

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động