Luận văn kinh tế chính trị - Nguồn gốc, bản chất của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

28/11/2017 826 26 24 Trang doc

tonystark
MỞ ĐẦU
Việt Nam - một đất nước được cả thế giới biết đến với những chiến
công vang dội trên mặt trận bảo vệ tổ quốc vài thập kỳ trước. Còn hiện
nay trước ngưỡng cửa của thế kỷ 21 - Việt Nam đang một nước thuộc
nhóm nghèo nhất thế giới, với thu nhập bình quân đầu người trên dưới 300
USD. Những chiến thắng trên mặt trận không thể làm ra được chiến công
về kinh tế, sách lược chiến trường không thể chiến lược về kinh tế. Một
thời chúng ta đã ngộ nhận xem lợi nhuận là cái đó là phạm trù không
CNXH, chúng ta đã cho rằng sản xuất chỉ để phục vụ chứ không phải
lợi ích vì mục đích lợi nhuận. Ngày nay trong thời kỳ quá độ lên CNXH
chúng ta đang đẩy nhanh quá trình CNH - HĐH đất nước đưa nền kinh tế
vận hành theo chế thị trường trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành
phần có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước thì lợi nhuận là thước đo nhạy cảm
để xem xét đánh giá sự tồn tại sự phát triển của các doanh nghiệp; Nếu
doanh nghiệp (DN) đó làm ăn thua lỗ thì thị trường sẽ loại doanh nghiệp
đó ra khỏi sân khấu kinh tế, nếu ngược lại tdoanh nghiệp đó tiếp tục
phát triển. Lợi nhuận phải thực sự từ năng suất - chất lượng - hiệu quả
trong sản xuất - kinh doanh chân chính, từ tài năng quản sản xuất kinh
doanh (KD) hiện đại mà tạo ra giá trị lợi nhuận về cả kinh tế, văn hoá - một
truyền thống văn hoá cốt cách của người Việt Nam. Hơn bao giờ hết, lợi
nhuận (P) sự sống còn của doanh nghiệp, động lực phát triển. Bởi thế
nên em chọn đề tài:"Nguồn gốc, bản chất của lợi nhuận trong nền kinh
tế thị trường"
Trong bài viết này em sẽ trình bày một số lý luận về : "Những vấn đề
cơ bản về lợi nhuận và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường"
Đề tài này gồm:
Chương 1: Nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận
Chương 2: Vai trò của lợi nhuận
Chương 3: Kết luận
NguyÔn §¨ng Th«ng
1

MỞ ĐẦUViệt Nam - một đất nước được cả thế giới biết đến với những chiếncông vang dội trên mặt trận bảo vệ tổ quốc ở vài thập kỳ trước. Còn hiệnnay trước ngưỡng cửa của thế kỷ 21 - Việt Nam đang là một nước thuộcnhóm nghèo nhất thế giới, với thu nhập bình quân đầu người trên dưới 300USD. Những chiến thắng trên mặt trận không thể làm ra được chiến côngvề kinh tế, sách lược chiến trường không thể là chiến lược về kinh tế. Mộtthời chúng ta đã ngộ nhận xem lợi nhuận là cái gì đó là phạm trù không cóở CNXH, chúng ta đã cho rằng sản xuất là chỉ để phục vụ chứ không phảivì lợi ích vì mục đích lợi nhuận. Ngày nay trong thời kỳ quá độ lên CNXHchúng ta đang đẩy nhanh quá trình CNH - HĐH đất nước đưa nền kinh tếvận hành theo cơ chế thị trường trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thànhphần có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước thì lợi nhuận là thước đo nhạy cảmđể xem xét đánh giá sự tồn tại và sự phát triển của các doanh nghiệp; Nếudoanh nghiệp (DN) đó làm ăn thua lỗ thì thị trường sẽ loại doanh nghiệpđó ra khỏi sân khấu kinh tế, và nếu ngược lại thì doanh nghiệp đó tiếp tụcphát triển. Lợi nhuận phải thực sự từ năng suất - chất lượng - hiệu quảtrong sản xuất - kinh doanh chân chính, từ tài năng quản lý sản xuất kinhdoanh (KD) hiện đại mà tạo ra giá trị lợi nhuận về cả kinh tế, văn hoá - mộttruyền thống văn hoá cốt cách của người Việt Nam. Hơn bao giờ hết, lợinhuận (P) là sự sống còn của doanh nghiệp, là động lực phát triển. Bởi thếnên em chọn đề tài:"Nguồn gốc, bản chất của lợi nhuận trong nền kinhtế thị trường"Trong bài viết này em sẽ trình bày một số lý luận về : "Những vấn đềcơ bản về lợi nhuận và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường"Đề tài này gồm:Chương 1: Nguồn gốc và bản chất của lợi nhuậnChương 2: Vai trò của lợi nhuậnChương 3: Kết luậnNguyÔn §¨ng Th«ng1 NỘI DUNGChương INGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA LỢI NHUẬN1/ Nguồn gốc của lợi nhuận:1.1. Các quan điểm trước Mác về lợi nhuận.Lợi nhuận xuất hiện từ lâu nhưng đến khi có giai cấp thì lợi nhuận vớiđược bàn đến với tư cách là một phạm trù kinh tế. Trước Mác không phảicác quan điểm đều thống nhất, đều đúng đắn mà các trường phái đều cốgắng bào chữa cho quan điểm của họ.1.1.1. Chủ nghĩa trọng thương: Ra đời trong thời kỳ tan rã của chế độphong kiến và thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ của CNTB, khi kinh tế hànghóa và ngoại thương phát triển. Những người theo chủ nghĩa trọng thươngrất coi trọng thương nghiệp và cho rằng lợi nhuận thương nghiệp chính làkết quả của sự trao đổi không ngang giá, là sự lừa gạt. Theo họ không mộtngười nào thu được lợi nhuận mà không làm thiệt hại cho kẻ khác, trongtrao đổi phải có một bên lợi và một bên thiệt.Những người theo chủ nghĩa trọng thương coi tiền là đại biểu duy nhâtcủa của cải, là tiêu chuẩn để đánh giá sự giàu có của mỗi quốc gia. Họ chorằng khối lượng tiền tệ chỉ có thể gia tăng bằng con đường ngoại thương.Trong hoạt động ngoại thương phải có chính sách siêu (mua ít, bán nhiều)điều đó được thể hiện trong câu nói của Montchritren "Nội thương là ốngdẫn ngoại thương là báy bơm, muốn tăng của cải phải có ngoại thương đểnhập dần của cải của ngoại thương".1.1.2 Chủ nghĩa trọng nông:Cũng như chủ nghĩa trọng thương, chủ nghĩa trọng nông xuất hiệntrong khuôn khổ quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ TBCN nhưng ởgiai đoạn kinh tế phát triển trưởng thành hơn. Vào giữa TK 18 Tây âu đãphát triển theo con đường TBCN và ở Anh cuộc cách mạng công nghiệpbắt đầu. ở Pháp và một số nước Tây âu công trường thủ công cũng pháttriển và ăn sâu vào cả trong nông nghiệp lẫn công nghiệp. Nội dung cơ bảnNguyÔn §¨ng Th«ng2 của chủ nghĩa trọng nông là giải phóng kinh tế nông dân thoát khỏi phongkiến để phát triển nông nghiệp theo kiểu TBCN.Về lợi nhuận họ cho rằng P thương nghiệp chẳng qua là do nhờ vàocác khoản tiết kiệm chi phí thương mại, và theo họ cho rằng thương mạichỉ đơn thuần là việc đổi giá trị này lấy giá trị khác ngang như thế mà thôivà trong quá trình trao đổi đó, nếu xét dưới hình thái thuần tuý thì cả ngườimua và người bán đều không được lợi hoặc mất gì cả. Thương nghiệpkhông sinh ra của cải, trao đổi không sinh ra được gì cả không làm cho tàisản tăng lên. Khi phê phán chủ nghĩa trọng thương C.Mác đã viết trong bộTư bản (quyển I tập 1):"Người ta trao đổi những hàng hoá với giá hàng hoáhoặc hàng hoá với tiền tệ có cùng giá trị với hàng hoá đó, tức là trao đổingang giá, rõ ràng là không ai rút ra được trong lưu thông nhiều giá trịhơn số giá trị bỏ vào trong đó. Vậy giá trị thặng dư tuyệt nhiên không thểhình thành ra được". Như vậy họ đã hơn chủ nghĩa Trọng thương ở chỗ làchỉ ra được lưu thông (trao đổi) không sinh ra của cải.1.1.3. Kinh tế chính trị học tư sản cổ điển Anh:Chủ nghĩa trọng thương và bắt đầu tan rã ngay ở TK 17. Cuối TK 18 ởAnh Pháp học thuyết kinh tế cổ điển xuất hiện. Vào thời kỳ này, sau khitích luỹ được khối lượng tiền lớn, giai cấp tư sản tập trung vào lĩnh vực sảnxuất. Vì vậy các công trường thủ công trong lĩnh vực công nghiệp và nôngnghiệp diễn ra mạnh mẽ. Diễn ra việc tước đoạt ruộng đất của nông dân,hình thành hai giai cấp vô sản và chủ chiếm hữu ruộng đất. Mặt khác sự tồntại của chế độ phong kiến không chỉ kìm hãm sự phát triển của CNTB, màcòn làm sâu sắc hơn mâu thuẫn trong giai cấp quý tộc và trong giai cấpnày dần dần cũng bị tư sản hoá. Chính sự chuyển đổi lĩnh vực sản xuất nênnó đòi hỏi phải có những lý thuyết đúng soi đường mà Chủ nghĩa trọngnông và trọng thương không đáp ứng được. Do đó kinh tế chính trị học tưsản cổ điển ra đời.William Petty ( 1623 - 1687): Là nhà kinh tế học người Anh đượcMác đánh giá là cha đẻ của kinh tế chính trị học cổ điển. Ông tìm thấyphạm trù phạm trù địa tô mà chủ nghĩa trọng thương đã bỏ qua và ông địnhnghĩa địa tô là số chênh lệch giữa giá của sản phẩm và chi phí sản xuất (baoNguyÔn §¨ng Th«ng3

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động