Doanh nghiệp siêu nhỏ có bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế hay không

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

18/02/2019 19 2 2 Trang doc

ngocanh
Doanh nghiệp siêu nhỏ có bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế hay
không?
Vào ngày 28/12/2018, Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông số 132/2018/TT-BTC áp dụng chế
độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ nhằm giúp kế toán tại các doanh nghiệp này được dễ
dàng hơn trong quá trình làm việc. Và một câu hỏi được đặt ra ở đây là, với những doanh nghiệp
siêu nhỏ như này thì có bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế hay không?
1. Doanh nghiệp siêu nhỏ thực hiện BCTC như thế nào?
Theo Thông số 132/2018/TT-BTC, doanh nghiệp chỉ cần thực hiện các báo cáo theo quy định
của pháp luật thuế. Thời gian lập và nộp báo cáo thực hiện theo quy định của pháp luật thuế.
Ngoài báo cáo theo của PL thuế, căn cứ vào các thông tin về doanh thu bán hàng cung
cấp dịch vụ, tiền lương các khoản nộp theo lương…. Các DN siêu nhỏ thể lập các báo cáo
kế toán phục vụ cho quản trị, điều hành DN.
Thông 132/2018/TT-BTC cũng quy định, DN siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên
doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, nếu lựa chọn áp dụng chế độ kế toán quy định tại Chương II
thông này để phục vụ cho nhu cầu quản hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, thì vẫn lập
báo cáo tài chính theo quy định.
2. Doanh nghiệp siêu nhỏ có cần nộp BCTC lên cơ quan Thuế?
Tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư 132/2018/TT-BTC, quy định:
"1. Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch
vụ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế."
Theo đó, doanh nghiệp siêu nhỏ không phải bắt buộc lập báo cáo tài chính để nộp cho quan
thuế. Báo cáo tài chính được bảo quản, lưu trữ theo quy định sử dụng tại doanh nghiệp. Để
phục vụ cho công tác điều tra, kiểm tra khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Tuy nhiên, doanh nghiệp siêu nhỏ phải áp dụng chế độ kế toán nhất quán trong một năm tài
chính. Việc thay đổi chế độ kế toán áp dụng chỉ được thực hiện tại thời điểm đầu năm tài chính
kế tiếp.
Doanh nghiệp siêu nhỏ có bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế haykhông?Vào ngày 28/12/2018, Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC áp dụng chếđộ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ nhằm giúp kế toán tại các doanh nghiệp này được dễdàng hơn trong quá trình làm việc. Và một câu hỏi được đặt ra ở đây là, với những doanh nghiệpsiêu nhỏ như này thì có bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế hay không? 1. Doanh nghiệp siêu nhỏ thực hiện BCTC như thế nào?Theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC, doanh nghiệp chỉ cần thực hiện các báo cáo theo quy địnhcủa pháp luật thuế. Thời gian lập và nộp báo cáo thực hiện theo quy định của pháp luật thuế.Ngoài báo cáo theo QĐ của PL thuế, căn cứ vào các thông tin về doanh thu bán hàng và cungcấp dịch vụ, tiền lương và các khoản nộp theo lương…. Các DN siêu nhỏ có thể lập các báo cáokế toán phục vụ cho quản trị, điều hành DN.Thông tư 132/2018/TT-BTC cũng quy định, DN siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trêndoanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, nếu lựa chọn áp dụng chế độ kế toán quy định tại Chương IIthông tư này để phục vụ cho nhu cầu quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, thì vẫn lậpbáo cáo tài chính theo quy định.2. Doanh nghiệp siêu nhỏ có cần nộp BCTC lên cơ quan Thuế?Tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư 132/2018/TT-BTC, quy định:"1. Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịchvụ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế."Theo đó, doanh nghiệp siêu nhỏ không phải bắt buộc lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quanthuế. Báo cáo tài chính được bảo quản, lưu trữ theo quy định và sử dụng tại doanh nghiệp. Đểphục vụ cho công tác điều tra, kiểm tra khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyềnTuy nhiên, doanh nghiệp siêu nhỏ phải áp dụng chế độ kế toán nhất quán trong một năm tàichính. Việc thay đổi chế độ kế toán áp dụng chỉ được thực hiện tại thời điểm đầu năm tài chínhkế tiếp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặcsau ngày 01/04/2019.Các bài viết liên quan:=>>> Hướng dẫn cách lập Báo cáo Tài chính chi tiết từng chỉ tiêu – Kế toán Đức Minh.=>>> Hướng dẫn làm hồ sơ lập báo cáo tài chính chuẩn không cần chỉnh – Kế toán Đức Minh=>>> Khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp có phải nộp báo cáo tài chính không?=>>> Hỏi và trả lời một số vấn đề về lập và trình bày báo cáo tài chính mà kế toán cần chú ý- Ngọc Anh->>> học kế toán ở đâu đống đa>>> dạy kế toán ở Hà Đông>>> học kế toán tại cầu giấy>>> địa chỉ học kế toán tại hoàng mai

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động