HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG DƯỚI 3 THÁNG

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

23/08/2018 176 38 3 Trang doc

ngocanh
Hợp đồng lao động dưới 3 tháng – những điều kế toán cần phải biết
Tuy chỉ được kí kết trong thời gian ngắn nhưng đồng lao động dưới 3 tháng vẫn
đảm bảo đầy đủ quyền và nghĩa vụ cho người lao động. Để đảm bảo quyền lợi và
nghĩa vụ của những người lao động ký kết hợp đồng lao động dưới 3 tháng thì kế
toán cần phải nắm rõ những vấn đề sau đây
1. Về bảo hiểm xã hội
Trước 01/01/18 không phải đóng BHXH bắt buộc.
Từ 01/01/18 phải đóng BHXH bắt buộc đối với hợp đồng từ 01 tháng trở lên.
Ngoại lệ đối với hợp đồng lao động thử việc (ký riêng 1 hợp đồng) thì không phải
đóng BHXH bắt buộc nhưng người sử dụng lao động vẫn phải trả khoản chi phí
BHXH bắt buộc vào lương cho người lao động.
Căn cứ: điều 4 Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/4/2017 và điều 26
Bộ luật lao động.
=>>> Năm 2018, Hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên phải đóng BHXH bắt
buộc- KTĐM
2. Về thuế thu nhập cá nhân
Căn cứ theo khoản điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ban hành ngày 15/08/2013
của Bô
̣
tài chính:
- Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú
không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có
tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ
thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
- Nếu cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ
lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia
cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu
02/CK-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ
chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.
Hợp đồng lao động dưới 3 tháng – những điều kế toán cần phải biếtTuy chỉ được kí kết trong thời gian ngắn nhưng đồng lao động dưới 3 tháng vẫn đảm bảo đầy đủ quyền và nghĩa vụ cho người lao động. Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của những người lao động ký kết hợp đồng lao động dưới 3 tháng thì kế toán cần phải nắm rõ những vấn đề sau đây1. Về bảo hiểm xã hộiTrước 01/01/18 không phải đóng BHXH bắt buộc.Từ 01/01/18 phải đóng BHXH bắt buộc đối với hợp đồng từ 01 tháng trở lên. Ngoại lệ đối với hợp đồng lao động thử việc (ký riêng 1 hợp đồng) thì không phải đóng BHXH bắt buộc nhưng người sử dụng lao động vẫn phải trả khoản chi phí BHXH bắt buộc vào lương cho người lao động.Căn cứ: điều 4 Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/4/2017 và điều 26 Bộ luật lao động.=>>> Năm 2018, Hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên phải đóng BHXH bắt buộc- KTĐM2. Về thuế thu nhập cá nhânCăn cứ theo khoản điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ban hành ngày 15/08/2013của Bộ tài chính:- Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.- Nếu cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ giacảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu 02/CK-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN. ➡Như vậy: Căn cứ vào mức thu nhập ta chia làm 2 trường hợp.Một là thu nhập dưới 2 trđ/tháng thì không phải khấu trừ thuế TNCN.Hai là thu nhập từ 2 trđ/tháng trở lên lúc này ta phải căn cứ vào cam kết của người có thu nhập để xác định có phải tính thuế hay không? Nếu không có cam kết (theo mẫu số 02) thì phải khấu trừ 10% trước khi trả cho cá nhân. Đồng thời đơn vị chi trả thu nhập phải cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động.=>>> Cách tính thuế TNCN đối với lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng - Kế toán Đức Minh.=>>> Khấu trừ thuế TNCN với lao động dưới 3 tháng3. Điều kiện làm cam kết theo mẫu số 02Cá nhân phải thỏa mãn đồng thời tất cả các điều kiện sau (nếu không thỏa mãn bất kỳ 1 điều khoản nào thì phải khấu trừ 10%):- Cá nhân làm bản cam kết 02/CK-TNCN phải có MST tại thời điểm cam kết.- Cá nhân chỉ có thu nhập từ 1 nơi này.- Thu nhập tại đây ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.- Cá nhân trước thời điểm vào doanh nghiệp trong năm dương lịch chưa đi làm ở đơn vị khác (có thu nhập tại đó)4. Chứng từ khấu trừ thuế TNCNKhi cơ quan chi trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN thì đồng thời cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN (Mẫu số 07/CTKT-TNCN ban hành kèm theo TT số 92/2015/TT-BTC) cho cá nhân tương ứng với từng lần trả thu nhập.Doanh nghiệp muốn có chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì phải làm đơn xin mua gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Các bạn sử dụng và quản lý tương tự như hóa đơn. Có báo cáo sử dụng chứng từ thuế TNCN nộp hàng quý kèm theo cùng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC.5. Hồ sơ lao động Để chứng minh được người lao động có làm việc tại doanh nghiệp các bạn cố gắngthu thập hồ sơ một cách đầy đủ nhất:- Sơ yếu lí lịch, CMTND hoặc thẻ căn cước, Giấy khai sinh, Đơn xin việc.- Quyết định tuyển dụng, Hợp đồng lao động- Bảng chấm công, Bảng lương và chứng từ chi lương.* L ư u ý Các năm trước 2018 một số doanh nghiệp xử lý bảo hiểm bằng cách cho người lao động ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng. Tuy nhiên nếu số lần ký nhiều quá trong một năm thì rất khó giải trình khi cơ quan thuế kiểm tra và từ 01/01/2018 đối với hợp đồng lao động 1 tháng trở lên đã phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc các bạn lưu ý nhé!

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động