Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng Mỹ Đình

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

31/10/2017 137 10 96 Trang doc

Khoa kk

Thể loại : Thực tập kế toán

Từ khóa
Khoa: Kế Toán Lớp: ĐH KT3 – K1
LỜI MỞ ĐẦU
Trong giai đoạn hiện nay, hòa chung với sự đổi mới sâu sắc, toàn diện của đất
nước, của chế quản kinh tế, hệ thống sở hạ tầng nước ta đã những bước
phát triển mạnh mẽ, tạo tiền đề cho s nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước.Những thành tựu đó chính nhờ những đóng góp cùng to lớn của ngành
xây dựng bản. Đặc điểm nổi bật của hoạt động xây dựng đòi hỏi vốn đầu
lớn, thời gian thi công kéo dài nên vấn đề đặt ra làm sao phải quản vốn tốt,
hiệu quả đồng thời khắc phục tình trạng thất thoát lãng phí trong quá trình sản xuất,
giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có
bảo đảm tự bù đắp được chi phí đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh và bảo
đảm có lãi hay không. Vì vậy, việc hạch toán đầy đủ chính xác, chi phí sản xuất vào
giá thành của sản phẩm việc làm cấp thiết, khách quan ý nghĩa rất quan
trọng, nhất trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Mặt khác, xét trên góc độ
mô, do các yếu tố sản xuất nước ta còn rất hạn chế nên tiết kiệm chi phí sản xuất
đang là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công ty quản lý kinh tế.
Nhiệm vụ bản của kế toán không những phải hạch toán đầy đủ chi phí
sản xuất, mà còn phải làm thế nào để kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện tiết kiệm chi
phí sản xuất, phục vụ tốt cho việc hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của chế
độ hạch toán kinh doanh. Đồng thời cung cấp thông tin hữu ích, kịp thời cho việc ra
quyết định. Để giải quyết được vấn đề đó, phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp
chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. Công việc này không những mang ý
nghĩa về mặt lý luận, mà còn mang ý nghĩa thực tiễn to lớn cấp bách trong quá trình
đổi mới chế quản kinh tế của các doanh nghiệp nước ta nói chung công ty
CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG M ĐÌNH NÓI riêng.
Chính vậy, xuất phát từ nhu cầu và vai trò trên, qua thời gian thực tập tại công ty
cổ phần đầu phát triển y dựng Mỹ Đình em đã lựa chọn đề tài: “Kế toán
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Phạm Thị Điểm
1

Khoa: Kế Toán Lớp: ĐH KT3 – K1LỜI MỞ ĐẦU Trong giai đoạn hiện nay, hòa chung với sự đổi mới sâu sắc, toàn diện của đấtnước, của cơ chế quản lý kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng nước ta đã có những bướcphát triển mạnh mẽ, tạo tiền đề cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đấtnước.Những thành tựu đó chính là nhờ những đóng góp vô cùng to lớn của ngànhxây dựng cơ bản. Đặc điểm nổi bật của hoạt động xây dựng là đòi hỏi vốn đầu tưlớn, thời gian thi công kéo dài nên vấn đề đặt ra là làm sao phải quản lý vốn tốt, cóhiệu quả đồng thời khắc phục tình trạng thất thoát lãng phí trong quá trình sản xuất,giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp. Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc doanh nghiệp cóbảo đảm tự bù đắp được chi phí đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh và bảođảm có lãi hay không. Vì vậy, việc hạch toán đầy đủ chính xác, chi phí sản xuất vàogiá thành của sản phẩm là việc làm cấp thiết, khách quan và có ý nghĩa rất quantrọng, nhất là trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Mặt khác, xét trên góc độ vĩmô, do các yếu tố sản xuất ở nước ta còn rất hạn chế nên tiết kiệm chi phí sản xuấtđang là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công ty quản lý kinh tế. Nhiệm vụ cơ bản của kế toán là không những phải hạch toán đầy đủ chi phísản xuất, mà còn phải làm thế nào để kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện tiết kiệm chiphí sản xuất, phục vụ tốt cho việc hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của chếđộ hạch toán kinh doanh. Đồng thời cung cấp thông tin hữu ích, kịp thời cho việc raquyết định. Để giải quyết được vấn đề đó, phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợpchi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Công việc này không những mang ýnghĩa về mặt lý luận, mà còn mang ý nghĩa thực tiễn to lớn cấp bách trong quá trìnhđổi mới cơ chế quản lý kinh tế của các doanh nghiệp ở nước ta nói chung công tyCỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG MỸ ĐÌNH NÓI riêng.Chính vì vậy, xuất phát từ nhu cầu và vai trò trên, qua thời gian thực tập tại công tycổ phần đầu tư và phát triển xây dựng Mỹ Đình em đã lựa chọn đề tài: “Kế toánChuyên đề thực tập tốt nghiệp Phạm Thị Điểm 1 Khoa: Kế Toán Lớp: ĐH KT3 – K1tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tưvà phát triển xây dựng Mỹ Đình” làm đề tài nghiên cứu Nội dung khóa luận của em gốm 3 phần: - Chương 1: Lý luận chung về công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tạidoanh nghiệp xây lắp - Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển xâydựng Mỹ Đình. - Chương 3: Nhận xét , đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tạicông ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng Mỹ Đình.Do thời gian nghiên cứu có hạn và trình độ còn nhiều hạn chế nên báo cáothực tập tốt nghiệp của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em xin cảm ơnthầy giáo ĐẶNG THÁI BÌNH đã tận tình hướng dẫn em trong thời gian thực tập.Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô và bạn đọc để bài báo cáo củaem được hoàn thiện tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn!!!Sinh viên thực hiện Phạm Thị ĐiểmChuyên đề thực tập tốt nghiệp Phạm Thị Điểm 2 Khoa: Kế Toán Lớp: ĐH KT3 – K1CHƯƠNG I :LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁNTẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨMTRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP1.1.Đặc điểm kinh tế ngành xây dựng cơ bản và các chế độ tài chính có liên quan tới công tác tập hợp chi phí và tính giá thành tại danh nghiệp xây lắp.1.1.1.Đặc điểm kinh tế ngành xây dựng cơ bản: Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất có vị trí hết sức quan trọngtrong nền kinh tế của mỗi quốc gia. Xây dựng cơ bản là quá trình xâydựng mới, xây dựng lại, cải tạo, hiện đại hoá, khôi phục các công trình nhàmáy, xí nghiệp, đường sá, cầu cống, nhà cửa… nhằm phục vụ cho sảnxuất và đời sống của xã hội. Chi phí cho đầu tư xây dựng cơ bản chiếmmột tỷ trọng lớn trong tổng ngân sách Nhà nước cũng như ngân sách củadoanh nghiệp.Chi phí xây dựng cơ bản bao gồm các nội dung sau: xây dựng, xây lắp,mua sắm thiết bị và chi phí kiến thiết cơ bản khác, trong đó phần xâydựng, lắp đặt do các đơn vị chuyển về thi công xây lắp (gọi chung là đơnvị xây lắp) đảm nhận thông qua hợp đồng giao nhận thầu xây lắp. Sảnphẩm của các đơn vị xây lắp là các công trình đã xây dựng, lắp đặt hoànthành có thể đưa vào sử dụng phục vụ sản xuất và đời sống. Cũng giống như các ngành sản xuất khác, khi sản xuất đơn vị xây lắpcần biết các hao phí vật chất mà đơn vị đã bỏ vào quá trình sản xuất và đãkết tinh vào công trình là bao nhiêu. Do vậy, việc xác định giá thành sảnphẩm xây lắp một cách kịp thời, chính xác, đầy đủ có một ý nghĩa vô cùngto lớn trong công tác quản lý hiệu quả và chất lượng hoạt động sản xuấtkinh doanh của đơn vị xây lắpChuyên đề thực tập tốt nghiệp Phạm Thị Điểm 3

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động