Hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

04/03/2019 173 26 3 Trang doc

ngocanh
Cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế, chậm nộp tờ khai – Kế toán Đức Minh
Không một doanh nghiệp nào mong muốn phải nộp phạt cho cơ quan Thuế cả. Tuy
nhiên, trong quá trình làm kế toán bạn thể khai sai, khai thiếu dẫn đến thiếu số
thuế phải nộp hoặc tăng s thuế được hoàn… Dẫn đến việc bạn phải khai bổ
sung điều chỉnh thuế nộp phạt thuế. Vậy trong trường hợp này, kế toán sẽ phỉa
hạch toán như thế nào?
1. Nguyên nhân phải hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế do đâu mà có?
- Trong quá trình làm kế toán thể bạn đã khai sai, khai thiếu dẫn đến thiếu số
thuế phải nộp hoặc tăng s thuế được hoàn… Dẫn đến việc bạn phải khai bổ
sung điều chỉnh thuế. Sau khi khai bổ sung điều chỉnh thuế thì phát sinh s thuế
phải nộp thêm bị tính phạt chậm nộp thuế trên số tiền thuế thiếu đó (ngành thuế
gọi đó là “tiền chậm nộp thuế”.)
- Hoặc qua kiểm tra thuế định kỳ, hoặc thanh tra thuế. quan thuế phát hiện ra
những sai sót của công ty bạn, thực hiện kiểm tra. thể dẫn đến tăng doanh thu
tính thuế hoặc bị loại trừ chi phí. Dẫn đến tăng số thuế phải nộp (truy thu) tính
phạt chậm nộp thuế trên số thuế thiếu đó.
(Bản chất thể hiểu đây một khoản lãi phải trả cho NSNN do chúng ta trả
chậm tiền thuế)
2.Cách Hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế ra sao?
Về bản chất thì tiền phạt chậm nộp thuế một khoản thiệt hại của doanh nghiệp,
doanh nghiệp phải móc túi ra để chi trả những khoản này. Về hạch toán tiền phạt
chậm nộp thuế thì khoản thiện hại này thể làm giảm lợi nhuận năm trước của
doanh nghiệp hoặc tăng chi phí trong kỳ. Việc lựa chọn hạch toán vào đâu thì tùy
thuộc vào từng doanh nghiệp.
Cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế, chậm nộp tờ khai – Kế toán Đức MinhKhông một doanh nghiệp nào mong muốn phải nộp phạt cho cơ quan Thuế cả. Tuynhiên, trong quá trình làm kế toán bạn có thể khai sai, khai thiếu dẫn đến thiếu sốthuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn… Dẫn đến việc bạn phải kê khai bổsung điều chỉnh thuế và nộp phạt thuế. Vậy trong trường hợp này, kế toán sẽ phỉahạch toán như thế nào?1. Nguyên nhân phải hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế do đâu mà có?- Trong quá trình làm kế toán có thể bạn đã khai sai, khai thiếu dẫn đến thiếu sốthuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn… Dẫn đến việc bạn phải kê khai bổsung điều chỉnh thuế. Sau khi khai bổ sung điều chỉnh thuế thì phát sinh số thuếphải nộp thêm và bị tính phạt chậm nộp thuế trên số tiền thuế thiếu đó (ngành thuếgọi đó là “tiền chậm nộp thuế”.)- Hoặc qua kiểm tra thuế định kỳ, hoặc thanh tra thuế. Cơ quan thuế phát hiện ranhững sai sót của công ty bạn, thực hiện kiểm tra. Có thể dẫn đến tăng doanh thutính thuế hoặc bị loại trừ chi phí. Dẫn đến tăng số thuế phải nộp (truy thu) và tínhphạt chậm nộp thuế trên số thuế thiếu đó.(Bản chất có thể hiểu đây là một khoản lãi phải trả cho NSNN do chúng ta trảchậm tiền thuế)2.Cách Hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế ra sao?Về bản chất thì tiền phạt chậm nộp thuế là một khoản thiệt hại của doanh nghiệp,doanh nghiệp phải móc túi ra để chi trả những khoản này. Về hạch toán tiền phạtchậm nộp thuế thì khoản thiện hại này có thể làm giảm lợi nhuận năm trước củadoanh nghiệp hoặc tăng chi phí trong kỳ. Việc lựa chọn hạch toán vào đâu thì tùythuộc vào từng doanh nghiệp. + Nếu hạch toán giảm lợi nhuận năm trước (Nợ 4211) thì bạn phải giải trình đượctrước những người có liên quan đến lợi ích của họ trong doanh nghiệp (cổ đông,thành viên sáng lập…). Vì lợi nhuận là của họ ko phải của kế toán, kế toán muốnđụng đến lợi nhuận thì phải có sự đồng ý của chủ sở hữu.+ Nếu hạch toán tăng chi phí năm nay, thì đây là một khoản chi phí khác. Mà chiphí thì liên quan đến thuế TNDN cuối kỳ, chi phí tăng => giảm lợi nhuận tính thuế=> Giảm thuế TNDN. Trong khi theo quy định hiện hành thì những khoản vi phạmhành chính này sẽ không được tính là chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN.Do vậy trước khi tính thuế TNDN bạn phải loại trừ khoản này trên tờ khai quyếttoán thuế TNDN.(Dạng doanh nghiệp nhỏ, kế toán được chủ động trong hạch toán thì thường đưavào 4211 để đỡ phức tạp loại trừ cuối năm)Hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế như sau (Căn cứ quyết định xử lý của cơ quanthuế)+ Nếu lấy từ lợi nhuận: Nợ 4211/Có 3339 => Khi đi nộp phạt Nợ 3339/Có TKtiền liên quan+ Nếu đưa vào chi phí: Nợ 811/Có 3339 => Khi đi nộp phạt Nợ 3339/Có TK tiềnliên quanNgoài ra đối với những khoản vi phạm hành chính khác (truy thu thuế, chậm nộptờ khai thuế hay phạt hành chính bảo hiểm…) cũng có cách lập luận tương tự nhưtrên. Bạn có thể đưa vào 421 hoặc các TK chi phí.Các bài viết liên quan:=>>> Mức phạt nộp chậm hồ sơ đăng ký,khai không đầy đủ các nội dung hồ sơ thuế- Kế toánĐức Minh =>>> MỨC PHẠT NỘP CHẬM THUẾ MỚI NHẤT 2018=>>> Nộp chậm thay đổi thông tin đăng kí thuế sẽ bị xử phạt như thế nào? Phương hướng xử lýra sao?- Ngọc Anh->>> học kế toán ở đâu đống đa>>> dạy kế toán ở Hà Đông>>> học kế toán tại cầu giấy>>> địa chỉ học kế toán tại hoàng mai

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động