Giáo trình tự học Adobe Photoshop CS8 - phần 6 (20 phần)

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

03/11/2017 27 15 27 Trang pdf

Khoa kk
Chương 6 – Mask và Channels Photoshop CS
Ni dung ca trang này thuc bn quyn ca © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com. Nhng bài viết
trong này có th được in ra đểng vi mc đích cá nhân và phi thương mi. Nếu bn mun phát hành li trong trang web ca bn làm
ơn liên lc vi tôi hoc ít nht phi trích dn li ngun là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com
Adobe Photoshop s dng Masks để tách và thao tác nhng mng đặc trưng ca hình nh. Mt Mask
ging như mt cái khuôn tô. Phn ct b ca Mask có th b thay đổi, nhưng din tích xung quanh phn
ct b s không b thay đổi. Bn có th to mt Mask tm thơi cho mt ln s dng, hay bn cũng có
th lưu mt Mask để s dng nhiu ln.
Trong bài này, bn s hc các bài sau:
Làm li phn la chn bng mt Quick Mask.
Lưu mt vùng la chn như mt Channel Mask.
Coi mt Mask bng bng Channel.
La chn mt Mask đã lưu và ng dng hiu ng.
Tô màu trong Mask để làm gim khoanh vùng.
To mt vùng la chn phc tp vi lnh Extract.
To và s dng Gradietn Mask.
Làm vic vi Masks và Channels
www.vietphotoshop.com - Bá tước Monte Cristo
1

Chương 6 – Mask và Channels Photoshop CS Nội dung của trang này thuộc bản quyền của © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com. Những bài viết trong này có thể được in ra để dùng với mục đích cá nhân và phi thương mại. Nếu bạn muốn phát hành lại trong trang web của bạn làm ơn liên lạc với tôi hoặc ít nhất phải trích dẫn lại nguồn là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com Adobe Photoshop sử dụng Masks để tách và thao tác những mảng đặc trưng của hình ảnh. Một Mask giống như một cái khuôn tô. Phần cắt bỏ của Mask có thể bị thay đổi, nhưng diện tích xung quanh phần cắt bỏ sẽ không bị thay đổi. Bạn có thể tạo một Mask tạm thơi cho một lần sử dụng, hay bạn cũng có thể lưu một Mask để sử dụng nhiều lần. Trong bài này, bạn sẽ học các bài sau: • Làm lại phần lựa chọn bằng một Quick Mask. • Lưu một vùng lựa chọn như một Channel Mask. • Coi một Mask bằng bảng Channel. • Lựa chọn một Mask đã lưu và ứng dụng hiệu ứng. • Tô màu trong Mask để làm giảm khoanh vùng. • Tạo một vùng lựa chọn phức tạp với lệnh Extract. • Tạo và sử dụng Gradietn Mask. Làm việc với Masks và Channels www.vietphotoshop.com - Bá tước Monte Cristo 1 Chương 6 – Mask và Channels Photoshop CS Masks giúp bạn tách và bảo vệ các phần của bức ảnh. Khi bạn tạo ra một mask từ những vùng lựac chọn, những phần không được chọn sẽ được đánh dấu và bảo vệ không bi thay đổi. Với Masks, bạn có thể tao và tiết kiếm thời gian hao phí với việc khoanh vùng và sử dụng chúng sau này. Bên cạnh đó, bạn cũng có thế sử dụng mask cho các nhiệm vụ chỉnh sửa phức tạp khác. Ví dụ như thay đổi màu hay áp dụng các bộ lọc cho bức ảnh. Trong Adobe Photoshop, bạn có thể tạo ra các Mask tạm thời, còn gọi là Quick Mask, hay bạn cũng có thể tạo một Mask cố định và cất giữ chúng như một Channel Grayscale đặc biệt, còn gọi là Alpha Channel. Photoshop cũng sự dụng nhưng Channel để cất giữ thông tin màu sắc và thông tin về những đốm màu của bức ảnh. Không giống như Layer, Channel không thể in ấn. Bạn sử dụng bảng Channel để coi và làm việc với những Alpha Channel. ImageReady không bao hàm Channel, chỉ trừ Alpha Channel sử dụng cho ảnh PNG trong suốt. Bắt đầu Bạn sẽ bắt đầu bài học với việc quan sát những tấm ảnh bạn đã tạo ra bằng Masks và Channels. Mục đính của bài học này chủ yếu là lấy một hình ảnh bình thường về con cò trong tự nhiên và làm nó thành phông nền cho không gian chung quanh chú chim giống như nó được vẽ bằng bút chì màu. Bạn cũng sẽ tạo ra các vùng lựa chọn phức tạp về bãi cõ từ những hình ảnh có sẵn và đặt chúng vào phía trước của tấm ảnh con cò. Hiệu chỉnh cuối cùng của bạn là sử dụng thêm Gradient để làm bức ảnh nhẹ nhàng hơn. Tạo một Quick Mask Bây giờ bạn bắt đầu mở tập tin bắt đầu và bắt đầu bài học sử dụng chế độ Qucik Mask để hoán chuyển vùng lựa chọn thành một Mask tạm thời. Sau đó, bạn sẽ hoán chuyển phần Quick Mask tạm thời này vào trong một phần khoang vùng khác. Trừ khi bạn lưu Quick Mask như là một Alpha Channel Mask cố định, nếu không Mask tạm thời của bạn sẽ bị lọai bỏ ngay khi nó được hoán chuyển sang khoanh vùng. Bạn sẽ bắt đầu bằng việc tạo vùng lựa chọn của con cò trong file 06Start với công cụ Magic Wand, và sau đó bạn sẽ chỉnh sửa phần lựa chọn bằng Quick Mask. 1. Chọn công củ Magic Wand ( ) 2. Trên thanh tuỳ biến công cụ, đánh vào 12 trong ô Tolerance. 3. Đánh dấu bất cứ đâu trong phần ảnh màu trắng của con cò để bắt đầu quá trình tạo vùng lựa chọn 4. Để mở rộng vùng lựa chọn, nhấn giữ phím Shift và nhấn (click) công cụ Magic Wand lên những phần màu trắng khác. Khi bạn nhấn giữ phím Shift, một dấu cộng sẽ xuất hiện bên cạnh www.vietphotoshop.com - Bá tước Monte Cristo 2 Chương 6 – Mask và Channels Photoshop CS công cụ Magic Wand. Điều đó biểu thị công cụ của bạn sẵn sàng để lựa chọn thêm vùng lựa chọn Con cò vẫn còn tiếp tục có thể khoanh vùng. Bây giờ bạn sẽ khoanh vùng bằng Quick Mask. 6. Nhấn nút Quick Mask Mode ( ) trong hộp công cụ để chọn chế độ Quick Mask. Tại mặc định, bạn đang được làm việc tại chế độ Standard. Trong chế độ Quick Mask, màu đỏ sẽ che phủ, để mask và bảo vệ những phần bên ngoài khoanh vùng (giống như màu hồng ngọc, hay màu đỏ của chất a - xê - tat, đó là một cách thay đổi màu căn bản để mask một bức hình). Bạn chỉ có thể tạo sự thay đổi lên vùng diện tích không được bảo vệ (vùng hiện thị rõ ràng và được khoanh vùng). Bạn có thể thay đổi màu đỏ che phủ; màu sắc chỉ giúp bạn dễ phân biệt thôi. Chú ý: Những phần đã khoanh vùng sẽ không bị che phủ trong chế độ Quick Mask. Chỉnh sửa Quick Mask Kế tiếp, bạn sẽ chỉnh sửa phần khoanh vùng của con cò bằng cách thêm hay xóa bớt những phần của diện tích khoanh vùng. Bạn sẽ sử dụng côgn cụ Brush Tool để thực hiện những thay đổi đến Quick Mask của bạn. Điều thuận lợi để sử dụng Quick Mask là bạn có thể sử dụng hầu hết các công cụ của PTS cũng như các filter để chỉnh sửa vùng mask. Bạn thậm chí có thể sử dụng công cụ lựa chọn. www.vietphotoshop.com - Bá tước Monte Cristo 3

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động