Giáo trình tự học Adobe Photoshop CS8 - phần 18 (20 phần)

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

03/11/2017 267 51 37 Trang pdf

Khoa kk

Thể loại : Thiết kế đồ họa

Từ khóa
Chương 18: To hình động cho trang web Photoshop CS
Ni dung ca trang này thuc bn quyn ca © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com. Nhng bài viết
trong này có th được in ra đểng vi mc đích cá nhân và phi thương mi. Nếu bn mun phát hành li trong trang web ca bn làm
ơn liên lc vi tôi hoc ít nht phi trích dn li ngun là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com
Để cho ni dung trang web ca bn đưc sinh động hơn, bn có th dùng ImageReady để to nhng
hình Gif động t mt hình đơn. Vi kích thước tp tin được nén, hình Gif động có th hin th trên hu
hết các trình duyt web. ImageReady cho phép bn to nhng hình động rt sáng to vi nhng công
c d s dng và tin li.
Trong bài hc này bn s hc được nhng điu sau:
M mt hình gm nhiu layer để s dng làm hình cơ bn cho hiu ng động
S dng cùng mt lúc Layer Palette và Animation Palette để to ra nhng chui động.
Thay đổi mt frame đơn, nhiu frame hoc toàn b các frame ca hình.
S dng lnh Tween để to ra nhng bước chuyn hình mn màng vi thông s ca Layer
Opacity và v trí ca nó.
Xem trước mt tm hình động trong ImageReady và trong trình duyt web.
Lưu li hình động bng cách s dng Optimize Palette.
To hình động trong ImageReady
Trong Adobe ImageReady, bn to hình động t mt tm hình đơng bng cách s dng file động có
định dng GIF. Mt hình GIF động là mt chui hình nh hoc các Frame. Mi frame hơi khác vi
www.vietphotoshop.com - Dch bi Bá tước Monte Cristo
1

Chương 18: Tạo hình động cho trang web Photoshop CS Nội dung của trang này thuộc bản quyền của © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com. Những bài viết trong này có thể được in ra để dùng với mục đích cá nhân và phi thương mại. Nếu bạn muốn phát hành lại trong trang web của bạn làm ơn liên lạc với tôi hoặc ít nhất phải trích dẫn lại nguồn là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com Để cho nội dung trang web của bạn được sinh động hơn, bạn có thể dùng ImageReady để tạo những hình Gif động từ một hình đơn. Với kích thước tệp tin được nén, hình Gif động có thể hiển thị trên hầu hết các trình duyệt web. ImageReady cho phép bạn tạo những hình động rất sáng tạo với những công cụ dễ sử dụng và tiện lợi. Trong bài học này bạn sẽ học được những điều sau: • Mở một hình gồm nhiều layer để sử dụng làm hình cơ bản cho hiệu ứng động • Sử dụng cùng một lúc Layer Palette và Animation Palette để tạo ra những chuỗi động. • Thay đổi một frame đơn, nhiều frame hoặc toàn bộ các frame của hình. • Sử dụng lệnh Tween để tạo ra những bước chuyển hình mịn màng với thông số của Layer Opacity và vị trí của nó. • Xem trước một tấm hình động trong ImageReady và trong trình duyệt web. • Lưu lại hình động bằng cách sử dụng Optimize Palette. Tạo hình động trong ImageReady Trong Adobe ImageReady, bạn tạo hình động từ một tấm hình đơng bằng cách sử dụng file động có định dạng GIF. Một hình GIF động là một chuỗi hình ảnh hoặc các Frame. Mỗi frame hơi khác với www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Bá tước Monte Cristo 1 Chương 18: Tạo hình động cho trang web Photoshop CS frame trước nó một chút vì vậy tạo ra một ảo giác của chuyển động cho mắt khi những frame được xem với một tốc độ di chuyển nhanh. Bạn có thể tạo ra hình động bằng những cách sau: • Sử dụng nút Duplicate Current Frame trong Animation Palette để tạo ra frame, sau đó sử dụng Layer Palette để xác định những hình nào sẽ hiện ra trên những Frame tương ứng. • Bằng cách sử dụng lệnh Tween để tự tạo ra những chuỗi hình của nhiều layer có độ Opacity, vị trí hoặc những hiệu ứng khác nhau. Bằng cách này ImageReady sẽ giúp bạn tạo những "giai đoạn" ở giữa quá trình từ lúc đầu đến lúc cuối. Những giai đoạn này chính là phần sẽ tạo ra ảo giác chuyển động của mắt trong một frame hoặc tạo ra cảm giác hình đó đang mờ dần hoặc rõ dần. • Bằng cách mở một hình gồm nhiều layer trong Photoshop hoặc ImageReady để tạo hình động với mỗi layer sẽ thành một Frame. Khi tạo một chuỗi các hình động, bạn nên chọn thẻ Original trong cửa sổ hình ảnh bởi vì hình này không yêu cầu ImageReady phải tái tối ưu hoá tấm hình khi bạn chỉnh sửa nội dung của frame. Một file hình động phải có phần mở rộng bắt buộc là .GIF hoặc Quicktime. Bạn không thể tạo hình động có phần mở rộng là .JPEG hoặc .PNG Thông tin thêm khi làm việc với layer trong hình động Làm việc với layer là một phần rất quan trọng trong việc tạo hình động trong ImageReady. Bởi vì khi bạn đặt mỗi thành phần trên một layer riêng biệt cho phép bạn thay đổi vị trí cũng như hình thức của mỗi một thành phần thông qua một chuỗi các frames. Thay đổi ở một frame riêng được định nghĩa là "Những thay đổi bạn tạo ra cho layer sẽ chỉ tác động đến frame đang được chọn. Bởi mặc định, thay đổi bạn tao ra cho layer sử dụng lệnh trên Layer Palette và tuỳ chọn, bao gồm cả mức Opacity của layer, chế độ hoà trộn, tính ẩn hiện, vị trí và layer style được gọi chung là frame riêng. Tuy nhiên bạn có thể áp dụng những thay đổi của layer cho tất cả các frame trong một hình động bằng cách sử dụng những nút có trên Layer Palette. Thay đổi toàn cục: Những thay đổi tác động đến tất cả các frame mà trong đó bao gồm cả layer. Những thao tác gây ra những thay đổi cho các đơn vị pixel của một tấm hình như tô vẽ, lệnh chỉnh sửa tông màu và độ sáng tối, bộ lọc, gõ chữ và các lệnh chỉnh sửa ảnh khác được gọi là thay đổi toàn cục. Mỗi một frame mới khi được tạo ra là một bản copy của frame trước nó, bạn có thể chỉnh sửa frame này bằng cách chỉnh sửa layer của nó. Bạn có thể áp dụng những thay đổi trên từng frame một, trên một nhóm các frame và trên toàn bộ hình động. www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Bá tước Monte Cristo 2 Chương 18: Tạo hình động cho trang web Photoshop CS Bắt đầu Trong bài học này bạn sẽ làm việc với một tập hợp các hình ảnh được thiết kế để xuất hiện trên trang web của một công ty nước giải khát. 1. Tìm đến thư mục Lesson18 và nhấp đúp vào thư mục 18End.html để mở nó ra trong trình duyệt web. Trang web bao gồm 4 vùng có hình động: Chữ "Making Waves", đuôi con cá voi hiện lên và chui xuống biển, công thức hoá học của nước di chuyển vào trong tấm hình và một con cá heo đang bơi đồng thời nhả bong bóng ra phía trước. Chữ và nút trên trang web chỉ đề "làm cảnh" thôi. 2. Khi bạn đã xem xong, đóng trình duyệt lại để làm việc trong Photoshop. 3. Khởi động Adobe ImageReady bạn không cần dùng Photoshop trong bài học này. Thiết lập môi trường làm việc cho bài học Trước khi bạn bắt đầu với bài học này, bạn sẽ thiết lập vùng làm việc mới đặc biệt cho những công việc liên quan đến hình động. Nếu bạn có một vùng làm việc phù hợp với công việc của bạn, bạn sẽ thấy thoải mái hơn và tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. ImageReady có môi trường làm việc được thiết lập sẵn là Interactivity Palette Locations, chắc hẳn bạn đã biết về tính năng này nếu bạn đã học những chương trước có liên quan đến ImageReady. Bởi vì giao diện trong bài học này chỉ trong phạm vi hình động, cho nên bạn có thể giảm số lượng những Palette được mở ra bởi mặc định của ImageReady. 1. Chọn File > Open và chọn DoLayer Palettehin.psd trong thư mục Lesson18. (Mọi thứ hầu như đã được chuẩn bị cho bạn, cho nên bạn không cần phải phóng to hoặc mở rộng cửa sổ làm việc trong bài này). 2. Chọn Color, Web Content và Slice Palette. 4. Chọn Window > Animation để mở Animation Palette. Kéo góc phía dưới bên phải của Animation Palette để mở rộng nó cho nên bạn có thể tận dụng được khoảng trống trong vùng làm việc đó. (Tuỳ chọn) Bạn cũng có thể di chuyển Animation Palette vào gần hơn cửa sổ hình ảnh để giữ những cửa sổ bạn phải làm việc gần nhau hơn thì thao tác của bạn sẽ nhanh hơn. www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Bá tước Monte Cristo 3

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động