Giáo trình tự học Adobe Photoshop CS8 - phần 14 (20 phần)

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

03/11/2017 23 14 20 Trang pdf

Khoa kk
Chương 14: Sp xếp các đối tượng lp trong ImageReady Photoshop CS
Ni dung ca trang này thuc bn quyn ca © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com. Nhng bài viết
trong này có th được in ra đểng vi mc đích cá nhân và phi thương mi. Nếu bn mun phát hành li trong trang web ca bn làm
ơn liên lc vi tôi hoc ít nht phi trích dn li ngun là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com
Hơn bao gi hết, vic phi trí các lp thành phn trong mt bc nh đã tr nên tht d dàng vi các
chc năng mi trong phiên bn Adope ImageReady CS.
Bn s thy chc năng đường dn mi Smart Guides làm cho rõ ràng hơn mi quan h canh hàng khi
đối tượng t đim này sang đim khác. Điu tt nht có l là, gi đây, bn có th to ra mt bn sao
ca mt đối tượng bng cách kết hp vi mt phím tt trong khi kéo rê nó, đặc trưng này có th giúp
bn tiết kim khá nhiu thi gian.
Trong bài này, bn s được hc cách:
1.
Canh hàng mt đối tượng riêng l vi mt đối tượng khác khi di chuyn nó trong mt bc nh.
2. Va nhân bn va dch chuyn mt đối tượng ch bng 1 tác v.
3. Khi to các nhóm lp (layer groups) và tp hp lp (layer sets), đồng thi phân bit s khác
nhau gia chúng.
4.
Áp dng các thay đổi đối vi layer sets.
5.
Khóa mt layer set để tránh nhng thay đổi sau này.
6.
Di chuyn mt đối tượng vn là thành phn ca mt layer group mà không làm nh hưởng gì
đến s n định ca nhóm lp đó.
7.
Dùng các nút lnh trên thanh tùy chn công c (tool options bar) để canh l các đối tượng.
8.
Thay đổi các thuc tính ca các đối tượng text phc hp.
www.vietphotoshop.com - Dch bi Lê Thun
1

Chương 14: Sắp xếp các đối tượng lớp trong ImageReady Photoshop CS Nội dung của trang này thuộc bản quyền của © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com. Những bài viết trong này có thể được in ra để dùng với mục đích cá nhân và phi thương mại. Nếu bạn muốn phát hành lại trong trang web của bạn làm ơn liên lạc với tôi hoặc ít nhất phải trích dẫn lại nguồn là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com Hơn bao giờ hết, việc phối trí các lớp thành phần trong một bức ảnh đã trở nên thật dễ dàng với các chức năng mới trong phiên bản Adope ImageReady CS. Bạn sẽ thấy chức năng đường dẫn mới Smart Guides làm cho rõ ràng hơn mối quan hệ canh hàng khi rê đối tượng từ điểm này sang điểm khác. Điều tốt nhất có lẽ là, giờ đây, bạn có thể tạo ra một bản sao của một đối tượng bằng cách kết hợp với một phím tắt trong khi kéo rê nó, đặc trưng này có thể giúp bạn tiết kiệm khá nhiều thời gian. Trong bài này, bạn sẽ được học cách: 1. Canh hàng một đối tượng riêng lẻ với một đối tượng khác khi di chuyển nó trong một bức ảnh. 2. Vừa nhân bản vừa dịch chuyển một đối tượng chỉ bằng 1 tác vụ. 3. Khởi tạo các nhóm lớp (layer groups) và tập hợp lớp (layer sets), đồng thời phân biệt sự khác nhau giữa chúng. 4. Áp dụng các thay đổi đối với layer sets. 5. Khóa một layer set để tránh những thay đổi sau này. 6. Di chuyển một đối tượng vốn là thành phần của một layer group mà không làm ảnh hưởng gì đến sự ổn định của nhóm lớp đó. 7. Dùng các nút lệnh trên thanh tùy chọn công cụ (tool options bar) để canh lề các đối tượng. 8. Thay đổi các thuộc tính của các đối tượng text phức hợp. www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Lê Thuận 1 Chương 14: Sắp xếp các đối tượng lớp trong ImageReady Photoshop CS Bạn sẽ phải dành ra hơn 1 giờ để hoàn thành bài học này. Smart Guides (đường dẫn linh họat) dành cho các đối tượng lớp không dùng được trong Photoshop, vì vậy bạn chỉ có thể thực hiện bài học này trong ImageReady. Nếu cần, hãy gỡ bỏ tệp bài học trước khỏi đĩa cứng và copy tệp bài 14 vào máy tính của bạn . Khi thực hành bài học này, bạn sẽ ghi đè lên những file khởi đầu của tệp bài học trước. Nếu muốn khôi phục lại những file khởi đầu ấy, hãy copy chúng lại từ CD : Adobe Photoshop CS Classroom in a Book . Bắt đầu Trong bài học này, bạn sẽ rất thích thú trong cách làm việc với một công cụ mới rất hiệu quả trong ImageReady CS : Smart Guides. Như thường lệ, bạn sẽ bắt đầu bằng việc phục hồi các thiết lập mặc định và xem lại file “Kết thúc” trước khi sẵn sàng làm việc với file “Khởi đầu”. Lưu ý: Bạn không cần phải tìm kiếm trình duyệt File Browser, bởi vì đặc trưng này chỉ có trong Photoshop. 1. Khởi động Adobe ImageReady trong khi nhấn và giữ tổ hợp Ctrl+Alt+Shift (Windows) / Command+Option+Shift (Mac OS) để trả về các thiết lập mặc định. (Tham khảo “Phục hồi thiết lập mặc định” ở trang 4). Khi hộp thoại hiện ra, chọn Yes để xác nhận rằng bạn muốn tái thiết lập preferences , No để hoãn lại việc xác lập chế độ màu màn hình của bạn, và Close để đóng Welcome Screen. 2. Mở File > Open và chọn file 14End.psd trong folder Lesson / Lesson 14 mà bạn vừa copy từ CD “Adobe Photoshop CS Classroom in a Book “. Click Open. 3. Hãy nghiên cứu File “End” trong cửa sổ ảnh và chú ý cách liệt kê trong các palletes khác nhau, đặc biệt là Layer Pallete. Khi hoàn thành bạn sẽ, hoặc đóng file mà không cần lưu bất kỳ thay đổi nào, hoặc thu nhỏ cửa sổ bằng cách click vào nút lệnh thích hợp trên thanh tiêu đề của cửa sổ ảnh. 4. Mở File > Open, chọn file 14Start.psd trong folder Lesson / Lesson 14 và click Open. Để tiết kiệm thời gian, trong file 14Start.psd chứa sẵn một số layers đã được chuẩn bị trước cho bạn. Mỗi layer là một bức ảnh của một khối xây dựng tiền chế riêng lẻ mà bạn sẽ nhân bản và sắp xếp chúng một cách dễ dàng trong một mẫu lưới (grid pattern) chính xác. Lưu ý: Trong bài học này, font Myriad được xác định cho tất cả các lớp text. Nếu font này chưa được cài sẵn trong máy tính của bạn thì sự hiển thị text trong ảnh có thể sẽ không phù hợp với các minh họa trong cuốn sách này. Bạn có thể cài đặt font Myriad được cung cấp cùng với CD “Adobe Photoshop CS www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Lê Thuận 2 Chương 14: Sắp xếp các đối tượng lớp trong ImageReady Photoshop CS Classroom in a Book”. Tham khảo “Installing the Classroom in a Book fonts” ở trang 3. Nhân đôi và canh hàng Layer Chức năng mới Smart Guides có đặc trưng “bắt dính” chỉ hiện diện trong ImageReady . Smart Guides sẽ giúp bạn gióng hàng các đối tượng lớp với những thành phần khác trong file. Không giống như những đường dẫn thông thường mà bạn thường kéo ra từ Rules, các đường thẳng Smart Guide có đặc trưng lâm thời, nghĩa là chúng chỉ xuất hiện trong tiến trình kéo rê đối tượng, khi mà các cạnh hoặc điểm trung tâm (theo chiều ngang hay chiều dọc) của đối tượng mà bạn đang dịch chuyển cắt ngang đường trung tâm hay 1 cạnh nào đó của một đối tượng lớp khác. 1. Chọn View > Snap nếu lệnh Snap (bắt dính) chưa được xác định sẵn, sau đó chọn View > Snap To và xác định rằng Guides và Layer cũng đã được chọn. Nếu chưa thì đây chính là lúc phải xác nhận các lệnh này. 2. Trên Layers pallete, chọn layer “Stone”và rê nó đến nút lệnh Create A New Layer ( ) dưới đáy pallete. Bỏ chọn layer “Stone Copy”. 3. Trên hộp công cụ, chọn công cụ Move ( ), sau đó hãy đối chiếu trên thanh tùy chọn công cụ để xác nhận rằng công cụ Layer Select ( ) cũng đã được chọn. 4. Trong cửa sổ ảnh, rê layer “Stone Copy” lên phía trên hướng về bên trái sao cho góc thấp hơn bên phải của nó bắt dính với góc trên bên trái của layer gốc “Stone” Khi bạn kéo rê, đường thẳng Smart Guides màu blue sẽ lại xuất hiện mỗi khi có có một cạnh nào đó của đối tượng bị kéo rê căn thẳng hàng với cạnh của một đối tượng khác trong bức ảnh. Smart Guides sẽ mở rộng từ đối tượng mà bạn đang dịch chuyển đến điểm căn lề của một đối tượng khác. Lưu ý: Nếu bạn không thấy Smart Guides xuất hiện khi kéo rê, hãy xem coi các lệnh thích hợp trên submenu Snap To đã được chọn hay chưa. Tham khảo phần “Khởi đầu” ở trang 460. www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Lê Thuận 3

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động