Duoc lieu 2

8.000đ

Tải xuống Đọc tài liệu

13/02/2020 6 0 295 Trang pdf

violet2

Thể loại : TÀI LIỆU CHUNG

Từ khóa
DƯC LIỆU HC
T P I I
SÁCHNG CHO ĐÀO TO DƯỢC s ĩ ĐẠI HỌC
Bộ Y tá
DƯỢC LIỆU HỌC• • •T Ậ P I ISÁCH DÙNG CHO ĐÀO TẠO DƯỢC s ĩ ĐẠI HỌCBộ Y tá MỤC LỤCLời giới thiệ u 3Lời nói đầu . 5Chương 1. Dược liệu chứa alcaloid 9GS. TS. Phạm Thanh Kỳ1 . Đại cương 92. Dược liệu chứa alcaloid không có nhân dị vòng 313. Dược liệu chứa alcaloid có nhân pyridin và piperidin 424. Dược liệu chứa alcaloid có nhân tropan 565. Dược liệu chứa alcaloid có nhân quinolizidin 696 . Dược liệu chứa alcaloid có nhân quinolin 707. Dược liệu chứa alcaloid có nhân isoquinolin 768 . Dược liệu chứa alcaloid có nhân indol 1199. Dược liệu chứa alcaloid có nhân imidazol 14910. Dược liệu chứa alcaloid có nhân quinazolin 15111. Dược liệu chứa alcaloid có nhân purin 15312. Dược liệu chứa alcaloid có cấu trúc steroid 15613. Dược liệu chứa alcaloid có câu trúc diterpen 16314. Dược liệu chứa alcaloid có cấu trúc khác 170Chương 2. Dược liệu chứa tinh dầu 174PGS.TS. Nguyễn Thị Tâm1. Đại cương 1742 . Dược liệu chứa tinh dầu có thành phần chínhlà các dẫn chất monoterpen 1943. Dược liệu chứa tinh dầu có thành phần chính là các chất sesquiterpen 2234. Dược liệu chứa tinh dầu có thành phần chính làcác đẫn chất có nhân thơm 2295. Một số dược liệu có khả năng khai thác và sử dụng tinh dầuỏ Việt Nam 238Chương 3; Dược liệu ch ứ a c h ấ t nhự a 245PGS.TS. Nguyễn Thị Tâm1 . Đại cương 2452 . Dược liệu 247 Chương 4. Dược liệu ch ứ a ỉỉp id251PGS.TS. Nguyễn Thị Tâm1. Đại cương 2512 . Dược liệu 258Chương 5. Động v ật làm^Ịthuốc 266TSKH. Trần Văn ThanhTài liệ u th am kh ảo303

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động