ĐỀ THI SỐ 20

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

21/03/2018 398 63 6 Trang doc

ngocanh

Thể loại : Bài tập kế toán

Từ khóa
ĐỀ THI SỐ 20
A. LÝ THUYẾT
1. Nêu các điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng? Kế toán hạch toán như thế nào khi
phát sinh doanh thu bán hàng chưa thu tiền?
2. Nêu các nghiệp vụ chủ yếu trong kế toán tăng TSCĐ?
B. THỰC HÀNH
Công ty TNHH ABC có các thông tin ban đầu như sau:
Ngày bắt đầu hạch toán 01/01/2017
Năm tài chính 2017
Đồng tiền hạch toán VNĐ
Chế độ hạch toán Áp dụng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.
Lĩnh vực hoạt động Thương mại, dịch vụ
Phương pháp tính giá xuất kho Bình quân cuối kỳ
Phương pháp tính thuế GTGT Phương pháp khấu trừ
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Ba Đình
Giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng
Số đăng ký kinh doanh 0102454789
I. KHAI BÁO DANH MỤC
1. Danh mục Tài khoản ngân hàng
STT Số tài khoản Tên ngân hàng
1 711A16176274 Ngân hàng Công thương Việt Nam
2. Danh mục khách hàng
STT Mã KH Tên KH Địa chỉ
1 CT_TIENDAT Công ty TNHH Tiến Đt S 26, Đi Cn, Ba Đình, Hà Ni
2 CT_TANHOA Công ty TNHH Tân Hòa S 32, C Nhuế, T Liêm, Hà Ni
3. Danh mục nhà cung cấp
STT NCC Tên NCC Địa chỉ
1 CT_PHUTHE Công ty TNHH Phú Thế S 125, Nguyn Trãi, Thanh Xuân, Hà Ni
Trang 1
ĐỀ THI SỐ 20A. LÝ THUYẾT1. Nêu các điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng? Kế toán hạch toán như thế nào khiphát sinh doanh thu bán hàng chưa thu tiền?2. Nêu các nghiệp vụ chủ yếu trong kế toán tăng TSCĐ?B. THỰC HÀNHCông ty TNHH ABC có các thông tin ban đầu như sau:Ngày bắt đầu hạch toán 01/01/2017Năm tài chính 2017Đồng tiền hạch toán VNĐChế độ hạch toán Áp dụng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.Lĩnh vực hoạt động Thương mại, dịch vụPhương pháp tính giá xuất kho Bình quân cuối kỳPhương pháp tính thuế GTGT Phương pháp khấu trừCơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Ba ĐìnhGiám đốc Nguyễn Mạnh HùngSố đăng ký kinh doanh 0102454789I. KHAI BÁO DANH MỤC1. Danh mục Tài khoản ngân hàngSTT Số tài khoản Tên ngân hàng1 711A16176274 Ngân hàng Công thương Việt Nam2. Danh mục khách hàngSTT Mã KH Tên KH Địa chỉ1 CT_TIENDAT Công ty TNHH Tiến Đạt Số 26, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội2 CT_TANHOA Công ty TNHH Tân Hòa Số 32, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội3. Danh mục nhà cung cấpSTT Mã NCC Tên NCC Địa chỉ1 CT_PHUTHE Công ty TNHH Phú Thế Số 125, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà NộiTrang 1 2 CT_MISA Công ty Cổ phần Misa Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội3 CT_HONGHA Công ty TNHH Hồng Hà Số 41, Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội4 CT_DIENLUC Công ty Điện lực Hà Nội Số 75, Xuân Thủy, Hà Nội4. Danh mục vật tư, hàng hóaSTT Mã VTHH Tên VTHHTínhchấtĐVT Thuếsuất(%)KhongầmđịnhTKkho1 TV_LG19 Ti vi LG 19 inches Vật tưhàng hóaChiếc 10% 156 15612 TV_LG21 Ti vi LG 21 inches Vật tưhàng hóaChiếc 10% 156 15613 MT_DELL Máy tính xách tay Dell Vật tưhàng hóaChiếc 10% 156 15615. Danh mục cơ cấu tổ chứcMã đơn vị Tên đơn vị Cấp tổ chứcPKT Phòng Kế toán Phòng banPKD Phòng Kinh doanhPhòng banPHCTH Phòng Hành chính Tổng hợpPhòng banII. SỐ DƯ BAN ĐẦU1. Số dư các tài khoản Đơn vị tính: VNĐSố hiệu TK Tên TK Số dư đầu kỳCấp 1 Cấp 2 Nợ Có111 Tiền mặt 65.000.0001111 Tiền Việt Nam 65.000.000112 Tiền gửi NH 650.000.0001121 Tiền Việt Nam (NH Công thương) 650.000.000131 Phải thu của khách hàng 175.000.000ChitiếtCông ty TNHH Tiến Đạt175.000.000156 Hàng hóa 825.000.000 1561 Giá mua hàng hóa 825.000.000211 Tài sản cố định hữu hình 430.000.0002113 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 400.000.000Trang 2 2114 Thiết bị, dụng cụ quản lý 30.000.000214 Hao mòn TSCĐ 190.000.0002141 Hao mòn TSCĐ hữu hình 190.000.000331 Phải trả cho người bán 92.000.000ChitiếtCông ty CP Phú Thế 72.000.000Công ty TNHH Hồng Hà 20.000.0003411 Các khoản đi vay 276.000.000353Quỹ khen thưởng phúc lợi 35.000.0003531Quỹ khen thưởng 35.000.000411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.400.000.0004111 Vốn góp của chủ sở hữu 1.400.000.000421 Lợi nhuận chưa phân phối 152.000.0004211 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước 152.000.000Tổng cộng 2.145.000.000 2.145.000.0002. Số tồn vật tư hàng hóa đầu kỳMã hàng Tên hàngĐơn vị tínhSố lượngGiá trịTV_LG19 Ti vi LG 19 inches Chiếc 50200.000.000TV_LG21 Ti vi LG 21 inches Chiếc 45225.000.000MT_DELL Máy tính xách tay Dell Chiếc 40400.000.000TỔNG CỘNG825.000.0003. TSCĐ đầu kỳMã TSCĐ Tên TSCĐPhòngbanNgày tínhkhấu haoThờigiansửdụng(năm)NguyêngiáHMLKMT_Intel 01 Máy tính Intel 01Kế toán 01/01/2016 3 30.000.000 10.000.000OTO_KIA Ô tô Kia MorningKinh doanh01/07/2012 10 400.000.000 180.000.000TỔNG CỘNG 430.000.000 190.000.000Trang 3

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động