ĐỀ THI SỐ 18

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

21/03/2018 125 34 6 Trang doc

ngocanh

Thể loại : Bài tập kế toán

Từ khóa
ĐỀ THI SỐ 18
A. LÝ THUYẾT
1. Nêu các nguyên tắc hạch toán CCDC? Đối với các CCDC đang sử dụng, chưa phân
bổ hết mà bị hư hỏng không sử dụng được nữa thì kế toán xử lý như thế nào?
2. Nêu trình tự kế toán giảm TSCĐ do thanh lý, nhượng bán?
B. THỰC HÀNH
Công ty TNHH ABC có các thông tin ban đầu như sau:
Ngày bắt đầu hạch toán 01/01/2017
Năm tài chính 2017
Đồng tiền hạch toán VNĐ
Chế độ hạch toán Áp dụng theo 200/2014/TT-BTC.
Lĩnh vực hoạt động Thương mại, dịch vụ
Phương pháp tính giá xuất kho Bình quân cuối kỳ
Phương pháp tính thuế GTGT Phương pháp khấu trừ
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Ba Đình
Giám đốc Phạm Trần Anh
Số đăng ký kinh doanh 0152026354
I. KHAI BÁO DANH MỤC
1. Danh mục Tài khoản ngân hàng
STT Số tài khoản Tên ngân hàng
1 9000.1111.0010 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
2. Danh mục khách hàng
STT Mã KH Tên KH Địa chỉ
1 CT_LANTAN Công ty TNHH Lan Tân Số 33, Lê Lai, Ba Đình, Hà Nội
2 CT_TANHOA Công ty TNHH Tân Hoa Số 32, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội
3. Danh mục nhà cung cấp
STT Mã NCC Tên NCC Địa chỉ
1 CT_GIAYHN Công ty Giầy Hà Nội Số 12, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội
2 CT_DL Công ty Đin lc Hà Ni Số 75, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
3 CT_NGOCKHANH Công ty Oto Ngc Khánh Số 8, Tây Hồ, Hà Nội
Trang 1
ĐỀ THI SỐ 18A. LÝ THUYẾT1. Nêu các nguyên tắc hạch toán CCDC? Đối với các CCDC đang sử dụng, chưa phânbổ hết mà bị hư hỏng không sử dụng được nữa thì kế toán xử lý như thế nào?2. Nêu trình tự kế toán giảm TSCĐ do thanh lý, nhượng bán?B. THỰC HÀNHCông ty TNHH ABC có các thông tin ban đầu như sau:Ngày bắt đầu hạch toán 01/01/2017Năm tài chính 2017Đồng tiền hạch toán VNĐChế độ hạch toán Áp dụng theo 200/2014/TT-BTC.Lĩnh vực hoạt động Thương mại, dịch vụPhương pháp tính giá xuất kho Bình quân cuối kỳPhương pháp tính thuế GTGT Phương pháp khấu trừCơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Ba ĐìnhGiám đốc Phạm Trần AnhSố đăng ký kinh doanh 0152026354I. KHAI BÁO DANH MỤC1. Danh mục Tài khoản ngân hàngSTT Số tài khoản Tên ngân hàng1 9000.1111.0010 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)2. Danh mục khách hàngSTT Mã KH Tên KH Địa chỉ1 CT_LANTAN Công ty TNHH Lan Tân Số 33, Lê Lai, Ba Đình, Hà Nội2 CT_TANHOA Công ty TNHH Tân Hoa Số 32, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội3. Danh mục nhà cung cấpSTT Mã NCC Tên NCC Địa chỉ1 CT_GIAYHN Công ty Giầy Hà Nội Số 12, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội2 CT_DL Công ty Điện lực Hà Nội Số 75, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội3 CT_NGOCKHANH Công ty Oto Ngọc Khánh Số 8, Tây Hồ, Hà NộiTrang 1 4. Danh mục vật tư, hàng hóaSTT Mã VTHH Tên VTHH Tính chấtĐVT Thuếsuất(%)KhongầmđịnhTKkho1 GIAYDAZ Giầy da ZaraMan Vật tư hànghóaĐôi10% 156 15612 GIAYLON Giầy da lộn Vật tư hànghóaĐôi10% 156 15613 GIAYDAS Giầy da Sanvado Vật tư hànghóaĐôi10% 156 15615. Danh mục cơ cấu tổ chứcMã đơn vị Tên đơn vị Cấp tổ chứcPKT Phòng Kế toán Phòng banPKD Phòng Kinh doanhPhòng banPHCTH Phòng Hành chính Tổng hợpPhòng banII. SỐ DƯ BAN ĐẦU1. Số dư các tài khoản Đơn vị tính: VNĐSố hiệu TK Tên TK Số dư đầu kỳCấp 1 Cấp 2 Nợ Có111 Tiền mặt 148.000.0001111 Tiền Việt Nam 148.000.000112 Tiền gửi NH 600.000.0001121 Tiền Việt Nam (NH BIDV) 600.000.000131 Phải thu của khách hàng 61.000.000ChitiếtCông ty TNHH Lan Tân 61.000.000156 Hàng hóa 400.000.0001561 Giá mua hàng hóa 400.000.000211 Tài sản cố định hữu hình 300.000.0002113 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 300.000.000242 Chi phí trả trước 24.000.000214 Hao mòn TSCĐ 150.000.0002141 Hao mòn TSCĐ hữu hình 150.000.000331 Phải trả cho người bán 56.000.000ChitiếtCông ty Giầy Hà Nội 56.000.000Trang 2 333Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4.000.00033311Thuế GTGT đầu ra4.000.0003411Các khoản đi vay 107.000.000411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.000.000.0004111 Vốn góp của chủ sở hữu 1.000.000.000421 Lợi nhuận chưa phân phối 216.000.000 4211 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước 216.000.000Tổng cộng 1.533.000.000 1.533.000.0002. Số tồn vật tư hàng hóa đầu kỳ:Mã hàng Tên hàngĐơn vị tínhSố lượngGiá trịGIAYDAZ Giầy da ZaraMan Đôi 30150.000.000GIAYLON Giầy da lộn Đôi 100200.000.000GIAYDAS Giầy da Sanvado Đôi 5050.000.000TỔNG CỘNG400.000.0003. CCDC đầu kỳSTTMãCCDCTên CCDCPhòngbanNgày ghităngSố kỳphânbổGiá trịCCDCGiá trị đãphân bổ1 BAN01 Bàn làm việc Kế toán 01/01/2016 24 10.000.000 5.000.0002 MVT Máy vi tính Kế toán 01/01/2016 24 18.000.000 9.000.0003 MTXT Máy tính xách tay Kinhdoanh01/01/2016 24 20.000.000 10.000.000TỔNG CỘNG 48.000.000 24.000.0004. TSCĐ đầu kỳ:Mã TSCĐTênTSCĐPhòngbanNgày tínhkhấu haoThời giansử dụng(năm)NguyêngiáHMLKOTOTAI Xe tải suzuki Kinh doanh 01/01/2012 10 300.000.000 150.000.000TỔNG CỘNG 300.000.000 150.000.000III. CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINHTrong tháng 01 năm 2017, tại doanh nghiệp phát sinh các nghiệp vụ kinh tế như sau:1. Ngày 03/01/2017, mua hàng của Công ty Giầy Hà Nội, chưa thanh toán:GIAYDAZ SL: 40 ĐG: 5.000.000 GIAYLON SL: 30 ĐG: 2.000.000Trang 3

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động