ĐỀ THI SỐ 17

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

21/03/2018 79 29 3 Trang doc

ngocanh

Thể loại : Bài tập kế toán

Từ khóa
ĐỀ THI SỐ 17
A. LÝ THUYẾT
1. Nêu các nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến kế toán doanh thu bán hàng cung cấp
dịch vụ?
2. Nêu các trường hợp tăng TSCĐ? Nêu trình tự kế toán tăng TSCĐ trong trường hợp
mua ngoài? Lấy ví dụ?
B. THỰC HÀNH
Công ty TNHH ABC có các thông tin ban đầu như sau:
Ngày bắt đầu hạch toán 01/01/2017
Năm tài chính Năm 2017
Đồng tiền hạch toán VNĐ
Chế độ hạch toán Áp dụng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.
Lĩnh vực hoạt động Thương mại, dịch vụ
Phương pháp tính giá xuất kho Bình quân cuối kỳ
Phương pháp tính thuế GTGT Phương pháp khấu trừ
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Ba Đình
Giám đốc Vũ Mạnh Hùng
Số đăng ký kinh doanh 0125468952
I. KHAI BÁO DANH MỤC
1. Danh mục Tài khoản ngân hàng
STT Số tài khoản Tên ngân hàng
1 9000.1111.0010 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV bank)
2. Danh mục khách hàng
STT Mã KH Tên KH Địa chỉ
1 CT_TIENDAT Công ty TNHH Tiến Đt Số 26, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
2 CT_TANHOA Công ty TNHH Tân Hòa Số 32, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội
3. Danh mục nhà cung cấp
STT Mã NCC Tên NCC Địa chỉ
1 CT_HUEHOA Công ty CP Huệ Hoa Số 86, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Trang 1
ĐỀ THI SỐ 17A. LÝ THUYẾT1. Nêu các nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến kế toán doanh thu bán hàng và cung cấpdịch vụ?2. Nêu các trường hợp tăng TSCĐ? Nêu trình tự kế toán tăng TSCĐ trong trường hợpmua ngoài? Lấy ví dụ?B. THỰC HÀNHCông ty TNHH ABC có các thông tin ban đầu như sau:Ngày bắt đầu hạch toán 01/01/2017Năm tài chính Năm 2017Đồng tiền hạch toán VNĐChế độ hạch toán Áp dụng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.Lĩnh vực hoạt động Thương mại, dịch vụPhương pháp tính giá xuất kho Bình quân cuối kỳPhương pháp tính thuế GTGT Phương pháp khấu trừCơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Ba ĐìnhGiám đốc Vũ Mạnh HùngSố đăng ký kinh doanh 0125468952I. KHAI BÁO DANH MỤC1. Danh mục Tài khoản ngân hàngSTT Số tài khoản Tên ngân hàng1 9000.1111.0010 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV bank)2. Danh mục khách hàngSTT Mã KH Tên KH Địa chỉ1 CT_TIENDAT Công ty TNHH Tiến Đạt Số 26, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội2 CT_TANHOA Công ty TNHH Tân Hòa Số 32, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội3. Danh mục nhà cung cấpSTT Mã NCC Tên NCC Địa chỉ1 CT_HUEHOA Công ty CP Huệ Hoa Số 86, Nguyễn Chí Thanh, Hà NộiTrang 1 2 CT_PHUTHE Công ty TNHH Phú Thế Số 86, Nguyễn Trãi, Hà Nội3 CH_HONGHA Cửa hàng Hồng Hà Số 41, Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội4. Danh mục vật tư, hàng hóaSTT Mã VTHH Tên Vật tư hàng hóa Tính chấtĐVT Thuếsuất(%)KhongầmđịnhTKkho1 NOKIA L930Điện thoại NOKIA LUMINA 930Vật tư hànghóaChiếc 10% 156 15612 NOKIA L830Điện thoại NOKIA LUMINA 830Vật tư hànghóaChiếc 10% 156 15613 SSGALAXYA7Sam sung Galaxy A7 Vật tư hànghóaChiếc 10% 156 15614 GHEXOAY Ghế xoay Hòa Phát Vật tư hànghóaChiếc 10% 153 15315. Danh mục cơ cấu tổ chứcMã đơn vị Tên đơn vị Cấp tổ chứcPKT Phòng Kế toán Phòng banPKD Phòng Kinh doanhPhòng banPHCTH Phòng Hành chính Tổng hợpPhòng banII. SỐ DƯ BAN ĐẦU1. Số dư các tài khoản: Đơn vị tính: VNĐSố hiệu TK Tên TK Số dư đầu kỳCấp 1 Cấp 2 Nợ Có111 Tiền mặt 115.000.0001111 Tiền Việt Nam 115.000.000112 Tiền gửi NH 620.000.0001121 Tiền Việt Nam (NH BIDV) 620.000.000131 Phải thu của khách hàng 70.000.000ChitiếtCông ty TNHH Tân Hòa 70.000.0001531 Công cụ dụng cụ 5.000.000156 Hàng hóa 510.000.0001561 Giá mua hàng hóa 510.000.000Trang 2 211 Tài sản cố định hữu hình 60.000.0002114 Thiết bị, dụng cụ quản lý 60.000.000214 Hao mòn TSCĐ 30.000.0002141 Hao mòn TSCĐ hữu hình 30.000.000331 Phải trả cho người bán 83.000.000ChitiếtCông ty CP Huệ Hoa 83.000.0003411 Các khoản đi vay 154.000.000353Quỹ khen thưởng phúc lợi 30.000.0003532Quỹ phúc lợi 30.000.000411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.000.000.0004111 Vốn góp của chủ sở hữu 1.000.000.000421 Lợi nhuận chưa phân phối 83.000.0004211 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước 83.000.000Tổng cộng 1.380.000.000 1.380.000.0002. Số tồn vật tư hàng hóa đầu kỳ:- Tồn tại kho 156Mã VTHH Tên VTHHĐơn vị tínhSố lượngGiá trịNOKIA L930 Điện thoại NOKIA LUMINA 930Chiếc 20180.000.000NOKIA L830 Điện thoại NOKIA LUMINA 830Chiếc 35245.000.000SSGALAXY A7 Sam sung Galaxy A7 Chiếc 1085.000.000TỔNG CỘNG510.000.000- Tồn tại kho 153Mã VTHH Tên VTHHĐơn vị tínhSố lượngGiá trịGHEXOAY Ghế xoay Hòa Phát Chiếc 105.000.000TỔNG CỘNG5.000.0003. TSCĐ đầu kỳMã TSCĐ Tên TSCĐPhòngbanNgày tínhkhấu haoThờigian sửdụng(năm)NguyêngiáHMLKMVT Máy vi tính Kế toán 01/01/2016 3 30.000.000 10.000.000Trang 3

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động