ĐỀ THI SỐ 15

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

21/03/2018 63 26 6 Trang doc

ngocanh

Thể loại : Bài tập kế toán

Từ khóa
ĐỀ THI SỐ 15
A. LÝ THUYẾT
1. Nêu nguyên tắc hạch toán kế toán tài sản cố định?
2. Hãy nêu trình tự kế toán các nghiệp vụ liên quan đến tiền lương các khoản trích
theo lương?
B. THỰC HÀNH
Công ty TNHH ABC có các thông tin ban đầu như sau:
Ngày bắt đầu hạch toán 01/01/2017
Năm tài chính Năm 2017
Đồng tiền hạch toán VNĐ
Chế độ hạch toán Áp dụng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.
Lĩnh vực hoạt động Thương mại, dịch vụ
Phương pháp tính giá xuất kho Bình quân cuối kỳ
Phương pháp tính thuế GTGT Phương pháp khấu trừ
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Ba Đình
Giám đốc Nguyễn Văn Minh
Số đăng ký kinh doanh 0123485923
I. KHAI BÁO DANH MỤC
1. Danh mục Tài khoản ngân hàng
STT
Số tài khoản Tên ngân hàng
1 1305.20100.7890
Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – Chi nhánh
Tràng An
2. Danh mục khách hàng
STT Mã KH Tên KH Địa chỉ
1 CT_VIETHA Công ty CP Vit Hà S 76 Hoàng Quc Vit, Cu Giy, Hà
Ni
2 CT_TANHOA Công ty TNHH Tân Hòa S 32 C Nhuế, T Liêm, Hà Ni
3. Danh mục nhà cung cấp
STT Mã NCC Tên NCC Địa chỉ
Trang 1
ĐỀ THI SỐ 15A. LÝ THUYẾT1. Nêu nguyên tắc hạch toán kế toán tài sản cố định?2. Hãy nêu trình tự kế toán các nghiệp vụ liên quan đến tiền lương và các khoản tríchtheo lương?B. THỰC HÀNHCông ty TNHH ABC có các thông tin ban đầu như sau:Ngày bắt đầu hạch toán 01/01/2017Năm tài chính Năm 2017Đồng tiền hạch toán VNĐ Chế độ hạch toán Áp dụng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.Lĩnh vực hoạt động Thương mại, dịch vụPhương pháp tính giá xuất kho Bình quân cuối kỳPhương pháp tính thuế GTGT Phương pháp khấu trừCơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Ba ĐìnhGiám đốc Nguyễn Văn MinhSố đăng ký kinh doanh 0123485923I. KHAI BÁO DANH MỤC1. Danh mục Tài khoản ngân hàngSTTSố tài khoản Tên ngân hàng1 1305.20100.7890Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Tràng An2. Danh mục khách hàngSTT Mã KH Tên KH Địa chỉ1 CT_VIETHA Công ty CP Việt Hà Số 76 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HàNội2 CT_TANHOA Công ty TNHH Tân Hòa Số 32 Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội3. Danh mục nhà cung cấpSTT Mã NCC Tên NCC Địa chỉTrang 1 1 CT_TIENDAT Công ty TNHH Tiến Đạt Số 26 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội2 CT_TRANANH Công ty Trần Anh Số 1000 Đường Láng, Hà Nội3 CT_ASH Công ty Quảng CáoASHSố 12 Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội4. Danh mục vật tư, hàng hóaSTT Mã VTHH Tên VTHHTínhchấtĐVT Thuếsuất(%)KhongầmđịnhTK kho1BBĐiện thoại Blackberry BoldVật tư hàng hóaChiếc10 156 15612IPHONE5s Điện thoại Iphone 5SVật tư hàng hóaChiếc10 156 15615. Danh mục cơ cấu tổ chứcMã đơn vị Tên đơn vị Cấp tổ chứcPKT Phòng Kế toán Phòng banPKD Phòng Kinh doanhPhòng banPHCTH Phòng Hành chính Tổng hợpPhòng ban6. Danh mục nhân viênMã Nhân viên Tên nhân viên Giới tính Tên Phòng banLTTRUC Lê Thanh Trúc Nữ Phòng kinh doanhNTTHUY Nguyễn Thanh Thúy Nữ Phòng Kế toánII. SỐ DƯ BAN ĐẦU1. Số dư các tài khoản Đơn vị tính: VNĐSố hiệu TK Tên TK Số dư đầu kỳCấp1Cấp2Nợ Có111 Tiền mặt 150.000.0001111 Tiền Việt Nam 150.000.000112 Tiền gửi NH 650.000.0001121 Tiền Việt Nam (NH Công thương) 650.000.000131 Phải thu của khách hàng 65.000.000Chi Công ty TNHH Tân Hòa 65.000.000Trang 2 tiết141 Tạm ứng 10.000.000ChitiếtLê Thanh Trúc 10.000.000156 Hàng hóa 410.000.0001561 Giá mua hàng hóa 410.000.000211 Tài sản cố định hữu hình 480.000.0002113 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 450.000.0002114 Thiết bị, dụng cụ quản lý 30.000.000214 Hao mòn TSCĐ 235.000.0002141 Hao mòn TSCĐ hữu hình 235.000.000331 Phải trả cho người bán 150.000.000ChitiếtCông ty TNHH Tiến Đạt 150.000.0003411 Các khoản đi vay 100.000.000353 Quỹ khen thưởng phúc lợi 30.000.0003531 Quỹ khen thưởng 30.000.000411 Nguồn vốn kinh doanh 1.000.000.0004111 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.000.000.000414Quỹ đầu tư phát triển 185.000.000421Lợi nhuận chưa phân phối 65.000.0004211 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước 65.000.000Tổng cộng 1.765.000.000 1.765.000.0002. Số tồn vật tư hàng hóa đầu kỳMã hàng Tên hàngĐơn vị tínhSố lượngGiá trịBB Điện thoại Blackberry BoldChiếc 30210.000.000IPHONE5sĐiện thoại Iphone 5SChiếc 20200.000.000TỔNG CỘNG410.000.0003. Danh mục TSCĐMã TSCĐ Tên TSCĐPhòngbanNgày tínhkhấu haoThờigian sửdụng(năm)Nguyên giá HMLKOTO_KIAÔ tô Kia MorningKinh doanh01/01/2012 10 450.000.000 225.000.000Trang 3

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động