ĐỀ THI SỐ 08

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

21/03/2018 38 20 6 Trang doc

ngocanh

Thể loại : Bài tập kế toán

Từ khóa
ĐỀ THI SỐ 08
A. LÝ THUYẾT
1. Nếu doanh nghiệp mua hàng hóa phục vụ cho SXKD thuộc loại chịu thuế GTGT được
khấu trừ, giá trị mua hàng trên 20 triệu nhưng trong kỳ chưa thanh toán cho người bán thì
hóa đơn GTGT đó có được kê khai lên bảng kê mua vào thuế GTGT không?
2. Nêu các điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng? Trình tự hạch toán doanh thu bán hàng
trong điều kiện bán hàng trả chậm, trả góp?
B. THỰC HÀNH
Công ty TNHH ABC có các thông tin ban đầu như sau:
Ngày bắt đầu hạch toán 01/01/2017
Năm tài chính Năm 2017
Đồng tiền hạch toán VNĐ
Chế độ hạch toán Áp dụng theo TT200/2014/TT-BTC
Lĩnh vực hoạt động Thương mại, dịch vụ
Phương pháp tính thuế GTGT Phương pháp khấu trừ
Phương pháp tính giá xuất kho Bình quân cuối kỳ
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Ba Đình
Giám đốc Phạm Khánh Toàn
Số đăng ký kinh doanh 0124568923
I. KHAI BÁO DANH MỤC
1. Danh mục Tài khoản ngân hàng
STT Số tài khoản Tên ngân hàng
1 9000.1111.0010 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2. Danh mục khách hàng
STT Mã KH Tên KH Địa chỉ
1 CT_KIMLIEN Công ty TNHH Kim Liên S 24, Bà Triu, Hà Ni
2 CT_NGOCHA Công ty TNHH Ngọc Hà Số 98, Chùa Bộc, Hà Nội
3. Danh mục nhà cung cấp
Trang 1
ĐỀ THI SỐ 08A. LÝ THUYẾT1. Nếu doanh nghiệp mua hàng hóa phục vụ cho SXKD thuộc loại chịu thuế GTGT đượckhấu trừ, giá trị mua hàng trên 20 triệu nhưng trong kỳ chưa thanh toán cho người bán thìhóa đơn GTGT đó có được kê khai lên bảng kê mua vào thuế GTGT không?2. Nêu các điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng? Trình tự hạch toán doanh thu bán hàngtrong điều kiện bán hàng trả chậm, trả góp?B. THỰC HÀNHCông ty TNHH ABC có các thông tin ban đầu như sau:Ngày bắt đầu hạch toán 01/01/2017Năm tài chính Năm 2017Đồng tiền hạch toán VNĐChế độ hạch toán Áp dụng theo TT200/2014/TT-BTCLĩnh vực hoạt động Thương mại, dịch vụPhương pháp tính thuế GTGT Phương pháp khấu trừPhương pháp tính giá xuất kho Bình quân cuối kỳCơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Ba ĐìnhGiám đốc Phạm Khánh ToànSố đăng ký kinh doanh 0124568923I. KHAI BÁO DANH MỤC1. Danh mục Tài khoản ngân hàngSTT Số tài khoản Tên ngân hàng1 9000.1111.0010 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam2. Danh mục khách hàngSTT Mã KH Tên KH Địa chỉ1 CT_KIMLIEN Công ty TNHH Kim Liên Số 24, Bà Triệu, Hà Nội2 CT_NGOCHA Công ty TNHH Ngọc Hà Số 98, Chùa Bộc, Hà Nội3. Danh mục nhà cung cấpTrang 1 STT Mã NCC Tên NCC Địa chỉ1 CT_THUYAN Công ty TNHH Thúy An Số 213, Xuân Thủy, Hà Nội2 CT_MYHANH Công ty TNHH Mỹ Hạnh Số 46, Văn Cao, Hà Nội3 CT_TOANPHAT Công ty TNHH Toàn Phát Số 7, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội4 CH_HONGHA Cửa hàng Hồng Hà Số 41, Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội4. Danh mục vật tư, hàng hóaSTTMã VTHH Tên VTHH Tính chấtĐVT Thuế suất(%)Kho ngầmđịnhTKkho1XM_HPXi măng HảiPhòngVật tư hànghóaBao 10 156 15612XM_HTXi măng Hoàng ThạchVật tư hànghóaBao 10 156 15615. Danh mục cơ cấu tổ chứcMã đơn vị Tên đơn vị Cấp tổ chứcPKT Phòng Kế toán Phòng banPKD Phòng Kinh doanhPhòng banPHCTH Phòng Hành chính Tổng hợpPhòng banII. SỐ DƯ BAN ĐẦU1. Số dư các tài khoản:Đơn vị tính: VNĐSố hiệu TK Tên TK Số dư đầu kỳCấp 1 Cấp 2 Nợ Có111 Tiền mặt 80.000.0001111 Tiền Việt Nam 80.000.000112 Tiền gửi NH 600.000.0001121 Tiền Việt Nam (ngân hàng BIDV) 600.000.000131 Phải thu của khách hàng 100.000.000Chi tiếtCông ty TNHH Ngọc Hà 100.000.000156 Hàng hóa 360.000.0001561 Giá mua hàng hóa 360.000.000211 Tài sản cố định hữu hình 530.000.0002113 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 500.000.0002114 Thiết bị, dụng cụ quản lý 30.000.000214 Hao mòn TSCĐ 260.000.000Trang 2 2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình 260.000.000242 Chi phí trả trước331 Phải trả cho người bán 100.000.000ChitiếtCông ty TNHH Thúy An 100.000.000353 Quỹ khen thưởng phúc lợi 30.000.0003532 Quỹ phúc lợi 30.000.000411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.200.000.0004111Vốn góp của chủ sở hữu1.200.000.000414Quỹ đầu tư phát triển 20.000.000421Lợi nhuận sau thuế chưa phânphối80.000.0004211Lợi nhuận sau thuế chưa phân phốinăm trước95.000.000Tổng cộng 1.685.000.000 1. 685.000.0002. Số tồn vật tư hàng hóa đầu kỳ:Mã hàng Tên hàngĐơn vị tínhSố lượngGiá trịXM_HP Xi măng Hải PhòngBao 3.000210.000.000XM_HTXi măng Hoàng ThạchBao 2.000150.000.000TỔNG CỘNG360.000.0003. Công cụ dụng cụ tồn đầu kỳSTTMãCCDCTên CCDCPhòngbanNgày ghităngSố kỳphânbổGiá trịCCDCGiá trị đãphân bổ1 BAN01 Bàn làm việc Kế toán 01/01/2016 24 10.000.000 5.000.0002 BAN02 Bàn làm việc Kinhdoanh01/01/2016 24 12.000.000 6.000.0002 MVT Máy vi tính Intel 01Kế toán 01/01/2015 36 12.000.000 8.000.000TỔNG CỘNG 34.000.000 19.000.0004. TSCĐ tồn đầu kỳ:Mã TSCĐ Tên TSCĐPhòngbanNgày tínhkhấu haoThờigian sửdụng(năm)NguyêngiáHMLKMT01 Máy vi tínhIntel 01Kế toán 01/01/2016 3 30.000.000 10.000.000Trang 3

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động