Đề tài thực tập - Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

10/11/2017 12 0 3 Trang doc

nakamoto
GIẢI THÍCH KÝ HIỆU VIẾT TẮT
CPSX : Chi phí sản xuất
CPNVLTT : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
CPNCTT : Chi phí nhân công trực tiếp
CPSXC : Chi phí sản xuất chung
CNTTSX : Công nhân trực tiếp sản xuất
BHXH : Bảo hiểm xã hội
BHYT : Bảo hiểm y tế
KPCĐ : Kinh phí công đoàn
SP : Sản phẩm
SPDD : Sản phẩm dở dang
KKTX : Kê khai thường xuyên
KKĐK : Kiểm kê định kỳ
NVLC : Nguyên vật liệu chính
CPNVPX : Chi phí nhân viên phân xưởng
TK : Tài khoản
1
LỜI NÓI ĐẦU
Sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của một nền kinh tế mở như Việt Nam
trong những năm gần đây đã đưa các doanh nghiệp vào một thời đại mới -
thời đại của hội nhưng cũng đầy cạnh tranh thách thức. chế thị
trường đã đang một thay đổi lớn đối với tất cả các doanh nghiệp. Đặc
biệt, hiện nay, đứng trước ngưỡng cửa WTO, các doanh nghiệp Việt Nam cần
tự hoàn thiện nâng cao năng lực của mình về mọi mặt để thể phát triển
trong môi trường mới đầy tiềm năngtổ chức này mang lại. Đầy tiềm năng
bởi khi gia nhập WTO nghĩa chúng ta sẽ hội nhập hoàn toàn vào nền kinh
tế thế giới. Thị trường thế giới sẽ mở cửa cho chúng ta tiến bước vào. Nhưng
trong sân chơi này chúng ta cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn một trong
những khó khăn lớn các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt sau khi gia
nhập WTO việc xoá bỏ hàng rào thuế quan, mậu dịch. Điều đó nghĩa
hàng ngoại nhập sẽ tràn lan trên thị trường Việt Nam với những công ty đa
quốc gia, những tập đoàn với tiềm lực tài chính khổng lồ sẵn sàng hạ giá bán
thấp hơn CPSX trong vòng 3- 5 năm để đánh gục hàng hoá trong nước. Điều
này đã được kiểm chứng tại những nước đã gia nhập WTO trước đó, gần
đây là Trung Quốc - nước láng giềng của chúng ta. Công tác hạch toán chi phí
tính giá thành sản phẩm vốn đã đóng vai trò rất quan trọng trong toàn bộ
công tác hạch toán kế toán của doanh nghiệp nay càng đòi hỏi được hoàn
thiện để trở thành một công cụ để các doanh nghiệp sử dụng trong cuộc chiến
không khoan nhượng đó.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tập hợp chi phí tính giá
thành sản phẩm trong sản xuất hiện nay, được sự đồng ý của thầy giáo
trong khoa QTKD trường Đại học Công Đoàn ban lãnh đạo Công ty cổ
phần que hàn điện Việt Đức, em chọn đề tài: "Hoàn thiện hạch toán chi phí
2
sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần que hàn điện Việt
Đức" làm nội dung nghiên cứu viết luận văn tốt nghiệp. Ngoài phần mở
đầu và kết luận, luận văn được chia làm 3 phần chính:
Chương 1: sở luận của hạch toán CPSX tính giá thành sản
phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
Chương 2: Thực trạng của hạch toán chi phí tính giá thành sản
phẩm tại Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức
Chương 3: Hoàn thiện hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm
tại Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức
3

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU VIẾT TẮTCPSX : Chi phí sản xuấtCPNVLTT : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếpCPNCTT : Chi phí nhân công trực tiếpCPSXC : Chi phí sản xuất chungCNTTSX : Công nhân trực tiếp sản xuấtBHXH : Bảo hiểm xã hộiBHYT : Bảo hiểm y tếKPCĐ : Kinh phí công đoànSP : Sản phẩmSPDD : Sản phẩm dở dangKKTX : Kê khai thường xuyênKKĐK : Kiểm kê định kỳNVLC : Nguyên vật liệu chínhCPNVPX : Chi phí nhân viên phân xưởngTK : Tài khoản 1 LỜI NÓI ĐẦUSự phát triển ngày càng mạnh mẽ của một nền kinh tế mở như Việt Namtrong những năm gần đây đã đưa các doanh nghiệp vào một thời đại mới -thời đại của cơ hội nhưng cũng đầy cạnh tranh và thách thức. Cơ chế thịtrường đã và đang là một thay đổi lớn đối với tất cả các doanh nghiệp. Đặcbiệt, hiện nay, đứng trước ngưỡng cửa WTO, các doanh nghiệp Việt Nam cầntự hoàn thiện và nâng cao năng lực của mình về mọi mặt để có thể phát triểntrong môi trường mới đầy tiềm năng mà tổ chức này mang lại. Đầy tiềm năngbởi khi gia nhập WTO nghĩa là chúng ta sẽ hội nhập hoàn toàn vào nền kinhtế thế giới. Thị trường thế giới sẽ mở cửa cho chúng ta tiến bước vào. Nhưngtrong sân chơi này chúng ta cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn và một trongnhững khó khăn lớn mà các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt sau khi gianhập WTO là việc xoá bỏ hàng rào thuế quan, mậu dịch. Điều đó có nghĩa làhàng ngoại nhập sẽ tràn lan trên thị trường Việt Nam với những công ty đaquốc gia, những tập đoàn với tiềm lực tài chính khổng lồ sẵn sàng hạ giá bánthấp hơn CPSX trong vòng 3- 5 năm để đánh gục hàng hoá trong nước. Điềunày đã được kiểm chứng tại những nước đã gia nhập WTO trước đó, và gầnđây là Trung Quốc - nước láng giềng của chúng ta. Công tác hạch toán chi phívà tính giá thành sản phẩm vốn đã đóng vai trò rất quan trọng trong toàn bộcông tác hạch toán kế toán của doanh nghiệp nay càng đòi hỏi được hoànthiện để trở thành một công cụ để các doanh nghiệp sử dụng trong cuộc chiếnkhông khoan nhượng đó. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tập hợp chi phí và tính giáthành sản phẩm trong sản xuất hiện nay, được sự đồng ý của thầy cô giáotrong khoa QTKD trường Đại học Công Đoàn và ban lãnh đạo Công ty cổphần que hàn điện Việt Đức, em chọn đề tài: "Hoàn thiện hạch toán chi phí2 sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần que hàn điện ViệtĐức" làm nội dung nghiên cứu và viết luận văn tốt nghiệp. Ngoài phần mởđầu và kết luận, luận văn được chia làm 3 phần chính: Chương 1: Cơ sở lý luận của hạch toán CPSX và tính giá thành sảnphẩm trong doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng của hạch toán chi phí và tính giá thành sảnphẩm tại Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức Chương 3: Hoàn thiện hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩmtại Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức 3

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động