Đề tài thực tập - Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Thăng Long

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

10/11/2017 46 8 78 Trang doc

nakamoto
Lun vn tt nghip
Nguyn Chí Hưng
LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay, trong nền kinh tế nước ta, dệt may là một trong những ngành
đóng góp lớn cho ngân sách của Nhà nước. Không những thế còn giải
quyết công ăn việc làm cho rất nhiều lao động. Trong ngành dệt may Việt
Nam, Công ty may Thăng Long là một đơn vị sản xuất, kinh doanh xuất
khẩu các mặt hàng dệt may. Trước đây, Công ty thuộc Tổng công ty dệt may
Việt Nam, trong hơn 45 năm phát triển Công ty đã nhiều đóng góp trong
công cuộc xây dựng phát triển đất nước. Công ty đã được Đảng Nhà
nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý các thành tích của mình.
Năm 2003, Công ty được cổ phần hoá theo Quyết định số 1496/QĐ-TCCB
ngày 26/6/2003 của Bộ công nghiệp. Để tiến hành sản xuất, kinh doanh trong
điều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng cao như ngày nay, một
mặt Công ty đã đầu thay đổi công nghệ ngay từ những năm 80, nâng cao
năng suất chất lượng sản phẩm. Mặt khác, Công ty đã chú trọng đến công
tác quản sản xuất để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh ngày một
phát triển. Bộ máy kế toán trong Công ty hiện nay đã phát huy được hiệu quả,
giúp quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, đồng thời cung cấp kịp thời các thông
tin cần thiết cho ban giám đốc. Đây cũng là một thành công của Công ty may
Thăng Long. Chính vậy, em đã chọn Công ty làm nơi để nghiên cứu, nắm
vững cách thức thực hành kế toán trong thực tế. Em đã chọn đề tài Hoàn
thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
tại Công ty cổ phần May Thăng Long làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt
nghiệp.
Luận văn tôt nghiệp gồm ba phần:
Phần I : Tổng quan chung đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công
ty may Thăng Long.
Phần II: Tổ chức bộ máy kế toán đánh giá chung về tình hình Công
ty may Thăng Long.
Giáo viên hướng dẫn: Trương Anh Dũng
Lun vn tt nghip
Nguyn Chí Hưng
Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản
xuất và tính giá thành sản phẩm.
Do điều kiện thời gian thực tập và kiến thức của bản thân còn hạn chế nên báo
cáo thực tập tổng hợp này không tránh khỏi một số thiếu sót, mong nhận
được ý kiến phản hồi, đóng góp và bổ sung của những người quan tâm để báo
cáo này có thể hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trương Anh Dũng trong bộ môn kế
toán-trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân cùng các cán bộ nhân viên phòng kế
toán tài vụ Công ty may Thăng Long đã giúp đỡ em hoàn thành luận văn thực
tập này!
Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2005
Sinh viên
Nguyễn Chí Hưng
Giáo viên hướng dẫn: Trương Anh Dũng
Lun vn tt nghip
Nguyn Chí Hưng
PHẦN I
TỔNG QUAN CHUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
CÔNG TY MAY THĂNG LONG
I/ Quá trình thành lập và đặc điểm kinh doanh của công ty:
1. Quá trình thành lập
Tên đầy đủ:
Tên thường gọi:
Tên giao dịch tiếng anh:
Tên viết tắt:
Trụ sở chính:
Điện thoại:
E-Mail:
Web :
Công ty cổ phần may Thăng Long
Công ty may Thăng Long
Thanglong garment joint stock company
Thaloga
250 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
(84-4) 8623372 Fax: (84-4) 8623374
THALOGA@FPT.VN
www.thaloga.com.vn
Công ty cổ phần may Thăng Long, tiền thân công ty may Thăng
Long thuộc tổng công ty dệt may Việt Nam, được thành lập vào ngày
08/05/1958 theo quyết định của Bộ ngoại thương. Khi mới thành lập Công ty
mang tên Công ty may mặc xuất khẩu, thuộc tổng công ty xuất nhập khẩu tạp
phẩm, đóng tại số nhà 15 phố Cao Quát- Nội. Ban đầu, Công ty
khoảng 2000 công nhân 1700 máy may công nghiệp. Mặc trong những
năm đầu hoạt động công ty gặp rất nhiều khó khăn như mặt bằng sản xuất
phân tán, công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật còn thấp, nhưng công ty đã hoàn
thành và vượt mức kế hoạch do nhà nước giao. Đến ngày 15/12/1958 Công ty
đã hoàn thành kế hoạch năm với tổng sản lượng 391.129 sản phẩm đạt
112,8% chỉ tiêu. Đến năm 1959 kế hoạch Công ty được giao tăng gấp 3 lần
năm 1958 nhưng Công ty vẫn hoàn thành đạt 102% kế hoạch. Trong
những năm này Công ty đã mở rộng mối quan hệ với các khách hàng nước
ngoài như Liên Xô, Đức, Mông Cổ, Tiệp Khắc.
Giáo viên hướng dẫn: Trương Anh Dũng

Luận vn tt nghiệp Nguyn Chí Hưng LỜI MỞ ĐẦUHiện nay, trong nền kinh tế nước ta, dệt may là một trong những ngànhcó đóng góp lớn cho ngân sách của Nhà nước. Không những thế còn giảiquyết công ăn việc làm cho rất nhiều lao động. Trong ngành dệt may ở ViệtNam, Công ty may Thăng Long là một đơn vị sản xuất, kinh doanh và xuấtkhẩu các mặt hàng dệt may. Trước đây, Công ty thuộc Tổng công ty dệt mayViệt Nam, trong hơn 45 năm phát triển Công ty đã có nhiều đóng góp trongcông cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Công ty đã được Đảng và Nhànước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý vì các thành tích của mình.Năm 2003, Công ty được cổ phần hoá theo Quyết định số 1496/QĐ-TCCBngày 26/6/2003 của Bộ công nghiệp. Để tiến hành sản xuất, kinh doanh trongđiều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng cao như ngày nay, mộtmặt Công ty đã đầu tư thay đổi công nghệ ngay từ những năm 80, nâng caonăng suất và chất lượng sản phẩm. Mặt khác, Công ty đã chú trọng đến côngtác quản lý sản xuất để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh ngày mộtphát triển. Bộ máy kế toán trong Công ty hiện nay đã phát huy được hiệu quả,giúp quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, đồng thời cung cấp kịp thời các thôngtin cần thiết cho ban giám đốc. Đây cũng là một thành công của Công ty mayThăng Long. Chính vì vậy, em đã chọn Công ty làm nơi để nghiên cứu, nắmvững cách thức thực hành kế toán trong thực tế. Em đã chọn đề tài Hoànthiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmtại Công ty cổ phần May Thăng Long làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốtnghiệp. Luận văn tôt nghiệp gồm ba phần:Phần I : Tổng quan chung và đặc điểm sản xuất kinh doanh của Côngty may Thăng Long. Phần II: Tổ chức bộ máy kế toán và đánh giá chung về tình hình Côngty may Thăng Long.Giáo viên hướng dẫn: Trương Anh Dũng Luận vn tt nghiệp Nguyn Chí Hưng Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sảnxuất và tính giá thành sản phẩm.Do điều kiện thời gian thực tập và kiến thức của bản thân còn hạn chế nên báocáo thực tập tổng hợp này không tránh khỏi có một số thiếu sót, mong nhậnđược ý kiến phản hồi, đóng góp và bổ sung của những người quan tâm để báocáo này có thể hoàn thiện hơn.Xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trương Anh Dũng trong bộ môn kếtoán-trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân cùng các cán bộ nhân viên phòng kếtoán tài vụ Công ty may Thăng Long đã giúp đỡ em hoàn thành luận văn thựctập này!Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2005Sinh viên Nguyễn Chí Hưng Giáo viên hướng dẫn: Trương Anh Dũng Luận vn tt nghiệp Nguyn Chí Hưng PHẦN ITỔNG QUAN CHUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH CỦACÔNG TY MAY THĂNG LONG I/ Quá trình thành lập và đặc điểm kinh doanh của công ty:1. Quá trình thành lậpTên đầy đủ: Tên thường gọi: Tên giao dịch tiếng anh: Tên viết tắt: Trụ sở chính: Điện thoại: E-Mail: Web :Công ty cổ phần may Thăng LongCông ty may Thăng LongThanglong garment joint stock companyThaloga250 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội(84-4) 8623372 Fax: (84-4) 8623374THALOGA@FPT.VNwww.thaloga.com.vnCông ty cổ phần may Thăng Long, tiền thân là công ty may ThăngLong thuộc tổng công ty dệt may Việt Nam, được thành lập vào ngày08/05/1958 theo quyết định của Bộ ngoại thương. Khi mới thành lập Công tymang tên Công ty may mặc xuất khẩu, thuộc tổng công ty xuất nhập khẩu tạpphẩm, đóng tại số nhà 15 phố Cao Bá Quát- Hà Nội. Ban đầu, Công ty cókhoảng 2000 công nhân và 1700 máy may công nghiệp. Mặc dù trong nhữngnăm đầu hoạt động công ty gặp rất nhiều khó khăn như mặt bằng sản xuấtphân tán, công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật còn thấp, nhưng công ty đã hoànthành và vượt mức kế hoạch do nhà nước giao. Đến ngày 15/12/1958 Công tyđã hoàn thành kế hoạch năm với tổng sản lượng là 391.129 sản phẩm đạt112,8% chỉ tiêu. Đến năm 1959 kế hoạch Công ty được giao tăng gấp 3 lầnnăm 1958 nhưng Công ty vẫn hoàn thành và đạt 102% kế hoạch. Trongnhững năm này Công ty đã mở rộng mối quan hệ với các khách hàng nướcngoài như Liên Xô, Đức, Mông Cổ, Tiệp Khắc.Giáo viên hướng dẫn: Trương Anh Dũng

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động