Đề tài thực tập - hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm của công ty TNHH Minh Trí

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

17/11/2017 82 14 3 Trang doc

Khoa kk
Trêng TCBC Kinh tÕ - Kü thuËt B¾c Th¨ng Long B¸o c¸o Tèt
nghiÖp
Trường TCKTKT Bắc Thăng Long
Khoa : Kinh Tế
NHẬN XÉT BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
Đề tài: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm
tại công ty TNHH Minh Trí
Giảng viên hướng dẫn: Vũ Đình Vanh
Sinh viên thực tập : Đỗ Thị Kim Mỹ
Lớp : KT02-E1
Cơ quan thực tập : Công ty TNHH Minh Trí
Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Điểm báo cáo tốt nghiệp:
Hà Nội, ngày ……. tháng ……. năm…….
Giảng viên hướng dẫn
Trêng TCBC Kinh tÕ - Kü thuËt B¾c Th¨ng Long B¸o c¸o Tèt
nghiÖp
LỜI CẢM ƠN
Nền kinh tế nước ta hiện nay đang phát triển với nhiều thành phần
kinh tế khác nhau tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trẻ ra đời làm cho sự
cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt. Để giữ được
vị trí của mình trên thị trường bắt buộc các doanh nghiệp phải tăng cường
đổi mới công nghệ sản xuất,nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm
đồng thời cũng cần phải chú trọng công tác quản lý sản xuất, quản kinh
tế để đảm bảo thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển đạt hiệu quả cao.
Để làm được điều này, các nhà quản của doanh nghiệp phải luôn luôn
nắm bắt được một lượng thông tin kinh tế cần thiết như :các thông tin về
thị trường,về giá cả,các thông tin trong nội bộ doanh nghiệp như thông tin
về năng suất lao động,dự trữ vật tư,giá thành tiền vốn, lợi nhuận…
kế toán người thể cung cấp những thông tin này một cách chính xác
nhât, kịp thời đầy đủ nhất. Muốn kế toán phát huy được hiệu quả của
mình thì các doanh nghiệp phải áp dụng được các chế độ chính sách kế
toán nhà nước ban hành vào con đường kinh doanh thực tế của doanh
nghiệp.
Thấy được tầm quan trọng của công tác quản kinh tế công tác kế
toán trong công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước mối quan hệ này, hệ
thống kế toán đã đang được xây dựng, ban hành để phù hợp với yêu cầu
quản trkinh doanh của các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh
tế. Trong thời gian 10 tuần thực tập tại công ty TNHH Minh Trí, ngoài
những kiến thức đã học trường em còn được tiếp xúc thực tế với công
việc của một kế toán. Điều đó đã giúp em lắm vững hơn những kiến thức
đã được học trường đồng thời được bổ sung so sánh giữa kiến thức đã
học với kiến thức thực tế trong thời gian tập làm, giúp em được sự tự
tin, gảm bớt bỡ ngỡ khi ra trường đi làm sau này.
Trêng TCBC Kinh tÕ - Kü thuËt B¾c Th¨ng Long B¸o c¸o Tèt
nghiÖp
Để hoàn thành được đợt thực tập được kết quả thực tập ( hoàn
thành phần chuyên đề của mình ) nhờ sự hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình
của thầy giáo ĐÌNH VANH các anh, các chị phòng kế toán công ty
TNHH Minh Trí. Em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ban giám
hiệu trường TC Kinh Tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long đã tạo cho em
hội làm quen, tiếp xúc với công việc thực tế. Em cũng xin chân thành cảm
ơn thầy giáo ĐÌNH VANH các anh, các chị phòng kế toán tại công
ty TNHH Minh Trí đã tạo điều kiện nhiệt tình giúp đỡ em trong suốt
thời gian thực tập tại công ty.
Em xin chân thành cảm ơn !

Trêng TCBC Kinh tÕ - Kü thuËt B¾c Th¨ng Long B¸o c¸o Tèt nghiÖpTrường TCKTKT Bắc Thăng Long Khoa : Kinh TếNHẬN XÉT BÁO CÁO TỐT NGHIỆPĐề tài: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩmtại công ty TNHH Minh TríGiảng viên hướng dẫn: Vũ Đình VanhSinh viên thực tập : Đỗ Thị Kim MỹLớp : KT02-E1Cơ quan thực tập : Công ty TNHH Minh TríÝ KIẾN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Điểm báo cáo tốt nghiệp: Hà Nội, ngày ……. tháng ……. năm……. Giảng viên hướng dẫn Trêng TCBC Kinh tÕ - Kü thuËt B¾c Th¨ng Long B¸o c¸o Tèt nghiÖpLỜI CẢM ƠNNền kinh tế nước ta hiện nay đang phát triển với nhiều thành phầnkinh tế khác nhau tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trẻ ra đời làm cho sựcạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt. Để giữ đượcvị trí của mình trên thị trường bắt buộc các doanh nghiệp phải tăng cườngđổi mới công nghệ sản xuất,nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩmđồng thời cũng cần phải chú trọng công tác quản lý sản xuất, quản lý kinhtế để đảm bảo thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển và đạt hiệu quả cao.Để làm được điều này, các nhà quản lý của doanh nghiệp phải luôn luônnắm bắt được một lượng thông tin kinh tế cần thiết như là :các thông tin vềthị trường,về giá cả,các thông tin trong nội bộ doanh nghiệp như thông tinvề năng suất lao động,dự trữ vật tư,giá thành và tiền vốn, lợi nhuận… vàkế toán là người có thể cung cấp những thông tin này một cách chính xácnhât, kịp thời và đầy đủ nhất. Muốn kế toán phát huy được hiệu quả củamình thì các doanh nghiệp phải áp dụng được các chế độ chính sách kếtoán mà nhà nước ban hành vào con đường kinh doanh thực tế của doanhnghiệp. Thấy được tầm quan trọng của công tác quản lý kinh tế và công tác kếtoán trong công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước và mối quan hệ này, hệthống kế toán đã và đang được xây dựng, ban hành để phù hợp với yêu cầuquản trị kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinhtế. Trong thời gian 10 tuần thực tập tại công ty TNHH Minh Trí, ngoàinhững kiến thức đã học ở trường em còn được tiếp xúc thực tế với côngviệc của một kế toán. Điều đó đã giúp em lắm vững hơn những kiến thứcđã được học ở trường đồng thời được bổ sung so sánh giữa kiến thức đãhọc với kiến thức thực tế trong thời gian tập làm, giúp em có được sự tựtin, gảm bớt bỡ ngỡ khi ra trường đi làm sau này. Trêng TCBC Kinh tÕ - Kü thuËt B¾c Th¨ng Long B¸o c¸o Tèt nghiÖpĐể hoàn thành được đợt thực tập và có được kết quả thực tập ( hoànthành phần chuyên đề của mình ) là nhờ sự hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tìnhcủa thầy giáo VŨ ĐÌNH VANH và các anh, các chị phòng kế toán công tyTNHH Minh Trí. Em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ban giámhiệu trường TC Kinh Tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long đã tạo cho em có cơhội làm quen, tiếp xúc với công việc thực tế. Em cũng xin chân thành cảmơn thầy giáo VŨ ĐÌNH VANH và các anh, các chị phòng kế toán tại côngty TNHH Minh Trí đã tạo điều kiện và nhiệt tình giúp đỡ em trong suốtthời gian thực tập tại công ty.Em xin chân thành cảm ơn !

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động