Đề tài thực tập - Công tác tổ chức kế toán tổng hợp tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì.

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

17/11/2017 104 18 73 Trang doc

Khoa kk
MC LC
Li nói đu......................................................................................................2
Phn I : Đc đim t chc ng tác kế toán ti nghip may
xut khu Thanh Trì...........................................................................3
I- Đc đim tchc b máy kế toán tại xí nghip...........................3
II- Đc đim vận dng chế đ kế toán ti xí nghip.........................4
Phn II :Công tác hch toán kế toán ti xí nghiệp .....................................8
I- S dư đu k ca các tài khoản....................................................8
II- S dư chi tiết ca mt s tài khon..............................................9
III- các nghip v phát sinh trong k..................................................11
IV- Lp chng t gc............................................................................16
V- Đnh khoản và phn ánh vào đồ tài khon ............................25
VI- S kế toán chi tiết ..........................................................................34
VII- S kế toán tng hp ......................................................................42
VIII- Lp báo o tài chính.....................................................................57
Phn III : Đánh giá v t chc công tác kế toán ti xí nghip..................64
Kết luận ..........................................................................................................66
Chu ThÞ HiÒn - 1 -

MỤC LỤCLời nói đầu......................................................................................................2Phần I : Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì...........................................................................3 I- Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại xí nghiệp...........................3 II- Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại xí nghiệp.........................4Phần II :Công tác hạch toán kế toán tại xí nghiệp .....................................8I- Số dư đầu kỳ của các tài khoản....................................................8II- Số dư chi tiết của một số tài khoản..............................................9III- các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ..................................................11IV- Lập chứng từ gốc............................................................................16V- Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản ............................25VI- Sổ kế toán chi tiết ..........................................................................34VII- Sổ kế toán tổng hợp ......................................................................42VIII- Lập báo cáo tài chính.....................................................................57Phần III : Đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp..................64Kết luận ..........................................................................................................66 Chu ThÞ HiÒn - 1 - LỜI NÓI ĐẦU Hạch toán kế toán là một hệ thống thông tin kiểm tra về tình hình tàisản trong mối quan hệ với nguồn hình thành và sự vận động của nguồnhình thành tài sản đó. Hạch toán kế toán đã ra đời và phát triển từ rất lâu. Nó là một nhu cầukhách quan của bản thân quá trình sản xuất và xã hội. Nhu cầu này tồn tạitrong tất cả các hình thái xã hội khác nhau và ngày càng phát triển. Trongxã hội hiện đại ngày nay, với qui mô sản xuất ngày càng mở rộng, trình độxã hội hoá và sức phát triển ngày càng lớn thì việc tăng cường hạch toán kếtoán về mọi mặt càng trở lên cần thiết. Là một sinh viên ngành kế toán việc học tập, nghiên cứu về hạch toáncó vai trò quan trọng không thể thiếu. Đặc biệt đợt thực tập về kế toán tạixí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì là một cơ hội lớn cho em tiếp cận vậndụng, củng cố những kiến thức đã được trang bị trong nhà trường vào thựctế. Báo cáo thực tập tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì của em gồm có3 phần chính: PHẦN I: Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp may xuấtkhẩu Thanh Trì. PHẦN II: Công tác tổ chức kế toán tổng hợp tại xí nghiệp mayxuất khẩu Thanh Trì. PHẦN III: Đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp mayxuất khẩu Thanh Trì. Do lần đầu tiếp xúc với thực tế nên không tránh khỏi những bỡ ngỡcũng như thiếu sót, em mong thầy giáo và ban lãnh đạo xí nghiệp giúp đỡem trong việc hoàn thiện tư duy và lý luận của mình. Em xin chân thànhcảm ơn. Hà Nội , ngày tháng 1 năm 2005 Sinh viênCHU THỊ HIỀNChu ThÞ HiÒn - 2 - PHẦN I:ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP MAYXUẤT KHẨU THANH TRÌ.I- Tổ chức bộ máy kế toán tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì. Bộ máy kế toán là một bộ phận quan trọng cấu thành nên hệ thốngkiểm soát nội bộ của doanh nghiệp. Chất lượng , trình độ của đội ngũkế toán cũng như một cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán hợp lý sẽ góp phầnkhông nhỏ làm giảm rủi ro kiểm soát, làm tăng độ tin cậy của nhữngthông tin kế toán nói chung và của báo cáo tài chính nói riêng.Xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì có bộ máy kế toán được tổ chức rấtkhoa học hợp lý với những trang thiết bị hiện đại. Toàn bộ công việc kếtoán được thực hiện trên máy vi tính với những phần mềm tiên tiến nhất.Điều này đã giúp cho công tác kế toán trở lên đơn giản rất nhiều mà vẫnđảm bảo độ chính xác cao. Phòng kế toán của xí nghiệp có 5 người có trình độ đại học trở lên.Việc tổ chức bộ máy kế toán của xí nghiệp theo mô hình tập trung và cóthể được khái quát theo sơ đồ sau: Kế toán trưởng: Là người phụ trách điều hành chung về hạch toán kếtoán theo chế độ kế toán tài chính do nhà nước qui định, đồng thời Chu ThÞ HiÒn - 3 -Kế toán trưởngKế toán viênThứ 1Kế toán viên Thứ 2Thủ quỹKế toán viên Thứ 3

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động