Đề tài thực tập - công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

17/11/2017 262 35 3 Trang doc

Khoa kk
LỜI MỞ ĐẦU
Sản xuất ra của cải vật chất điều kiện cho sự tồn tại phát triển của hội
loài người. Cùng với hội, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
đã, đang được mở rộng và ngày càng phát triển không ngừng.
Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trường sự quản của Nhà
nước, các doanh nghiệp đang một môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi: các
doanh nghiệp được tự do phát triển, tự do cạnh tranh bình đẳng trước pháp luật, thị
trường trong nước được mở cửa; song cũng vấp phải không ít khó khăn từ sự tác động
của quy luật cạnh tranh của chế mới. Để vượt qua quá trình chọn lọc, đào thải khắt
khe của thị trường các doanh nghiệp phải giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến hoạt
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình trong đó việc đẩy mạnh sản xuất
tiêu thụ sản phẩm là vấn đề mang tính sống còn của doanh nghiệp.
Thực hiện sản xuất kinh doanh trong chế thị trường, kế toán một trong
những công cụ quản đắc lực các doanh nghiệp. Công tác kế toán bao gồm nhiều
khâu, nhiều phần hành khác nhau nhưng giữa chúng có mối quan hệ hữu cơ gắn bó tạo
thành một hệ thống quản hiệu quả. Trong số đó, kế toán thành phẩm tiêu thụ
thành phẩm một mắt xích quan trọng không thể thiếu được. Bởi phản ánh, giám
đốc tình hình biến động của thành phẩm, quá trình tiêu thụ xác định kết quả cuối
cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh.
Xuất phát từ tầm quan trọng đó, thông qua sự hướng dần tận tình của giáo
Thạc Đào Diệu Hằng tập thể cán bộ phòng tài chính kế toán của Công ty CP
May 10 em đi sâu nghiên cứu đề tài Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm
tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10”.
Mục đích nghiên cứu của đề tài khái quát những sở luận và dựa vào
để nghiên cứu thực tiễn, phản ánh những mặt thuận lợi khó khăn tại một doanh
nghiệp, đề xuất những phương hướng giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán
thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm.
Đối tượng nghiên cứu đây công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành
phẩm tại Công ty cổ phần May 10.
Phương pháp nghiên cứu: Tìm hiểu công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ
thành phẩm tại Công ty cphần May 10 thông qua phương pháp thống kê, so sánh
các phương pháp của kế toán. Từ đó lựa chọn những mẫu phù hợp với mục đích
1
nghiên cứu, rút ra những nhận xét cũng như tìm ra những giải pháp tối ưu cho công tác
kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10.
Bố cục của luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận ra luận văn được chia thành
3 chương
Chương 1: Lý luận chung về kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành trong các
doanh nghiệp sản xuất.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm
tại Công ty cổ phần May 10.
Chương 3: Một giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm tại
Công ty cổ phần May 10
Do trình độ, kinh nghiệm còn hạn chế, thời gian được tìm hiểu tại Công ty
không dài nên dù đã rất cố gắng song chắc chắn Luận văn tốt nghiệp này sẽ không thể
tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy
cũng như của các cán bộ phòng Tài chính - kế toán công ty để Luận văn này hoàn
thiện và có ích hơn.
Em xịn chân thành cảm ơn !
Hà Nội: Ngày .. tháng … năm 2005
2
CHƯƠNG 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ
THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ
THANH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
Sản xuất hàng hoá ra đời đã đánh dấu sự phát triển của nền sản xuất hội
cho đến nay nó đã phát triển đến giai đoạn cao, đó là nền kinh tế thị trường. Thị trường
là nơi tập trung các quan hệ sản xuất hàng hoá, là mục tiêu và cũng là nơi kết thúc quá
trình kinh doanh. Điều quyết định sự tồn tại của một doanh nghiệp thị trường chấp
nhận sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp đó cả về chất lượng, mẫu
đi tới chấp nhận giá cả của sản phẩm. Để đánh giá khách quan giám đốc toàn diện
mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán được sử dụng như một
công cụ sắc bén và có hiệu lực nhất.
Một trong những nội dung chủ yếu của kế toán quá trình sản xuất tiêu thụ là
kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm. Ý nghĩa to lớn của kế toán thành phẩm và
tiêu thụ thành phẩm đòi hỏi các doanh nghiệp áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để
tổ chức kế toán thành phẩm khoa học, hợp đúng chế độ Tài chính kế toán của Nhà
nước, đảm bảo phản ánh chính xác, trung thực, khách quan tình hình nhập - xuất - tồn
kho thành phẩm, tình hình thực hiện kế toán tiêu thụ thành phẩm, xác định doanh thu
bánng, từ đó xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiêp. Thực hiện chính xác,
nhanh chóng kế toán thành phẩm, doanh thu bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ
không chỉ mang lại lợi ích đối với từng doanh nghiệp màtầm vĩcông tác đó còn
góp phần định lượng toàn bộ nền kinh tế.
1.1.1. Thành phẩm và ý nghĩa cuả thành phẩm
Thành phẩm những sản phẩm đã kết thúc quy trình công nghệ do doanh
nghiệp thực hiện hoặc thuê ngoài gia công chế biên, đã được kiểm nghiệm phù hợp với
tiêu chuẩn kỹ thuật quy định đã được nhập kho để bán hoặc giao thẳng cho người mua.
Trong doanh nghiệp công nghiệp, sản phẩm của từng bước công nghệ, từng giai
đoạn sản xuất mới chỉ nửa thành phẩm, nửa thành phẩm còn lại phải tiếp tục chế
biến cho đến khi hoàn chỉnh. Những nửa thành phẩm đóng vai trò quan trọng và có giá
trị sử dụng tương đối đầy đủ trong nền kinh tế thì nửa thành phẩm đó có thể bán ra
ngoài. Tức là thành phẩm và nửa thành phẩm chỉ là những khái niệm xét trong phạm vi
một doanh nghiệp cụ thể. Do vậy, thanh phẩm của doanh nghiệp này có thể chỉ nửa
3

LỜI MỞ ĐẦUSản xuất ra của cải vật chất là điều kiện cho sự tồn tại và phát triển của Xã hộiloài người. Cùng với xã hội, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệpđã, đang được mở rộng và ngày càng phát triển không ngừng.Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhànước, các doanh nghiệp đang có một môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi: cácdoanh nghiệp được tự do phát triển, tự do cạnh tranh và bình đẳng trước pháp luật, thịtrường trong nước được mở cửa; song cũng vấp phải không ít khó khăn từ sự tác độngcủa quy luật cạnh tranh của cơ chế mới. Để vượt qua quá trình chọn lọc, đào thải khắtkhe của thị trường các doanh nghiệp phải giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến hoạtđộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình trong đó việc đẩy mạnh sản xuất vàtiêu thụ sản phẩm là vấn đề mang tính sống còn của doanh nghiệp.Thực hiện sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường, kế toán là một trongnhững công cụ quản lý đắc lực ở các doanh nghiệp. Công tác kế toán bao gồm nhiềukhâu, nhiều phần hành khác nhau nhưng giữa chúng có mối quan hệ hữu cơ gắn bó tạothành một hệ thống quản lý hiệu quả. Trong số đó, kế toán thành phẩm và tiêu thụthành phẩm là một mắt xích quan trọng không thể thiếu được. Bởi nó phản ánh, giámđốc tình hình biến động của thành phẩm, quá trình tiêu thụ và xác định kết quả cuốicùng của hoạt động sản xuất kinh doanh.Xuất phát từ tầm quan trọng đó, thông qua sự hướng dần tận tình của cô giáoThạc sĩ Đào Diệu Hằng và tập thể cán bộ phòng tài chính – kế toán của Công ty CPMay 10 em đi sâu nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm vàtiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10”. Mục đích nghiên cứu của đề tài là khái quát những cơ sở lý luận và dựa vào nóđể nghiên cứu thực tiễn, phản ánh những mặt thuận lợi và khó khăn tại một doanhnghiệp, đề xuất những phương hướng giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toánthành phẩm và tiêu thụ thành phẩm.Đối tượng nghiên cứu ở đây là công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thànhphẩm tại Công ty cổ phần May 10.Phương pháp nghiên cứu: Tìm hiểu công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụthành phẩm tại Công ty cổ phần May 10 thông qua phương pháp thống kê, so sánh vàcác phương pháp của kế toán. Từ đó lựa chọn những mẫu phù hợp với mục đích1 nghiên cứu, rút ra những nhận xét cũng như tìm ra những giải pháp tối ưu cho công táckế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10.Bố cục của luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận ra luận văn được chia thành3 chươngChương 1: Lý luận chung về kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành trong cácdoanh nghiệp sản xuất.Chương 2: Thực trạng công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩmtại Công ty cổ phần May 10.Chương 3: Một só giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tạiCông ty cổ phần May 10Do trình độ, kinh nghiệm còn hạn chế, thời gian được tìm hiểu tại Công tykhông dài nên dù đã rất cố gắng song chắc chắn Luận văn tốt nghiệp này sẽ không thểtránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy côcũng như của các cán bộ phòng Tài chính - kế toán công ty để Luận văn này hoànthiện và có ích hơn.Em xịn chân thành cảm ơn !Hà Nội: Ngày .. tháng … năm 2005 2 CHƯƠNG 1LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤTHÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤTHANH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤTSản xuất hàng hoá ra đời đã đánh dấu sự phát triển của nền sản xuất xã hội vàcho đến nay nó đã phát triển đến giai đoạn cao, đó là nền kinh tế thị trường. Thị trườnglà nơi tập trung các quan hệ sản xuất hàng hoá, là mục tiêu và cũng là nơi kết thúc quátrình kinh doanh. Điều quyết định sự tồn tại của một doanh nghiệp là thị trường chấpnhận sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp đó cả về chất lượng, mẫu mã vàđi tới chấp nhận giá cả của sản phẩm. Để đánh giá khách quan và giám đốc toàn diệnmọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán được sử dụng như mộtcông cụ sắc bén và có hiệu lực nhất.Một trong những nội dung chủ yếu của kế toán quá trình sản xuất và tiêu thụ làkế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm. Ý nghĩa to lớn của kế toán thành phẩm vàtiêu thụ thành phẩm đòi hỏi các doanh nghiệp áp dụng nhiều biện pháp khác nhau đểtổ chức kế toán thành phẩm khoa học, hợp lý đúng chế độ Tài chính kế toán của Nhànước, đảm bảo phản ánh chính xác, trung thực, khách quan tình hình nhập - xuất - tồnkho thành phẩm, tình hình thực hiện kế toán tiêu thụ thành phẩm, xác định doanh thubán hàng, từ đó xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiêp. Thực hiện chính xác,nhanh chóng kế toán thành phẩm, doanh thu bán hàng và xác định kết quả tiêu thụkhông chỉ mang lại lợi ích đối với từng doanh nghiệp mà ở tầm vĩ mô công tác đó còngóp phần định lượng toàn bộ nền kinh tế. 1.1.1. Thành phẩm và ý nghĩa cuả thành phẩmThành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc quy trình công nghệ do doanhnghiệp thực hiện hoặc thuê ngoài gia công chế biên, đã được kiểm nghiệm phù hợp vớitiêu chuẩn kỹ thuật quy định đã được nhập kho để bán hoặc giao thẳng cho người mua.Trong doanh nghiệp công nghiệp, sản phẩm của từng bước công nghệ, từng giaiđoạn sản xuất mới chỉ là nửa thành phẩm, nửa thành phẩm còn lại phải tiếp tục chếbiến cho đến khi hoàn chỉnh. Những nửa thành phẩm đóng vai trò quan trọng và có giátrị sử dụng tương đối đầy đủ trong nền kinh tế thì nửa thành phẩm đó có thể bán rangoài. Tức là thành phẩm và nửa thành phẩm chỉ là những khái niệm xét trong phạm vimột doanh nghiệp cụ thể. Do vậy, thanh phẩm của doanh nghiệp này có thể chỉ là nửa3

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động