Đề tài Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Tuấn Nghiệp

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

06/11/2017 5.966 931 47 Trang doc

Khoa kk
Danh mục các từ viết tắt:
- Trách nhiệm hữu hạn – TNHH.
- Công ty- Cty
- Tài sản cố định- TSCĐ
- Giá trị gia tăng- GTGT
- Tài khoản- TK
- Xây dựng cơ bản- XDCB
- Nguồn vốn kinh doanh- NVKD
- Sản xuất kinh doanh- SXKD
- Nguyên vật liệu- NVL.
- Bảo hiểm xã hội- BHXH.
- Bảo hiểm y tế- BHYT
- Kinh phí công đoàn- KPCĐ.
- Phát sinh- PS
- Chiết khấu thương mại- CKTM.
- Chi phí bán hàng- CPBH.
- Thu nhập doanh nghiệp- TNDN.
- Kết chuyển- KC.
1

Danh mục các từ viết tắt:- Trách nhiệm hữu hạn – TNHH.- Công ty- Cty- Tài sản cố định- TSCĐ- Giá trị gia tăng- GTGT- Tài khoản- TK - Xây dựng cơ bản- XDCB- Nguồn vốn kinh doanh- NVKD- Sản xuất kinh doanh- SXKD- Nguyên vật liệu- NVL.- Bảo hiểm xã hội- BHXH.- Bảo hiểm y tế- BHYT- Kinh phí công đoàn- KPCĐ.- Phát sinh- PS- Chiết khấu thương mại- CKTM.- Chi phí bán hàng- CPBH.- Thu nhập doanh nghiệp- TNDN.- Kết chuyển- KC.1 LỜI MỞ ĐẦU“ Học đi đôi với hành” giáo dục kết hợp với sản xuất, đó là phương châm giáodục của Đảng, của nhà trường, của nhà nước chủ nghĩa xã hội chúng ta.Từ phương châm đó, sau khi học xong phần lý thuyết về chuyên ngành kế toán,lãnh đạo nhà trường đã cho sinh viên chúng em thâm nhập thực tế nhằm củng cố vậndụng những lý luận đã học được vào sản xuất, vừa nâng cao năng lực tay nghề chuyênmôn, vừa làm chủ được công việc sau này khi tốt nghiệp ra trường về công tác tại cơquan, xí nghiệp có thể nhanh chóng hòa nhập và đảm đương các nhiệm vụ được phâncông.Sau thời gian đầu thực tập tại công ty TNHH Tuấn Nghiệp, em đã tìm hiểu, phântích, đánh giá những kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời so sánh với lýthuyết đã học được trong nhà trường để rút ra kết luận cơ bản trong sản xuất kinhdoanh đó là lợi nhuận. Muốn có lợi nhuận cao phải có phương án sản xuất hợp lý, phảicó thị trường mở rộng, giá cả hợp lý và đặc biệt để đạt được điều đó cần tính toán vàxác định hiệu quả của từng hoạt động sản xuất kinh doanh, làm cơ sở vạch ra chiếnlược kinh doanh. Riêng đối với doanh nghiệp có hoạt động thương mại nhiều như Công ty TNHHTuấn Nghiệp thì kế toán bán hàng là một bộ phận công việc phức tạp và chiếm tỷ trọnglớn trong toàn bộ công việc kế toán. Việc tổ chức hợp lý quá trình hạch toán kế toánbán hàng là yêu cầu hết sức cần thiết không riêng với bất cứ doanh nghiệp thương mạinào.Trên cơ sở đó và được sự giúp đỡ của cán bộ kế toán ở Công ty nơi em thực tập, sựhướng dẫn nhiệt tình của cô giáo, em đã mạnh dạn đi sâu vào nghiên cứu chuyên đề:” Kếtoán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Tuấn Nghiệp” vàchọn làm chuyên đề tốt nghiệp cho mình.Dưới đây là nội dung của chuyên đề thực tập, nội dung của chuyên đề ngoài lờimở đầu và kết luận gồm có 3 chương:Chương 1: Lí luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tạicông ty TNHH Tuấn NghiệpChương 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanhtại công ty TNHH Tuấn Nghiệp.Chương 3: Nhận xét, đánh giá về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quảkinh doanh tại công ty TNHH Tuấn Nghiệp.Với thời gian thực tập còn ít, kiến thức thực tế còn hạn chế, vì vậy sẽ không tránhkhỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự giúp đỡ, đóng góp của các thầy côgiáo để chuyên đề này được hoàn chỉnh hơn.2 Em xin chân thành cảm ơn!Bắc Giang, ngày 05 tháng 05 năm 2013.Sinh viênHà Thị Hồng Thảo3

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động