Chăm sóc con ốm đau hưởng BHXH

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

02/07/2018 169 51 2 Trang doc

ngocanh
Chế độ BHXH nghỉ chăm con cho các bố mẹ như thế nào?
Việc con nhỏ ốm đau là điều không tránh khỏ trong các gia đình. Nhằm tạo điều
kiện cho các ông bố bà mẹ, bảo hiểm xã hội đã có những chế độ ưu ái cho bố mẹ
có thể nghỉ chăm con ở nhà mà vẫn được hưởng lương theo quy định của pháp
luật.
1. Điều kiện để bố mẹ hưởng BHXH khi chăm sóc con ốm
Con dưới 7 tuổi bị ốm phải nghỉ việc để chăm sóc, có xác nhận của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền
2. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm
Theo điều 27 Luật BHXH năm 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi con
ốm đau như sau:
- Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính
theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi; tối đa là
15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi (*)
- Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH thì thời gian hưởng chế độ khi
con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau quy định tại điều này tính theo
ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.
Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH, thời gian hưởng chế độ khi con
ốm đau của mỗi người cha hoặc mẹ hoặc cả hai cùng nghỉ việc để chăm sóc con
ốm theo quy định trên(*).
3. Mức hưởng chế độ khi con ốm đau
Mức hưởng chế độ = (Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề
trước khi nghỉ việc/24)* 75%*Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ
4. Hồ sơ để hưởng chế bảo hiểm xã hội nghỉ chăm sóc con ốm
- Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao động hoặc con của người
lao động điều trị nội trú. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động
điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.
Chế độ BHXH nghỉ chăm con cho các bố mẹ như thế nào?Việc con nhỏ ốm đau là điều không tránh khỏ trong các gia đình. Nhằm tạo điều kiện cho các ông bố bà mẹ, bảo hiểm xã hội đã có những chế độ ưu ái cho bố mẹ có thể nghỉ chăm con ở nhà mà vẫn được hưởng lương theo quy định của pháp luật.1. Điều kiện để bố mẹ hưởng BHXH khi chăm sóc con ốmCon dưới 7 tuổi bị ốm phải nghỉ việc để chăm sóc, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền2. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một nămTheo điều 27 Luật BHXH năm 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau như sau:- Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi (*)- Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau quy định tại điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc mẹ hoặc cả hai cùng nghỉ việc để chăm sóc con ốm theo quy định trên(*).3. Mức hưởng chế độ khi con ốm đauMức hưởng chế độ = (Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc/24)* 75%*Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ4. Hồ sơ để hưởng chế bảo hiểm xã hội nghỉ chăm sóc con ốm- Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. - Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài thì hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này được thay bằng bản dịch tiếng Việt của giấy khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài cấp.- Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau do người sử dụng lao động lập.

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động