Cách dùng photoshop tạo wordpress theme - Seminar

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

09/11/2017 4.139 842 25 Trang pdf

nakamoto

Thể loại : Thiết kế đồ họa

Từ khóa
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGH
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com
PSD WORDPRESS THEME
1- Chuẩn bị:
-i wordpress.
- Tải source lab tại đây.
2- c bước thực hiện:
B1: Cắt hình trong photoshop chuyển thành HTML.
B2: y dựng cấu tc trang tĩnh + CSS.
B3: Chuyển đổi trang tĩnh HTML thành theme Wordpress.
B4: Hưởng thụ.
3- Chi tiết thực hin:
Giao diện sau khi thiết kế.