BỘ NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ CÔNG TY_SSC

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

26/03/2020 125 2 172 Trang pdf

NGUYỄN BÌNH

Thể loại : Kinh tế - Quản lý

Từ khóa
BỘ NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ CÔNG TY
THEO THÔNG LỆ TỐT NHẤT
VIETNAM CORPORATE GOVERNANCE CODE
OF BEST PRACTICES
Dành cho công ty đại chúng tại Việt Nam
For public companies in Vietnam
Ấn bản đầu tiên - First Edition | Tháng 8/2019 - August 2019
Contacts
State Securities Commission of Vietnam
234 Luong The Vinh, Nam Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam
Hanoi Stock Exchange
2 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem District, Ha Noi, Viet Nam
Hochiminh Stock Exchange
16 Vo Van Kiet, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
BỘ NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ CÔNG TYTHEO THÔNG LỆ TỐT NHẤT VIETNAM CORPORATE GOVERNANCE CODEOF BEST PRACTICESDành cho công ty đại chúng tại Việt NamFor public companies in VietnamẤn bản đầu tiên - First Edition | Tháng 8/2019 - August 2019ContactsState Securities Commission of Vietnam234 Luong The Vinh, Nam Tu Liem District, Ha Noi, Viet NamHanoi Stock Exchange2 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem District, Ha Noi, Viet NamHochiminh Stock Exchange16 Vo Van Kiet, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam Ấn bản đầu tiên - Tháng 8/2019BỘ NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ CÔNG TYTHEO THÔNG LỆ TỐT NHẤTDÀNH CHO CÔNG TY ĐẠI CHÚNG TẠI VIỆT NAM

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động