BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

17/08/2018 134 28 2 Trang doc

ngocanh
Mẫu BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN GTGT theo Thông tư 39/2014/TT-BTC
Khi nào thì hủy hóa đơn. Mẫu biên bản Hủy hóa đơn GTGT viết sai theo Thông tư 39/2014/TT-
BTC mới nhất hiện nay để các bạn cùng tham khảo.
1. Khi nào thì hủy hóa đơn
a) Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa
đơn.
b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn
hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường
hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực
hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn
chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày
tìm lại được hóa đơn đã mất.
c) Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế
toán.
d) Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo
quy định của pháp luật.
2. Mẫu BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN GTGT theo Thông tư 39/2014/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—oOo—
BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN
Số 01 /BBTHHĐ
Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn
bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số
51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
Hôm nay, ngày 30 / 7 /2018. chúng tôi gồm có:
Mẫu BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN GTGT theo Thông tư 39/2014/TT-BTCKhi nào thì hủy hóa đơn. Mẫu biên bản Hủy hóa đơn GTGT viết sai theo Thông tư 39/2014/TT-BTC mới nhất hiện nay để các bạn cùng tham khảo.1. Khi nào thì hủy hóa đơna) Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóađơn.b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạnhủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.c) Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.d) Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theoquy định của pháp luật.2. Mẫu BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN GTGT theo Thông tư 39/2014/TT-BTCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—oOo—BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠNSố 01 /BBTHHĐ – Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơnbán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. – Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.Hôm nay, ngày 30 / 7 /2018. chúng tôi gồm có: BÊN MUA: CÔNG TY cổ phần SX&TMDV Đức MinhĐịa chỉ:số 151 tổ 47 phố Tô Hiệu phường Nghĩa Đô quận Cầu Giấy, Hà NộiMã số thuế: 0105759274Người đại diện: Bùi Thanh Dũng Chức vụ: Giám đốcBÊN BÁN: Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc AnhĐịa chỉ: Số 152 - 154 đường Trần Duy Hưng, tổ 12, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. HàNội, Việt Nam Mã số thuế: 0101417128Người đại diện: Mai Tuấn Anh Chức vụ: Giám đốcChúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:1. Hoá đơn bị huỷ số: do 01GTKT3/001 ký hiệu: PA/12P, số 0000322 Phát hành ngày16/07/201182. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:STT Tên hàng hóa, dịchvụĐơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền1 Máy tính xách tayDELLChiếc 3 20.000.000 60.000.0002Cộng tiền hàng: 60.000.000Thuế suất GTGT: 10%, Tiền thuế GTGT: .000.000Tổng cộng tiền thanh toán: 66.000.000Số tiên viết bằng chữ: Sau mưới sáu triệu đồng3. Lý do huỷ hoá đơn: Ghi sai số lượng hàng hóaVậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kếtkhông sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trịpháp lý như nhau.Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.ĐẠI DIỆN BÊN MUA ĐẠI DIỆNBÊN BÁN

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động