Bia 1 - tran van thanh

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

05/08/2019 314 6 58 Trang doc

vũ thành tuấn

Thể loại : Kế toán thuế

Từ khóa
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HÔI
TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ HÀ NÔI
KHÓA : 2017 -2019
ĐỀ TÀI: LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN
TRÍCH THEO LƯƠNG
Giảng viên hướng dẫn :MAI VÂN ANH
Sinh viên thực hiện : TRẦN VĂN THANH
Đơn vị thực tập : CÔNG TY TNHH
DỆT MAY NGA THÀNH
Lớp : QP15C
Hà Nội, tháng 8 năm 2019
1
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HÔITRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ HÀ NÔIKHÓA : 2017 -2019ĐỀ TÀI: LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢNTRÍCH THEO LƯƠNG Giảng viên hướng dẫn :MAI VÂN ANH Sinh viên thực hiện : TRẦN VĂN THANH Đơn vị thực tập : CÔNG TY TNHH DỆT MAY NGA THÀNH Lớp : QP15C Hà Nội, tháng 8 năm 20191 BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HÔITRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ HÀ NÔIKHÓA : 2017 -2019BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI : LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNGGiảng viên hướng dẫn : MAI VÂN ANH Sinh viên thực hiện : TRẦN VĂN THANH Đơn vị thực tập : CÔNG TY TNHH DỆT MAY NGA THÀNH Lớp : QP15C Hà Nội, tháng 8 năm 20192 LỜI NÓI ĐẦUTrong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiệnnay thì nhân tố lao động là một trong những nhân tố quyết định đến kết quả hoạtđộng sản xuất kinh doanh. Lao động là hoạt động chân tay trí óc của con người,nhằm biến đổi các vật tự nhiên tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thầnphục vụ nhu cầu của chính con người. Lao động có năng suất, chất lượng vàhiệu quả cao chính là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước; là yếu tốquyết định trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất.Đối với người lao động (NLĐ) sức lao động mà họ bỏ ra để đạt được lợiích cụ thể đó là tiền công (lương) mà người sử dụng lao động sẽ trả, nó là phầnthù lao lao động để tái sản xuất sức lao động bù đắp hao phí lao động của NLĐtrong quá trình sản xuất kinh doanh. Tiền lương là phần thu nhập chính củaNLĐ thể hiện thời gian và kết quả lao động mà họ thực hiện.Ngoài ra để đảm bảo tái tạo sức lao động và cuộc sống lâu dài của ngườilao động, theo chính sách của Nhà nước, chế độ hiện hành, doanh nghiệp cònphải tính vào chi phí sản xuất kinh doanh một bộ phận chi phí gồm các khoảntrích theo lương: Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm ytế (BHYT), bảo hiểmthất nghiệp (BHTN), kinh phí công đoàn (KPCĐ).Nhận thức được tầm quan trọng, vai trò và ý nghĩa của công tác tiền lươngtrong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần phát triển công nghệ Vshome, vớikiến thức chuyên ngành học tập tại nhà trường của mình, căn cứ vào tình hìnhlao động và tiền lương tại Công ty em xin được trình bày khóa luận: “Thựctrạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công tyTNHH dệt may Nga Thành.”Báo cáo thực tập tốt nghiệp của em gồm :LỜI NÓI ĐẦUCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TYCHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG .CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊKẾT LUẬN3

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động