BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH GIẤY SẢN PHẨM TOYO

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

11/04/2020 196 13 2 Trang doc

Tuấn Tú

Thể loại : Thực tập kế toán

Từ khóa
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH GIẤY SẢN PHẨM TOYO (VIỆT)
I – Giới thiệu công ty
Đối tượng - CÔNG TY TNHH GIẤY SẢN PHẨM TOYO (VIỆT) - là một công ty
100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập vào năm 1993. Đối tượng đang
hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư số 635 / GP do Bộ Kế hoạch và Đầu
tư cấp. Trụ sở và nhà máy của công ty đặt tại đường A, khu công nghiệp Bình
Chiêu - phường Bình Chiêu - quận Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh. Bây
giờ, đối tượng có khoảng 110 nhân viên. Môn học chuyên sản xuất giấy
nhôm, bao thuốc lá, lõi giấy, giấy nghiêng Các sản phẩm chính của môn học
là các loại giấy nhôm. Các đối tượng nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất chủ
yếu từ Singapore, Nhật Bản và các nước EU. Các sản phẩm của đối tượng
không chỉ được tiêu thụ ở thị trường trong nước mà còn ở thị trường nước
ngoài. Hiện tại, đối tượng xuất khẩu sản phẩm của mình sang Trung Đông
như Ả Rập, Dubai. Về mặt tài chính, đối tượng hoạt động hiệu quả. Doanh thu
và lợi nhuận sau thuế tăng hàng năm. Doanh thu đạt 11.722.826 USD trong
năm 2011. Trách nhiệm của tổng tài sản là thấp. Nó có nghĩa là đối tượng có
bảo đảm cho việc trả nợ quy mô nhỏ. ROA, ROE, NPM và GPM cao hơn tỷ lệ
trung bình của ngành. Dự kiến tỷ lệ lợi nhuận và lợi nhuận của công ty sẽ tiếp
tục được cải thiện trong vài năm tới. Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi đã có
sự giúp đỡ của CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM GIẤY TOYO (VIET) trong việc
cung cấp các báo cáo tài chính mới nhất, nhưng CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM
GIẤY CỦA CÔNG TY TOYO (VIỆT) đã từ chối. Theo chúng tôi, chủ đề có khả
năng đáp ứng giao dịch kinh doanh nhỏ thông thường ... Doanh thu và lợi
nhuận sau thuế tăng hàng năm. Doanh thu đạt 11.722.826 USD trong năm
2011. Trách nhiệm của tổng tài sản là thấp. Nó có nghĩa là đối tượng có bảo
đảm cho việc trả nợ quy mô nhỏ. ROA, ROE, NPM và GPM cao hơn tỷ lệ
trung bình của ngành. Dự kiến tỷ lệ lợi nhuận và lợi nhuận của công ty sẽ tiếp
tục được cải thiện trong vài năm tới. Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi đã có
sự giúp đỡ của CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM GIẤY TOYO (VIET) trong việc
cung cấp các báo cáo tài chính mới nhất, nhưng CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM
GIẤY CỦA CÔNG TY TOYO (VIỆT) đã từ chối. Theo chúng tôi, chủ đề có khả
năng đáp ứng giao dịch kinh doanh nhỏ thông thường ... Doanh thu và lợi
nhuận sau thuế tăng hàng năm. Doanh thu đạt 11.722.826 USD trong năm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH GIẤY SẢN PHẨM TOYO (VIỆT)I – Giới thiệu công tyĐối tượng - CÔNG TY TNHH GIẤY SẢN PHẨM TOYO (VIỆT) - là một công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập vào năm 1993. Đối tượng đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư số 635 / GP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp. Trụ sở và nhà máy của công ty đặt tại đường A, khu công nghiệp BìnhChiêu - phường Bình Chiêu - quận Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ, đối tượng có khoảng 110 nhân viên. Môn học chuyên sản xuất giấy nhôm, bao thuốc lá, lõi giấy, giấy nghiêng Các sản phẩm chính của môn học là các loại giấy nhôm. Các đối tượng nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất chủ yếu từ Singapore, Nhật Bản và các nước EU. Các sản phẩm của đối tượng không chỉ được tiêu thụ ở thị trường trong nước mà còn ở thị trường nước ngoài. Hiện tại, đối tượng xuất khẩu sản phẩm của mình sang Trung Đông như Ả Rập, Dubai. Về mặt tài chính, đối tượng hoạt động hiệu quả. Doanh thuvà lợi nhuận sau thuế tăng hàng năm. Doanh thu đạt 11.722.826 USD trong năm 2011. Trách nhiệm của tổng tài sản là thấp. Nó có nghĩa là đối tượng có bảo đảm cho việc trả nợ quy mô nhỏ. ROA, ROE, NPM và GPM cao hơn tỷ lệ trung bình của ngành. Dự kiến tỷ lệ lợi nhuận và lợi nhuận của công ty sẽ tiếp tục được cải thiện trong vài năm tới. Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi đã có sự giúp đỡ của CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM GIẤY TOYO (VIET) trong việc cung cấp các báo cáo tài chính mới nhất, nhưng CÔNG TY TNHH SẢN PHẨMGIẤY CỦA CÔNG TY TOYO (VIỆT) đã từ chối. Theo chúng tôi, chủ đề có khả năng đáp ứng giao dịch kinh doanh nhỏ thông thường ... Doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng hàng năm. Doanh thu đạt 11.722.826 USD trong năm 2011. Trách nhiệm của tổng tài sản là thấp. Nó có nghĩa là đối tượng có bảo đảm cho việc trả nợ quy mô nhỏ. ROA, ROE, NPM và GPM cao hơn tỷ lệ trung bình của ngành. Dự kiến tỷ lệ lợi nhuận và lợi nhuận của công ty sẽ tiếp tục được cải thiện trong vài năm tới. Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi đã có sự giúp đỡ của CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM GIẤY TOYO (VIET) trong việc cung cấp các báo cáo tài chính mới nhất, nhưng CÔNG TY TNHH SẢN PHẨMGIẤY CỦA CÔNG TY TOYO (VIỆT) đã từ chối. Theo chúng tôi, chủ đề có khả năng đáp ứng giao dịch kinh doanh nhỏ thông thường ... Doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng hàng năm. Doanh thu đạt 11.722.826 USD trong năm 2011. Trách nhiệm của tổng tài sản là thấp. Nó có nghĩa là đối tượng có bảo đảm cho việc trả nợ quy mô nhỏ. ROA, ROE, NPM và GPM cao hơn tỷ lệ trung bình của ngành. Dự kiến tỷ lệ lợi nhuận và lợi nhuận của công ty sẽ tiếp tục được cải thiện trong vài năm tới. Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi đã có sự giúp đỡ của CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM GIẤY TOYO (VIET) trong việc cung cấp các báo cáo tài chính mới nhất, nhưng CÔNG TY TNHH SẢN PHẨMGIẤY CỦA CÔNG TY TOYO (VIỆT) đã từ chối. Theo chúng tôi, chủ đề có khả năng đáp ứng giao dịch kinh doanh nhỏ thông thường ... NPM và GPM cao hơn tỷ lệ trung bình của ngành. Dự kiến tỷ lệ lợi nhuận và lợi nhuận của công ty sẽ tiếp tục được cải thiện trong vài năm tới. Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi đã có sự giúp đỡ của CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM GIẤY TOYO (VIET) trong việc cung cấp các báo cáo tài chính mới nhất, nhưng CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM GIẤY CỦA CÔNG TY TOYO (VIỆT) đã từ chối. Theo chúng tôi, chủ đề có khả năng đáp ứng giao dịch kinh doanh nhỏ thông thường ... NPM và GPM cao hơn tỷ lệ trung bình của ngành. Dự kiến tỷ lệ lợi nhuận và lợi nhuận của công ty sẽ tiếp tục được cải thiện trong vài năm tới. Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi đã có sự giúp đỡ của CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM GIẤY TOYO (VIET) trong việc cung cấp các báo cáo tài chính mới nhất, nhưng CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM GIẤY CỦA CÔNG TY TOYO (VIỆT) đã từ chối. Theo chúng tôi, chủ đề có khả năng đáp ứng giao dịch kinh doanh nhỏ thông thường ...Link truy cập báo cáo tài chính: https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/toyo-viet-paper-product-co-ltd_6959

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động