5 lỗi kế toán thường gặp khi nộp thuế điện tử và cách khắc phục

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

23/08/2018 130 29 2 Trang doc

ngocanh
Các cách khắc phục những lỗi về nộp thuế điện tử 2018 mà kế toán hay gặp
Nộp thuế điện tử giúp cho kế toán tiết kiệm được thời gian cũng như các bước
phức tạp về quy trình tại nơi nộp thuế. Tuy nhiên, khi nộp thuế điện tử vẫn có
những phát sinh và lỗi làm cho kế toán còn lúng túng. Bởi vậy, hãy cùng Kế toán
Đức Minh đi tìm cách khắc phục cho những lỗi về nộp thuế điện tử 2018 mà kế
toán hay gặp nhé
1. Kế toán đăng ký sai thông tin khi nộp thuế điện tử
- Trường hợp kế toán đăng ký nhầm ngân hàng: khi đó kế toán cần đến chi nhánh
ngân hàng gần nhất để đề nghị hủy, khi đó chi nhánh ngân hàng đăng ký nhầm có
căn cứ từ chối đăng ký nộp thuế của kế toán.
- Trường đăng ký đúng ngân hàng nhưng sai thông tin đăng ký của doanh nghiệp:
đối với trường hợp này kế toán cần liên hệ trực tiếp với chi nhanh ngân hàng để
nhận được hỗ trợ hủy đăng ký.
2. Kế toán đăng ký sai đia chỉ email (hoặc email đó không còn sử dụng) hay là kế
toán quên mật khẩu đăng nhập sử dụng dịch vụ khi nộp thuế điện tử
- Khi mắc phải lỗi này, kế toán cần liê hệ trực tiếp với nhóm hỗ trợ nộp thuế điện
tử tại Cục thuế theo số điện thoại 043 7689679, số máy lẻ từ 2180 đến 2183, email
nhomhttdt@gdt.gov.vn để được hỗ trợ trực tiếp
3. “Xử lý chứng từ không thành công tại Ngân hàng” vì mã cơ quan thuế không
hợp lệ hoặc không tìm thấy kho bạc nhà nước khi nộp thuế điện tử.
- Gặp lỗi này, kế toán cần liên hệ trực tiếp mới nhóm hỗ trợ nộp thuế điện tử tại
Cục thuế theo số điện thoại 043 7689679, số máy lẻ từ 2180 đến 2183, email
nhomhttdt@gdt.gov.vn để được hỗ trợ trực tiếp.
- Khi nhóm hỗ trợ nộp thuế điện tử tiếp nhận lỗi của bạn sẽ thông báo với ngân
hàng nơi phát sinh lỗi và báo lại cho kế toán lập lại giấy nộp tiền khi ngân hàng đã
bổ sung các mã thiếu trong danh mục.
4. “Truy vấn sổ thuế” kế toán hiển thị cảnh cáo là “Người nộp thuế chưa có thông
tin sổ thuế
Các cách khắc phục những lỗi về nộp thuế điện tử 2018 mà kế toán hay gặpNộp thuế điện tử giúp cho kế toán tiết kiệm được thời gian cũng như các bước phức tạp về quy trình tại nơi nộp thuế. Tuy nhiên, khi nộp thuế điện tử vẫn có những phát sinh và lỗi làm cho kế toán còn lúng túng. Bởi vậy, hãy cùng Kế toán Đức Minh đi tìm cách khắc phục cho những lỗi về nộp thuế điện tử 2018 mà kế toán hay gặp nhé1. Kế toán đăng ký sai thông tin khi nộp thuế điện tử- Trường hợp kế toán đăng ký nhầm ngân hàng: khi đó kế toán cần đến chi nhánh ngân hàng gần nhất để đề nghị hủy, khi đó chi nhánh ngân hàng đăng ký nhầm có căn cứ từ chối đăng ký nộp thuế của kế toán.- Trường đăng ký đúng ngân hàng nhưng sai thông tin đăng ký của doanh nghiệp: đối với trường hợp này kế toán cần liên hệ trực tiếp với chi nhanh ngân hàng để nhận được hỗ trợ hủy đăng ký.2. Kế toán đăng ký sai đia chỉ email (hoặc email đó không còn sử dụng) hay là kế toán quên mật khẩu đăng nhập sử dụng dịch vụ khi nộp thuế điện tử- Khi mắc phải lỗi này, kế toán cần liê hệ trực tiếp với nhóm hỗ trợ nộp thuế điện tử tại Cục thuế theo số điện thoại 043 7689679, số máy lẻ từ 2180 đến 2183, email nhomhttdt@gdt.gov.vn để được hỗ trợ trực tiếp3. “Xử lý chứng từ không thành công tại Ngân hàng” vì mã cơ quan thuế không hợp lệ hoặc không tìm thấy kho bạc nhà nước khi nộp thuế điện tử.- Gặp lỗi này, kế toán cần liên hệ trực tiếp mới nhóm hỗ trợ nộp thuế điện tử tại Cục thuế theo số điện thoại 043 7689679, số máy lẻ từ 2180 đến 2183, email nhomhttdt@gdt.gov.vn để được hỗ trợ trực tiếp.- Khi nhóm hỗ trợ nộp thuế điện tử tiếp nhận lỗi của bạn sẽ thông báo với ngân hàng nơi phát sinh lỗi và báo lại cho kế toán lập lại giấy nộp tiền khi ngân hàng đã bổ sung các mã thiếu trong danh mục.4. “Truy vấn sổ thuế” kế toán hiển thị cảnh cáo là “Người nộp thuế chưa có thông tin sổ thuế - Nguyên nhân lỗi này do kế toán chưa có thông tin sổ thuế do, cơ quan thuế chưa cấp sổ thuế cho kế toán hoặc là cơ quan thuế chưa gửi lên cho Tổng cục thuế cập nhật vào hế thống.- Khi gặp lỗi này, kế toán có thể lập giấy nộp tiền khi chưa có thông tin về số thuế của doanh nghiệp.5. Đã lập giấy nộp tiền nhưng ngân hàng chưa trích nợ tài khoản và không thấy thống báo giấy nộp tiền về mail của kế toán đã đăng ký với cơ quan thuế trước đó.Bộ phận hỗ trợ khai nộp thuế hướng dẫn kế toán vào phần “Tra cứu” và chọn “Tra cứu Giấy nộp tiền”. .Khi kế toán thực hiện tra cứu theo cách thức của ngày lập GNT hiển thị rõ trạng thái và nêu rõ trạng thái của của GNT đã lập, trạng thái GNThiển thị 1 trong 3 điều sau:Cách xử lý trong mỗi trường hợp:– TH1: Đã lập GNT mà NNT mới thực hiện lập được GNT chưa “Ký và Nộp” sau đó để gửi đến ngân hàng mà chưa nhận được thông báo của cơ quan thuế. Đề nghị NNT vào thực hiện “Ký và Nộp”.– TH2: Thực hiện trình ký mà NNT đã ký và nộp “Ký và Nộp” giấy nộp tiền để gửi đến Ngân hàng mà chưa nhận được thông báo tới cơ quan thuế cần phải làm giấy đề nghị NNT vào thực hiện “Ký và Nộp”.– TH3: Gửi GNT tới người nộp thuế thực hiện “Ký và Nộp” sau đó gửi đến ngân hàng, đề nghị NNT chờ ngân hàng xử lý GNT để được ký và nhận Mail khi ngân hàng chờ xử lý GNT. (GNT xử lý thành công tại Ngân hàng thì tài khoản của NNTmới được trích nợ).

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động