11.1

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

19/03/2020 3 0 45 Trang xls

huyen dao

Thể loại :

Từ khóa
công ty tnhh hong fu (việt nam)
Khu phố 8 - Phường Uyên Hưng - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương
Sổ chi tiết tài khoản
Tài khoản: 13311 - Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ
Từ ngày: 01/11/2019 đến ngày: 08/01/2020
Chứng từ
Khách hàngNgày Số
1/11/2019 PC 1549 Công Ty TNHH Cảng Phước Long - PK1
1/11/2019 PC 1549 Công Ty TNHH Cảng Phước Long - PK1
1/11/2019 PC 1549 Công Ty TNHH Cảng Phước Long - PK1
1/11/2019 PC 1549 Công Ty TNHH Cảng Phước Long - PK1
1/11/2019 PC 1549 Công Ty TNHH Cảng Phước Long - PK1
1/11/2019 PC 1549 Công Ty TNHH Cảng Phước Long - PK1
1/11/2019 PC 1549 Công Ty TNHH Cảng Phước Long - PK1
1/11/2019 PC 1549 Công Ty TNHH Cảng Phước Long - PK1
1/11/2019 PC 1549 Công Ty TNHH Cảng Phước Long - PK1
1/11/2019 PC 1549 Công Ty TNHH Cảng Phước Long - PK1
1/11/2019 PN 1532 Công ty TNHH TM Đông Chính - D0
1/11/2019 PN 1533 Công ty TNHH TM Đông Chính - D0
1/11/2019 PN 1534 CTY TNHH MTV TM DV Huangrui - HR1
1/11/2019 PN 1535 Công ty TNHH Gỗ Tân Bình - TB2
1/11/2019 PN 1536 Công ty TNHH TM - DV - SX Doanh Nguyên - D2
1/11/2019 PN 1537 Công ty TNHH Minh Đoàn - MDO
1/11/2019 PKT3388 Công ty TNHH MTV TM NT Thiên Phúc - TPU
1/11/2019 PKT3389 Công ty TNHH Gỗ PNT - PNT
1/11/2019 PKT3390 Cty TNHH Hưng Sâm - HS2
2/11/2019 PN 1538 Công ty TNHH Valspar (Việt Nam) - VAL
2/11/2019 PN 1539 Công ty TNHH Valspar (Việt Nam) - VAL
2/11/2019 PN 1540 Công ty TNHH Valspar (Việt Nam) - VAL
công ty tnhh hong fu (việt nam)Khu phố 8 - Phường Uyên Hưng - Thị xã Tân Uyên - Bình DươngSổ chi tiết tài khoảnTài khoản: 13311 - Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụTừ ngày: 01/11/2019 đến ngày: 08/01/2020Chứng từKhách hàngNgày Số1/11/2019 PC 1549 Công Ty TNHH Cảng Phước Long - PK1 1/11/2019 PC 1549 Công Ty TNHH Cảng Phước Long - PK1 1/11/2019 PC 1549 Công Ty TNHH Cảng Phước Long - PK1 1/11/2019 PC 1549 Công Ty TNHH Cảng Phước Long - PK1 1/11/2019 PC 1549 Công Ty TNHH Cảng Phước Long - PK1 1/11/2019 PC 1549 Công Ty TNHH Cảng Phước Long - PK1 1/11/2019 PC 1549 Công Ty TNHH Cảng Phước Long - PK1 1/11/2019 PC 1549 Công Ty TNHH Cảng Phước Long - PK1 1/11/2019 PC 1549 Công Ty TNHH Cảng Phước Long - PK1 1/11/2019 PC 1549 Công Ty TNHH Cảng Phước Long - PK1 1/11/2019 PN 1532 Công ty TNHH TM Đông Chính - D0 1/11/2019 PN 1533 Công ty TNHH TM Đông Chính - D0 1/11/2019 PN 1534 CTY TNHH MTV TM DV Huangrui - HR1 1/11/2019 PN 1535 Công ty TNHH Gỗ Tân Bình - TB2 1/11/2019 PN 1536 Công ty TNHH TM - DV - SX Doanh Nguyên - D2 1/11/2019 PN 1537 Công ty TNHH Minh Đoàn - MDO 1/11/2019 PKT3388 Công ty TNHH MTV TM NT Thiên Phúc - TPU 1/11/2019 PKT3389 Công ty TNHH Gỗ PNT - PNT 1/11/2019 PKT3390 Cty TNHH Hưng Sâm - HS2 2/11/2019 PN 1538 Công ty TNHH Valspar (Việt Nam) - VAL 2/11/2019 PN 1539 Công ty TNHH Valspar (Việt Nam) - VAL 2/11/2019 PN 1540 Công ty TNHH Valspar (Việt Nam) - VAL Chứng từKhách hàngNgày Số2/11/2019 PN 1541 Công ty TNHH Gỗ Tân Bình - TB2 2/11/2019 PKT3391 Công ty TNHH MTV Doanh Thịnh - DOTHINH 4/11/2019 PC 1550 Cty TNHH TM DV Bình Tân - BT2 4/11/2019 PN 1542 CTY TNHH Tân Thời - TT3 5/11/2019 PC 1551 CÔng ty TNHH TM DV Đặng Lê Hồ - DLH 5/11/2019 PN 1543 Công ty TNHH Chung Thâm II - CTII 5/11/2019 PN 1544 Công ty TNHH Valspar (Việt Nam) - VAL 6/11/2019 PC 1552 CTY TNHH Metro Cash & Carry VN - METRO1 6/11/2019 PN 1545 Công ty TNHH Valspar (Việt Nam) - VAL 7/11/2019 PC 1553 Trung tâm kinh doanh VNPT - Bình Dương - TTKD 7/11/2019 PC 1553 Trung tâm kinh doanh VNPT - Bình Dương - TTKD 7/11/2019 PC 1553 Trung tâm kinh doanh VNPT - Bình Dương - TTKD 7/11/2019 PC 1553 Trung tâm kinh doanh VNPT - Bình Dương - TTKD 7/11/2019 PN 1546 Công ty TNHH Valspar (Việt Nam) - VAL 7/11/2019 PN 1547 Công ty TNHH Valspar (Việt Nam) - VAL 8/11/2019 PC 1554 Công ty TNHH TM DV XD môi trường tươi xanh - TX 8/11/2019 PC 1555 Công ty TNHH MTV Chung Hương - CH1 8/11/2019 PN 1548 Công ty TNHH Quốc Vỹ - QV 8/11/2019 PKT3392 Trịnh Văn Quang - TVQ 8/11/2019 PKT3395 Công ty TNHH Universal Hardwood - UH 9/11/2019 PKT3396 Cty TNH BuReAu Veritas Consumar Products Ser VN - BUR1 9/11/2019 PKT3397 Công ty TNHH TM DV VC HH Hạnh Tâm An - HTA1 10/11/2019 PN 1549 Công Ty TNHH Sản Xuất Gỗ Hoàng Anh Đức - HAD 11/11/2019 PN 1550 Công Ty TNHH Ngũ Kim Hoa Vinh - HV5 12/11/2019 PC 1556 Cty TNHH Nova - NOVA1 12/11/2019 PN 1551 CTY TNHH Tân Thời - TT3 12/11/2019 PN 1552 Công Ty TNHH Ngũ Kim Hoa Vinh - HV5 12/11/2019 PKT3398 Công Ty TNHH MTV Sang Hải - SHAI 13/11/2019 PC 1557 Cty TNHH Nova - NOVA1 13/11/2019 PKT3399 Công ty TNHH Hưng Xương VN - HX Chứng từKhách hàngNgày Số14/11/2019 PC 1558 Công ty TNHH MTV XD Hưng Lợi - XDHL 14/11/2019 PN 1554 Công ty TNHH Fosen Wood Việt Nam - F3 14/11/2019 PN 1555 Công Ty TNHH Sản Xuất Gỗ Hoàng Anh Đức - HAD 14/11/2019 PN 1556 Công Ty TNHH Nhựa NK Duy Thị - DT4 14/11/2019 PKT3400 Điện Lực Bình Dương - DL1 15/11/2019 PC 1559 Công ty TNHH MTV XD Hưng Lợi - XDHL 15/11/2019 PC 1560 Công ty CP MT & Địa ốc Hoà Gia - HG2 15/11/2019 PN 1557 Công Ty TNHH Ngũ Kim Hoa Vinh - HV5 15/11/2019 PKT3401 CTY TNHH MTV Đài Hưng - DH1 15/11/2019 PKT3402 Công ty TNHH TK SX TM Hoàng Hưng - HH6 15/11/2019 PKT3403 Công ty TNHH MTV CN Gia phát - GP0 15/11/2019 PKT3403 Công ty TNHH MTV CN Gia phát - GP0 15/11/2019 PKT3403 Công ty TNHH MTV CN Gia phát - GP0 15/11/2019 PKT3404 Công ty TNHH SX Vinh Đằng - VD4 16/11/2019 PC 1561 Công ty TNHH MTV Cao Gia Quý - CGQ 16/11/2019 PKT3405 Công ty TNHH SX Vinh Đằng - VD4 16/11/2019 PKT3408 Công ty TNHH Gỗ PNT - PNT 16/11/2019 PKT3409 Cty TNH BuReAu Veritas Consumar Products Ser VN - BUR1 16/11/2019 PKT3450 Cty TNHH MTV Quang Min - QM1 17/11/2019 PKT3410 Công ty TNHH cơ điện Tiết Năng (Việt Nam) - CDTN 18/11/2019 PC 1562 Công TY CP TOYOTA Bình Dương - TOYOTA 18/11/2019 PN 1558 Công ty TNHH Chung Thâm II - CTII 18/11/2019 PN 1559 Công ty TNHH Đồ gỗ Gia dụng Cát Tường - CT5 18/11/2019 PKT3406 Công ty TNHH SX Vinh Đằng - VD4 19/11/2019 PC 1563 Công ty TNHH TM DV XD môi trường tươi xanh - TX 19/11/2019 PC 1564 Công TY CP TOYOTA Bình Dương - TOYOTA 19/11/2019 PC 1565 Cty TNHH Nova - NOVA1 19/11/2019 PC 1566 Cty TNHH Nova - NOVA1 19/11/2019 PC 1567 Công ty TNHH XNK thu gom phế liệu và KD Sắt thép Tân Bình Minh - TBM 19/11/2019 PN 1560 Công ty TNHH Gỗ Hòa Thiện - HT5

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động