05 lưu ý quan trọng đối với doanh nghiệp trong năm 2019

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

04/03/2019 235 16 4 Trang doc

ngocanh
5 lưu ý quan trọng mà doanh nghiệp phải biết trong năm 2019
Kinh tế luôn luôn thay đổi theo sự phát triển của thế giới kéo theo những chính
sách, chủ trường của Nhà nước cũng ần có sự thay đổi để cho phù hợp. Các doanh
nghiệp những đối tượng chính của các chủ trương kinh tế. Bơi vậy, năm 2019
với những chủ trương chính sách mới doanh nghiệp cần phải nắm lưu ý
được Kế toán Đức Minh trình bày dưới đây
1. Ban hành mới 86 biểu mẫu sử dụng trong đăng ký kinh doanh
Khi tiến hành đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh thì các biểu mẫu thực hiện thủ
tục sẽ áp dụng mẫu mới được ban hành kèm theo Thông 02/2019/TT-BKHĐT
bắt đầu từ ngày 11/3/2019.
Cụ thể, 86 biểu mẫu được ban hành mới bao gồm:
- 5 mẫu Giấy đề nghị đăng doanh nghiệp 5 mẫu Danh sách kèm theo như
Danh sách về cổ đông, thành viên hợp danh, người đại diện;
- 25 mẫu Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành;
- 6 biểu mẫu quy định cho hộ kinh doanh;
- 45 mẫu văn bản quy định cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
2. Lộ trình triển khai sử dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp
Lộ trình triển khai hóa đơn điện tử đổi với doanh nghiệp được quy định tại Nghị
định 119/2018/NĐ-CP như sau:
- sở kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không hoặc đã
đăng ký hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước 01/11/2018 thì được tiếp tục
sử dụng;
5 lưu ý quan trọng mà doanh nghiệp phải biết trong năm 2019Kinh tế luôn luôn thay đổi theo sự phát triển của thế giới kéo theo những chínhsách, chủ trường của Nhà nước cũng ần có sự thay đổi để cho phù hợp. Các doanhnghiệp là những đối tượng chính của các chủ trương kinh tế. Bơi vậy, năm 2019với những chủ trương chính sách mới mà doanh nghiệp cần phải nắm rõ và lưu ýđược Kế toán Đức Minh trình bày dưới đây1. Ban hành mới 86 biểu mẫu sử dụng trong đăng ký kinh doanhKhi tiến hành đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh thì các biểu mẫu thực hiện thủtục sẽ áp dụng mẫu mới được ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐTbắt đầu từ ngày 11/3/2019.Cụ thể, 86 biểu mẫu được ban hành mới bao gồm:- 5 mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và 5 mẫu Danh sách kèm theo nhưDanh sách về cổ đông, thành viên hợp danh, người đại diện;- 25 mẫu Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành;- 6 biểu mẫu quy định cho hộ kinh doanh;- 45 mẫu văn bản quy định cho cơ quan đăng ký kinh doanh.2. Lộ trình triển khai sử dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệpLộ trình triển khai hóa đơn điện tử đổi với doanh nghiệp được quy định tại Nghịđịnh 119/2018/NĐ-CP như sau:- Cơ sở kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã hoặc đãđăng ký hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước 01/11/2018 thì được tiếp tụcsử dụng; - Cơ sở kinh doanh mới thành lập chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệthông tin thì tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, tự in hoặc mua của cơ quan thuế (hóađơn giấy) theo quy định;- Cơ sở kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn giấy trước 01/11/2018 thì tiếptục sử dụng đến hết 31/10/2020.3. Doanh nghiệp phải tự kiểm tra việc chấp hành PLLĐ ít nhất 01 lần/nămĐây là hoạt động tự kiểm tra của doanh nghiệp được quy định tại Thông tư17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2018.Theo đó, doanh nghiệp phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao độngít nhất mỗi năm 01 lần nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật lao động và cógiải pháp cải tiến tuân thủ. Cụ thể như sau:- Thời gian kiểm tra: Do doanh nghiệp quyết định;- Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày đầu tiên tháng một dương lịch của năm trước đến thờiđiểm kiểm tra;- Nội dung tự kiểm tra: Việc thực hiện báo cáo định kỳ; tuyển dụng và đào tạo laođộng; giao kết và thực hiện hợp đồng lao động....Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.4. Doanh nghiệp dưới 10 NLĐ miễn gửi thang, bảng lươngĐây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012về tiền lương.5. Chế độ kế toán mới dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ Theo Thông tư 132/2018/TT-BTC thì doanh nghiệp siêu nhỏ bắt đầu từ ngày nămtài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/4/2019 sẽ:+ Được lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán được hướng dẫn theo Thông tư132/2018/TT-BTC hoặc Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theoThông tư 133/2016/TT-BTC năm 2016.+ Không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng và được ký hợp đồng với đơn vị kinhdoanh dịch vụ kế toán để thuê dịch vụ làm kế toán hoặc dịch vụ làm kế toántrưởng.Thông tư 132/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.Các bài viết liên quan:=>>> Những điều mà doanh nghiệp phải biết khi kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không có tronggiấy phép kinh doanh=>>> Những điều cần phải biết khi làm thủ tục thành lập công ty=>>> Các phương pháp định giá doanh nghiệp dân kế nhà ta cần phải biết=>>> Doanh nghiệp siêu nhỏ có bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế haykhông?- Ngọc Anh->>> học kế toán ở đâu đống đa>>> dạy kế toán ở Hà Đông>>> học kế toán tại cầu giấy>>> địa chỉ học kế toán tại hoàng mai

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động