Tự học PowerPoint-2007 - Hướng dẫn chèn ảnh và clip art

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

06/11/2017 3.027 189 11 Trang doc

Khoa kk
CHÈN VÀ CHỈNH SỬA ẢNH/CLIP ART TRONG
POWERPOINT 2007
I. Giới thiệu
Trên mỗi slide bạn tạo ra trong bài thuyết trình của bạn, bạn thể giao tiếp với khán
giả với văn bản hình ảnh minh họa, chẳng hạn như hình ảnh các clip nghệ thuật
(clip art) .
Trong bài học này, bạn sẽ hiểu làm thế nào để chèn một hình ảnh và clip nghệ thuật,
cũng như làm thế nào để sửa đổi cả hai loại đó.
II. Chèn ảnh
Hình ảnh clip arts thể được chèn vào từ thanh Ribbon (thanh công cụ), cũng
như bằng cách sử dụng các lệnh xuất hiện trong Placeholders (phần chứa nội dung trình
bày). Trong cả hai phương pháp, các hình ảnh đều được đặt giữa của bất kỳ
placeholders nào được lựa chọn.
1. Để chèn một hình ảnh từ Ribbon
Chọn tab Insert.
Nhấn vào lệnh Insert Picture trong nhóm Illustrations. Hộp thoại Insert
Picture sẽ xuất hiện.

CHÈN VÀ CHỈNH SỬA ẢNH/CLIP ART TRONGPOWERPOINT 2007I. Giới thiệuTrên mỗi slide bạn tạo ra trong bài thuyết trình của bạn, bạn thể giao tiếp với khángiả với văn bản và hình ảnh minh họa, chẳng hạn như hình ảnh và các clip nghệ thuật(clip art) .Trong bài học này, bạn sẽ hiểu làm thế nào để chèn một hình ảnh và clip nghệ thuật,cũng như làm thế nào để sửa đổi cả hai loại đó.II. Chèn ảnhHình ảnh và clip arts có thể được chèn vào từ thanh Ribbon (thanh công cụ), cũngnhư bằng cách sử dụng các lệnh xuất hiện trong Placeholders (phần chứa nội dung trìnhbày). Trong cả hai phương pháp, các hình ảnh đều được đặt ở giữa của bất kỳplaceholders nào được lựa chọn.1. Để chèn một hình ảnh từ Ribbon Chọn tab Insert. Nhấn vào lệnh Insert Picture trong nhóm Illustrations. Hộp thoại InsertPicture sẽ xuất hiện.  Xác định vị trí và chọn hình ảnh bạn muốn sử dụng. Nhấn vào Insert, và nó sẽ xuất hiện trên slide của bạn.2. Để chèn một hình ảnh từ một lệnh ở place holder: Nhấn vào tabInsert Picture trong placeholder. Hộp thoạiInsert Picture sẽ xuấthiện.  Xác định vị trí và chọn hình ảnh bạn muốn sử dụng.  Nhấn vào Insert, và nó sẽ xuất hiện trên slide của bạn.III. Thay đổi kích thước và di chuyển hình ảnh1. Thay đổi kích thước hình ảnh: Chọn hình ảnh (click vào ảnh) Đưa con trỏ chuột đến các góc của ảnh (có biểu tượng hình tròn). Con trỏ sẽ biếnthành một cây thánh giá thì nhấn giữ nút trái chuột Trong khi giữ nút chuột, di chuyển chuột cho đến khi hình ảnh đạtđược kích thướcmong muốn. Nhả chuột.

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động