trường hợp điều chỉnh thuế GTGT

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

27/12/2018 5 1 6 Trang doc

ngocanh
4 cách thực hiện kê khai điều chỉnh thuế GTGT theo các trường hợp
Trong quá trình lập tờ khai thuế kế toán không thể tránh khỏi việc bị sai một số
các chỉ tiêu. Tuy nhiên, nếu phát hiện ra kịp thời sữa chữa trước trước khi
quan thuế công bố quyết định thanh tra thì không bị phạt. Vậy cách điều chỉnh như
thế nào? Chúng ta cùng đi vào tìm hiểu qua các trường hợp cụ thể sau
1. Trường hợp 1: Điều chỉnh chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế GTGT
Ví dụ:
Công ty Kế toán Đức Minh quý 3/2018 nhặt chỉ tiêu 22 từ quý 2/2018 sang bị sai.
Số đúng là 80.000.000 Nhưng kế toán lại đưa sang 90.000.000đ.
Chỉ tiêu
Chỉ tiêu trên tờ khai
đã kê khai sai
Chỉ tiêu điều chỉnh
trên tờ khai bổ sung
Ghi chú
22 90.000.000 80.000.000
Chỉ tiêu này cần
điều chỉnh lại
đúng
24,25 90.000.000 90.000.000 Giữ nguyên
33 80.000.000 80.000.000 Giữ nguyên
41,43 190.000.000 180.000.000
GiảmVAT được
khấu trừ đi
10.000.000đ
Cách làm:
Theo nguyên tắc SAI QUÝ NÀO – sửa QUÝ ĐÓ
Bước 1: Mở tờ khai bổ sung quý 3/2018 ra chọn tờ khai bổ sung, Nhưng lưu ý
kiểm tra lại tờ khai lần đầu đúng với nội dung đã nộp trên hệ thống mạng
không?
4 cách thực hiện kê khai điều chỉnh thuế GTGT theo các trường hợpTrong quá trình lập tờ khai thuế kế toán không thể tránh khỏi việc bị sai ở một sốcác chỉ tiêu. Tuy nhiên, nếu phát hiện ra kịp thời và sữa chữa trước trước khi cơquan thuế công bố quyết định thanh tra thì không bị phạt. Vậy cách điều chỉnh nhưthế nào? Chúng ta cùng đi vào tìm hiểu qua các trường hợp cụ thể sau1. Trường hợp 1: Điều chỉnh chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế GTGTVí dụ: Công ty Kế toán Đức Minh quý 3/2018 nhặt chỉ tiêu 22 từ quý 2/2018 sang bị sai.Số đúng là 80.000.000 Nhưng kế toán lại đưa sang 90.000.000đ.Chỉ tiêuChỉ tiêu trên tờ khaiđã kê khai saiChỉ tiêu điều chỉnhtrên tờ khai bổ sungGhi chú22 90.000.000 80.000.000Chỉ tiêu này cầnđiều chỉnh lạiđúng24,25 90.000.000 90.000.000 Giữ nguyên33 80.000.000 80.000.000 Giữ nguyên41,43 190.000.000 180.000.000GiảmVAT đượckhấu trừ đi10.000.000đCách làm:Theo nguyên tắc SAI QUÝ NÀO – sửa QUÝ ĐÓBước 1: Mở tờ khai bổ sung quý 3/2018 ra chọn tờ khai bổ sung, Nhưng lưu ýkiểm tra lại tờ khai lần đầu có đúng với nội dung đã nộp trên hệ thống mạngkhông? Bước 2: SAI ĐÂU – SỬA ĐẤYĐiền lại vào chỉ tiêu 22 số tiền là 80.000.000đBấm GHI Sang bên cạnh KHBS . Lúc này thể hiện số tiền trên chỉ tiêu có 2 dòng:Chỉ tiêu 22: Số tiền 90.000.000 số điểu chỉnh 80.000.000 giảm 10.000.000Chi tiêu 43: thuế GTGT được khấu trừ 190.000.000 giảm còn 180.000.000* Lưu ý:Không được sửa lại chỉ tiêu 22 của tờ khai quý 4 sau khi bổ sung điều chính vì chỉtiêu 22 là nhặt ở tờ khai chính sang.Đưa số tiền chênh lệch điều chỉnh giảm 10.000.000đ vào chỉ tiêu 43 của tờ khaiquý 4/2018 ( Luu ý nhớ đưa vào)2. Trường hợp 2: Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào do kê khai hai lần hóa đơnđầu vào.Vấn đề này thường kế toán hay gặp do kế toán không quản lý sắp sếp không gọngàng nên kế toán khai hai lần hóa đơn đầu vào.Ví dụ: Cũng nội dung ví dụ 1 trên tại quý 3/2018 kế toán sơ xuất nên khai 2 lần số hóađơn mua vào của công ty A có giá trị 100.000.000, thuế GTGT 10% là10.000.000 . Kế toán điều chỉnh lại số liệu đúngChỉ tiêuChỉ tiêu trên tờkhai đã kê khaisaiĐiều chỉnh lại chỉtiêu trên tờ khaibổ sungGhi chú 22 90.000.000 90.000.000 Giữ nguyên24,25 900.000.000 890.000.000 Điều chỉnh giảm33 800.000.000 800.000.000 Giữ nguyên41,43 190.000.000 180.000.000Giảm VAT được khấutrừ đi 10.000.000đCách làm:Mở tờ khai thuế GTGT quý 3/2018 ra và mở tờ khai thuế bổ sung. ChọnSửa lại chỉ tiêu 24 và 25 từ 900.000.000 thành 890.000.000 sau đó GHI, Sau khighi xong thì sang KHBS sẽ có 2 nội dung:Chỉ tiêu 24,25 sẽ thể hiện số cũ: 900.000.000 số điểu chỉnh 890.000.000 giảm10.000.000đChỉ tiêu 43: Số thuế đang được khấu trừ cũ 190.000.000 chuyển thành 180.000.000Giảm 10.000.000đLưu ý: Số tiền 190.000.000 đ trên tờ khai sai quý 3/ 2018 lần 1 vẫn đưa vào chỉ tiêu 22của quý 4Đánh số tiền 10.000.000 vào chỉ tiêu 37 của quý 4/2018 để điều chỉnh giảm thuế3. Trường hợp 3: Điều chỉnh tăng thuế GTGT đầu vào do kê khai thiếu giá trị hóađơn đầu vào

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động