Đề tài thực tập kế toán - Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh cuả Công ty Thương mại - Dịch vụ Tràng Thi

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

15/11/2017 991 113 81 Trang doc

Khoa kk
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, khi nền kinh tế thế giới đang trên đà phát triển với trình độ ngày
càng cao thì nền kinh tế Việt Nam cũng đang dần phát triển theo xu hướng hội
nhập với nền kinh tế khu vực quốc tế. Hoạt động kinh doanh của các doanh
nghiệp ngày càng đa dạng, phong phú sôi động, đòi hỏi luật pháp các biện
pháp kinh tế của Nhà nước phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế phát
triển. Trong xu hướng đó, kế toán cũng không ngừng phát triển hoàn thiện về
nội dung, phương pháp cũng như hình thức tổ chức để đáp ứng nhu cầu quản
ngày càng cao của nền sản xuất hội. Để thể quản hoạt động kinh doanh thì
hạch toán kế toán một công cụ không thể thiếu. Đó một lĩnh vực gắn liền với
hoạt động kinh tế tài chính, đảm nhận hệ thống tổ chức thông tin, làm căn cứ để ra
các quyết định kinh tế.
Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế tài chính, kế toán cung cấp các thông tin
kinh tế tài chính hiện thực, giá trị pháp độ tin cậy cao, giúp DN các đối
tượng liên quan đánh giá đúng đắn tình hình hoạt động của DN, trên sở đó
ban quản lý DN sẽ đưa ra các quyết định kinh tế phù hợp. Vì vậy, kế toán có vai trò
hết sức quan trọng trong hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh của DN.
Đối với các DN kinh doanh, thông qua công tác kế toán, DN sẽ biết được thị
trường nào, mặt hàng nào mình bán hàng hiệu quả nhất. Điều này không
những đảm bảo cho DN cạnh tranh trên thị trường đầy biến động còn cho phép
DN đạt được những mục tiêu kinh tế đã đề ra như: Doanh thu, lợi nhuận, thị phần,
uy tín ... Xuất phát từ nhận thức và qua thời gian thực tập ở Trung tâm Thương mại
Thanh Trì (là một chi nhánh của Công ty Thương mại - Dịch vụ Tràng Thi), em
cho rằng: Bán hàng một trong những hoạt động chính của Công ty. giúp ban
quản Công ty nắm được doanh thu, lợi nhuận, tìnhnh kinh doanh của Công
ty và hiện nay Công ty có thích ứng với cơ chế thị trường không.
1
Được sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo cũng như sự giúp đỡ của Cán bộ
phòng Nghiệp vụ kinh doanh 2 của Công ty Thương mại - Dịch vụ Tràng Thi, em
đã lựa chọn chuyên đề cho bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình là:Bán hàng
và xác định kết quả kinh doanh cuả Công ty Thương mại - Dịch vụ Tràng Thi”.
Báo cáo tốt nghiệp gồm 3 chương:
Chương I: Các vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của
doanh nghiệp.
Chương II: Thực tế công tác kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng của
Công ty Thương mại - Dịch vụ Tràng Thi
Chương III: Nhận xét kiến nghị về công tác kế toán bán hàng xác định kết
quả bán hàng của doanh nghiệp.
2
CHƯƠNG I
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC BÁN HÀNG
VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG
1.1. Khái niệm thành phẩm, bán hàng, bản chất của quá trình bán hàng và ý
nghĩa của công tác bán hàng.
Khái niệm thành phẩm.
Trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp: Thành phẩmnhững sản phẩm đã
kết thúc toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất do doanh nghiệp tiến hành hoặc thuê
ngoài gia công chế biến đã được kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật
quy định và đã nhập kho thành phẩm.
Phân biệt thành phẩm với sản phẩm.
Thành phẩm Sản phẩm
Xét về mặt
giới hạn
Thành phẩm kết quả cuối cùng của
quá trình sản xuất gắn với một quy
trình công nghệ sản xuất nhất định
trong phạm vi một doanh nghiệp.
Sản phẩm kết quả của
quá trình sản xuất, cung
cấp dịch vụ.
Xét về mặt
phạm vi
Thành phẩm chỉ sản phẩm hoàn
thành giai đoạn cuối cùng của quy
trình công nghệ sản xuất
Sản phẩm gồm thành
phẩm và nửa thành phẩm.
Thành phẩm là bộ phận chủ yếu của hàng hoá trong doanh nghiệp sản xuất.
Hàng hoá trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gồm: Thành phẩm, nửa thành
phẩm, vật tư và dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
Khái niệm bán hàng.
Bán hàng quá trình bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra bán hàng
hoá mua vào.
Cung cấp dịch vụ thực hiện công việc đã thoả thuận theo hợp đồng trong
một hoặc nhiều kỳ kế toán.
3

LỜI NÓI ĐẦUNgày nay, khi nền kinh tế thế giới đang trên đà phát triển với trình độ ngàycàng cao thì nền kinh tế Việt Nam cũng đang dần phát triển theo xu hướng hộinhập với nền kinh tế khu vực và quốc tế. Hoạt động kinh doanh của các doanhnghiệp ngày càng đa dạng, phong phú và sôi động, đòi hỏi luật pháp và các biệnpháp kinh tế của Nhà nước phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế pháttriển. Trong xu hướng đó, kế toán cũng không ngừng phát triển và hoàn thiện vềnội dung, phương pháp cũng như hình thức tổ chức để đáp ứng nhu cầu quản lýngày càng cao của nền sản xuất xã hội. Để có thể quản lý hoạt động kinh doanh thìhạch toán kế toán là một công cụ không thể thiếu. Đó là một lĩnh vực gắn liền vớihoạt động kinh tế tài chính, đảm nhận hệ thống tổ chức thông tin, làm căn cứ để racác quyết định kinh tế.Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế tài chính, kế toán cung cấp các thông tinkinh tế tài chính hiện thực, có giá trị pháp lý và độ tin cậy cao, giúp DN và các đốitượng có liên quan đánh giá đúng đắn tình hình hoạt động của DN, trên cơ sở đóban quản lý DN sẽ đưa ra các quyết định kinh tế phù hợp. Vì vậy, kế toán có vai tròhết sức quan trọng trong hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh của DN.Đối với các DN kinh doanh, thông qua công tác kế toán, DN sẽ biết được thịtrường nào, mặt hàng nào mà mình bán hàng có hiệu quả nhất. Điều này khôngnhững đảm bảo cho DN cạnh tranh trên thị trường đầy biến động mà còn cho phépDN đạt được những mục tiêu kinh tế đã đề ra như: Doanh thu, lợi nhuận, thị phần,uy tín ... Xuất phát từ nhận thức và qua thời gian thực tập ở Trung tâm Thương mạiThanh Trì (là một chi nhánh của Công ty Thương mại - Dịch vụ Tràng Thi), emcho rằng: Bán hàng là một trong những hoạt động chính của Công ty. Nó giúp banquản lý Công ty nắm rõ được doanh thu, lợi nhuận, tình hình kinh doanh của Côngty và hiện nay Công ty có thích ứng với cơ chế thị trường không.1 Được sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo cũng như sự giúp đỡ của Cán bộphòng Nghiệp vụ kinh doanh 2 của Công ty Thương mại - Dịch vụ Tràng Thi, emđã lựa chọn chuyên đề cho bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình là: “Bán hàngvà xác định kết quả kinh doanh cuả Công ty Thương mại - Dịch vụ Tràng Thi”.Báo cáo tốt nghiệp gồm 3 chương:Chương I: Các vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng củadoanh nghiệp.Chương II: Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng củaCông ty Thương mại - Dịch vụ Tràng ThiChương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán bán hàng và xác định kếtquả bán hàng của doanh nghiệp.2 CHƯƠNG ICÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC BÁN HÀNGVÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG1.1. Khái niệm thành phẩm, bán hàng, bản chất của quá trình bán hàng và ýnghĩa của công tác bán hàng. Khái niệm thành phẩm.Trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp: Thành phẩm là những sản phẩm đãkết thúc toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất do doanh nghiệp tiến hành hoặc thuêngoài gia công chế biến và đã được kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuậtquy định và đã nhập kho thành phẩm. Phân biệt thành phẩm với sản phẩm.Thành phẩm Sản phẩmXét về mặtgiới hạnThành phẩm là kết quả cuối cùng củaquá trình sản xuất và gắn với một quytrình công nghệ sản xuất nhất địnhtrong phạm vi một doanh nghiệp.Sản phẩm là kết quả củaquá trình sản xuất, cungcấp dịch vụ.Xét về mặtphạm viThành phẩm chỉ là sản phẩm hoànthành ở giai đoạn cuối cùng của quytrình công nghệ sản xuấtSản phẩm gồm thànhphẩm và nửa thành phẩm.Thành phẩm là bộ phận chủ yếu của hàng hoá trong doanh nghiệp sản xuất.Hàng hoá trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gồm: Thành phẩm, nửa thànhphẩm, vật tư và dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Khái niệm bán hàng.Bán hàng là quá trình bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra và bán hànghoá mua vào.Cung cấp dịch vụ là thực hiện công việc đã thoả thuận theo hợp đồng trongmột hoặc nhiều kỳ kế toán.3

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động