Tiền thưởng tết có phải đóng thuế TNCN

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

17/01/2019 6 2 3 Trang doc

ngocanh
Người lao động được thưởng tiền thưởng tết có phải đóng thuế TNCN không?
Trong năm, người lao động rất nhiều khoản tiền thưởng cho mỗi nhân trong
các dịp lễ. Tuy nhiên tết Nguyên đán người lao động được thưởng nhiều nhất, ít
nhất 1 tháng lương hoặc 2 đến 3 tháng lương tùy thuộc vào hiệu suất làm việc
cũng như doanh thu mà công ty đạt được. Vậy khoản tiền thưởng tết khá nhiều như
vậy thì có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?
Theo khoản 2 Điều 3 Luật Thuế TNCN 2007 (đã được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1
Luật thuế TNCN sửa đổi 2012) thì thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền
công bao gồm:
- Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công
- Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản: phụ cấp, trợ cấp theo quy định của
pháp luật về ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh…
Căn cứ vào quy định nêu trên điểm e khoản 2 Điều 2 Thông 111/2013/TT-
BTC, thì tiền thưởng không nằm trong các trường hợp được miễn thuế TNCN (nếu
mức thưởng tết đủ điều kiện đóng thuế TNCN).
Theo điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì thu nhập chịu thuế từ
tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương cả tiền thưởng tết
mà người lao động được nhận.
Theo điểm a khoản 1 Điều 19 Luật Thuế TNCN 2007 (đã được sửa đổi bởi khoản
4 Điều 1 Luật thuế TNCN sửa đổi 2012) thì mức giảm trừ đối với đối tượng nộp
thuế TNCN hiện nay là 9.000.000 đồng/tháng.
Người lao động được thưởng tiền thưởng tết có phải đóng thuế TNCN không?Trong năm, người lao động có rất nhiều khoản tiền thưởng cho mỗi cá nhân trongcác dịp lễ. Tuy nhiên tết Nguyên đán là người lao động được thưởng nhiều nhất, ítnhất là 1 tháng lương hoặc 2 đến 3 tháng lương tùy thuộc vào hiệu suất làm việccũng như doanh thu mà công ty đạt được. Vậy khoản tiền thưởng tết khá nhiều nhưvậy thì có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?Theo khoản 2 Điều 3 Luật Thuế TNCN 2007 (đã được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1Luật thuế TNCN sửa đổi 2012) thì thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiềncông bao gồm:- Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công- Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản: phụ cấp, trợ cấp theo quy định củapháp luật về ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh…Căn cứ vào quy định nêu trên và điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thì tiền thưởng không nằm trong các trường hợp được miễn thuế TNCN (nếumức thưởng tết đủ điều kiện đóng thuế TNCN).Theo điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì thu nhập chịu thuế từtiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương và cả tiền thưởng tếtmà người lao động được nhận.Theo điểm a khoản 1 Điều 19 Luật Thuế TNCN 2007 (đã được sửa đổi bởi khoản4 Điều 1 Luật thuế TNCN sửa đổi 2012) thì mức giảm trừ đối với đối tượng nộpthuế TNCN hiện nay là 9.000.000 đồng/tháng. Thuế TNCN đối với thưởng tết sẽ dựa trên biểu thuế luỹ tiến từng phần, nếu tổngtiền lương và tiền thưởng vượt mức 9.000.000 đồng/tháng và không có người phụthuộc thì phải chịu thuế TNCN.Trường hợp có người phụ thuộc thì ngoài mức giảm trừ 9.000.000 đồng, người nộpthuế còn được giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc 3.600.000 đồng/tháng. Nhưvậy, nếu có một người phụ thuộc thì mức thu nhập từ tiền lương và thưởng tết phảiít nhất bằng 12.600.000 triệu đồng mới nộp thuế TNCN.Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiềncông được áp dụng theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần:(Bảng thuế suất lũy tiến theo Phụ lục: 01/PL-TNCN Ban hành kèm theo Thông tưsố 111/2013/TT-BTC)Ví dụ: Tiền lương của anh A là 10.000.000 đồng (đã trừ các khoản thu nhập không tínhthuế TNCN), được thưởng tết 5.000.000 đồng, tổng số tiền A nhận được là15.000.000 đồng.- Trường hợp không có người phụ thuộc: A được giảm trừ 9.000.000 đồng, thunhập chịu thuế TNCN của A là 6.000.000 đồng.Số tiền thuế TNCN của A là (5.000.000 x 5%) + (1.000.000 x 10%) = 350.000đồng.- Trường hợp A có một người phụ thuộc thì ngoài 9.000.000 đồng được giảm, Ancòn được giảm trừ thêm 3.600.000 đồng. Theo đó, thu nhập chịu thuế của An là(10.000.000 + 5.000.000) – (9.000.000 + 3.600.000) = 2.400.000 đồng. Số tiền thuế TNCN của A là 2.400.000 x 5% = 120.000 đồngCác bài viết liên quan:=>>> Các cầu thủ bóng đá U23 Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân từ các khoản tiềnthưởng do các doanh nghiệp và Nhà nước tặng thưởng hay không?=>>> Lao động hưu trí vẫn đang ký hợp đồng lao động có phải đóng thuế TNCN không? - Kếtoán Đức Minh.=>>> Tiền thưởng cho nhân viên đạt doanh số có tính vào thu nhập chịu thuế TNCN? Kế toánĐức Minh=>>> Có bắt buộc phải cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động không? -Kế toánĐức Minh=>>> Người lao động có được hưởng tiền hoàn thuế TNCN không?- Ngọc Anh->>> học kế toán ở đâu đống đa>>> dạy kế toán ở Hà Đông>>> học kế toán tại cầu giấy>>> địa chỉ học kế toán tại hoàng mai

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động