Quy định về chứng từ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

22/01/2019 10 1 3 Trang doc

ngocanh
Quy định về chứng từ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ theo TT132
Chứng từ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ áp dụng theo TT133, với doanh nghiệp lớn theo
TT200. Vậy đối với những doanh nghiệp siêu nhỏ theo TT132 thì chứng từ kế toán có khác điểm
gì khác không? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây
1.Đối tượng áp dụng
- Đối tượng áp dụng Thông tư này là các doanh nghiệp siêu nhỏ, bao gồm các doanh nghiệp siêu
nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế
và phương pháp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.
-Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ thực hiện chế độ kế toán theo Thông số
132/2018/TT-BTC được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.
2. Kế toán tại doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập nh
thuế áp dụng các chứng từ kế toán theo danh mục như sau:
STT Tên chứng từ Ký hiệu
I Các chứng từ quy định tại Thông tư này
1 Phiếu thu tiền mặt Mẫu số 01-TT
2 Phiếu chi tiền mặt Mẫu số 02-TT
3 Phiếu nhập kho Mẫu số 01-VT
4 Phiếu xuất kho Mẫu số 02-VT
5 Biên bản giao nhận tài sản cố định Mẫu số 01-TSCĐ
6
Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người
lao động
Mẫu số 01-LĐTL
II Các chứng từ quy định theo pháp luật khác
1 Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng
2 Giấy nộp thuế vào NSNN
3 Giấy báo Nợ của ngân hàng
Ngoài các chứng từ kế toán hướng dẫn trên, doanh nghiệp siêu nhỏ thể lựa chọn áp dụng
chứng từ kế toán tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/8/2016 hướng dẫn
chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa để đáp ứng yêu cầu quản hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp.
Quy định về chứng từ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ theo TT132Chứng từ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng theo TT133, với doanh nghiệp lớn là theoTT200. Vậy đối với những doanh nghiệp siêu nhỏ theo TT132 thì chứng từ kế toán có khác điểmgì khác không? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây1.Đối tượng áp dụng- Đối tượng áp dụng Thông tư này là các doanh nghiệp siêu nhỏ, bao gồm các doanh nghiệp siêunhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuếvà phương pháp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.-Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư số132/2018/TT-BTC được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.2. Kế toán tại doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập tínhthuế áp dụng các chứng từ kế toán theo danh mục như sau:STT Tên chứng từ Ký hiệuI Các chứng từ quy định tại Thông tư này1 Phiếu thu tiền mặt Mẫu số 01-TT2 Phiếu chi tiền mặt Mẫu số 02-TT3 Phiếu nhập kho Mẫu số 01-VT4 Phiếu xuất kho Mẫu số 02-VT5 Biên bản giao nhận tài sản cố định Mẫu số 01-TSCĐ6Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của ngườilao độngMẫu số 01-LĐTLII Các chứng từ quy định theo pháp luật khác1 Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng2 Giấy nộp thuế vào NSNN3 Giấy báo Nợ của ngân hàngNgoài các chứng từ kế toán hướng dẫn ở trên, doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lựa chọn áp dụngchứng từ kế toán tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/8/2016 hướng dẫnchế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa để đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động sản xuất kinhdoanh của doanh nghiệp. 3. Kế toán tại doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa,dịch vụ áp dụng các chứng từ như sau:STT Tên chứng từ Ký hiệuI Các chứng từ quy định tại Thông tư này1 Phiếu thu tiền mặt Mẫu số 01-TT2 Phiếu chi tiền mặt Mẫu số 02-TT3 Phiếu nhập kho Mẫu số 01-VT4 Phiếu xuất kho Mẫu số 02-VT5Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của ngườilao độngMẫu số 01-TSCĐII Các chứng từ quy định theo pháp luật khác1 Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng2 Giấy nộp thuế vào NSNN3 Giấy báo Nợ của ngân hàng*Hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ- Hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ là chứng từ kế toán phản ánh nghiệp vụ bán hàng hóa, dịch vụđã hoàn thành. Hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ có thể là hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàngtùy theo quy định của pháp luật thuế đối với từng phương pháp nộp thuế GTGT của doanhnghiệp siêu nhỏ, trong đó:+ Trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì hóa đơnbán hàng hóa, dịch vụ phát hành cho khách hàng là hóa đơn GTGT.+ Trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì hóa đơnbán hàng hóa, dịch vụ phát hành cho khách hàng là hóa đơn bán hàng.- Hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp siêu nhỏ phát hành cho khách hàng khi bánhàng hóa, dịch vụ làm cơ sở để xác định nghĩa vụ thuế TNDN của doanh nghiệp siêu nhỏ vớingân sách nhà nước.Các bài viết liên quan:=>>> Quy Trình Chứng Từ Sổ Sách Kế Toán Dành Cho Doanh Nghiệp Mới Hoạt Động=>>> Các biểu mẫu dùng cho doanh nghiệp sử dụng hoá đơn điện tử - Kế toán Đức Minh =>>> Phân Biệt Giữa Quy Định 15 và 48 Về Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp=>>> Những quy định mới ảnh hưởng đến doanh nghiệp vào cuối năm 2018 - Kế toán Đức Minh- Ngọc Anh->>> học kế toán ở đâu đống đa>>> dạy kế toán ở Hà Đông>>> học kế toán tại cầu giấy>>> địa chỉ học kế toán tại hoàng mai

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động